Rudolfova galerie

Rudolfova galerie

Rudolfova galerie se nachází na II. nádvoří Pražského hradu a najdete ji v těsném sousedství Španělského sálu. Původně měly obě místnosti zcela rozdílný vzhled, ale čtyři staletí různých úprav a změn jejich vzhled sjednotily do současné podoby. Stěny galerie byly původně hladké, aby se na ně vešlo co nejvíce obrazů. Dnešní úprava sálu pochází z let 18671868.

Stejně jako Španělský sál, ani Rudolfova galerie není běžně veřejnosti přístupná, ale konají se zde slavnostní společenské akce nebo koncerty. Pro tyto příležitosti se obě místnosti často propojují a tvoří tak jednotný celek.Místnost o délce 47 m a šířce 10 m byla vybudována O. Aostalisem podle plánů A. Valentiho a G. Gargioliho na konci 16. století pro uložení světoznámé Rudolfovy klenotnice, tj. sbírky obrazů, uměleckých předmětů a rarit. Sbírky byly v pozdějších válečných letech rozebrány a velká část převezena do Vídně.

Zpět na La Favorita