Letní slavnosti staré hudby » Koncertní sály

Koncertní sály

Koncertní sály

Jednou z předností festivalu je propojení krásné architektury s hudbou odpovídajících stylů. S velkým ohlasem se pravidelně setkávají koncerty a představení konané v Břevnovském klášteře, Zámku Troja, Anežském klášteře, Lobkowiczkém paláci, v prostorách Pražského hradu – ve Španělském sále, v Míčovně a Rudolfově galerii či v interiérech méně známých pražských kostelů.

  • Španělský sál
  • Španělský sál
  • Anežský klášter
  • Míčovna
  • Břevnovský klášter
  • Rudolfova galerie
  • Zámek Troja
  • Zámek Troja

 

Jednou z předností festivalu je propojení krásné architektury s hudbou odpovídajících stylů. S velkým ohlasem se pravidelně setkávají koncerty a představení konané v Břevnovském klášteře, Zámku Troja, Letohrádku Hvězda, Anežském klášteře, v prostorách Pražského hradu – ve Španělském sále, v Míčovně a Rudolfově galerii či v interiérech méně známých pražských kostelů.