Letní slavnosti staré hudby » CV » CV 2015 » CV Les Cornets Noirs

CV Les Cornets Noirs

Les Cornets Noirs

Les Cornets Noirs založili mladí absolventi švýcarské Scholy Cantorum Basiliensis. Jádro souboru tvoří dva cinky, dvoje housle, violoncello a varhany, k nimž se příležitostně připojují další instrumentalisté a vokalisté. Hlavním cílem souboru je uvádění dobového repertoáru pro cink, který byl od poloviny 16. století do konce století následujícího zejména v Itálii a Německu oblíbeným sólovým nástrojem. Termín „černý cink“ (cornet noir), obsažený v názvu souboru, vychází z barvy kůže, jíž býval dřevěný nástroj zpravidla potažen.

Les Cornets Noirs

Skladby na repertoáru Les Cornets Noirs pocházejí zejména z italských a německých zdrojů 17. století, přičemž nejčastěji zastoupenými autory jsou například Heinrich Schütz a Claudio Monteverdi, ale i méně známí skladatelé jako Niccolò Corradini, Dario Castello, Johann Vierdanck a Johann Staden. Soubor usiluje o živou interpretaci těchto kompozic podloženou podrobným studiem dobových pramenů včetně odborných pojednání o způsobu zdobení, prováděcí praxi basso continua a dalších aspektech dobové interpretace. Důraz je kladen na znovuobjevování, zkoumání a uvádění dosud neznámých děl s úmyslem zprostředkovat co možná nejucelenější představu o typickém přístupu k ansámblové hře v 17. století. Les Cornets Noirs jsou laureátem mezinárodní hudební soutěže Concours Musica Antiqua při Festivalu van Vlaanderen v Bruggách z roku 2000.

Zpět na Magdalena