Letní slavnosti staré hudby » Mecenáš festivalu

Mecenáš festivalu

Mecenáš festivalu
LETNÍ SLAVNOSTI STARÉ HUDBY

Přijměte pozvání do společnosti umělců, organizátorů a mecenášů výjimečné kulturní události MHF Letní slavnosti staré hudby, jež pořádá centrum historických umění Collegium Marianum – Týnská vyšší odborná škola.

Tradice mecenášství je živá již více než dva tisíce let. Gaius Cilnius Maecenas byl přítelem a poradcem Gaia Octavia, pozdějšího prvního římského císaře Augusta. Osobně se znal s Vergiliem a Horatiem, které společně s mnoha dalšími básníky finančně podporoval. Umělce nepovažoval za pouhou ozdobu dvora, ale za osobitou tvůrčí i intelektuální sílu. Nejinak tomu bylo v době renesance (např. proslulý rod Medicejů), nebo baroka (např. Kukský pán F. A. Špork). Podpora uměleckých osobností a kulturních událostí byla nejen prostředkem veřejné prezentace vlastní osoby, ale také oceněním hodnot, které kultura společnosti přináší.

Mezinárodní hudební festival Letní slavnosti staré hudby je podporován Ministerstvem kultury ČR, hlavním městem Praha a dlouhodobě spolupracuje s kulturními instituty a zastupitelskými úřady evropských zemí se sídlem v České republice. Zbývající část rozpočtu pokrývá příjem ze vstupného a dary soukromých osob.

V případě, že máte zájem navázat
na tradici mecenášství a podpořit festival,
neváhejte se prosím obrátit na níže uvedený kontakt:

PhDr. Markéta Semerádová
ředitelka festivalu
marketa@collegiummarianum.cz
+420 224 229 462
Nadace Collegium Marianum
spolupořadatel festivalu Letní slavnosti staré hudby