Letní slavnosti staré hudby » CV » CV 2015 » CV La Violetta

CV La Violetta

La Violetta


La Violetta (v pojednání M. Praetoria Syntagma musicum z roku 1619 je termínu užito pro označení diskantové violy) vytváří bezpočet příležitostí k provádění renesanční a raně barokní hudby pro úplný i neúplný konsort: obě uskupení mohou být podpořena harfou, loutnou či varhanami. V souladu s renesanční ansámblovou praxí se k souboru zhusta připojují také jeden nebo dva vokální sólisté. La Violetta sestává z hudebníků s bohatými zkušenostmi z komorní i sólové hry. Stěžejními členy jsou vedle umělecké vedoucí Pauliny van Laarhoven (viola da gamba) Simen Van Mechelen (trombón), Joshua Cheatham (viola da gamba), Josué Melendez (cink), Maria Cleary (harfa) a Haru Kitamika (cembalo a varhany).

La Violetta

V roce 2012 vydala La Violetta své první CD s názvem „Io son ferito“, jako společný projekt hudebníků a skupiny výtvarných umělců. Na popud Pauliny van Laarhoven se na nahrávce podílelo osm špičkových interpretů; cinkista Doron David Sherwin (jehož umění měli posluchači Letních slavností staré hudby možnost ocenit v roce 2011) byl přizván, aby diminucemi ozdobil dva hlasy titulní Palestrinovy skladby Io son ferito. Nahrávka vedle titulní skladby obsahuje další kompozice z přelomu 15. a 16. století, v nichž se zvuk viol pojí s lidskými hlasy tak dokonale, že často nelze jeden od druhého rozeznat. Nahrávka je vysoce ceněna jak pro čistý a nadpozemsky krásný zvuk, tak pro energickou, spontánní interpretaci, jež evokuje spíše živé provedení než strohost prostředí nahrávacího studia.

Na svém druhém albu (také z roku 2012), pokračuje La Violetta ve stejném duchu, ovšem tentokrát se vše odvíjí od Palestrinova madrigalu Pulchra es. Na základě obrovského úspěchu tohoto mezioborového přístupu plánuje soubor v letošním roce uskutečnit další podobný projekt.

Zpět na Laura