Pro média

Tiskový servis

Kontakt

Silvie Marková, kontakt pro novináře
Tel.: +420 272 657 121
E-mail: markova@s-m-art.com

Lucie Čunderlíková, kontakt pro novináře
Tel.: +420 733 538 889
E-mail: cunderlikova@s-m-art.com

Josefína Matyášová, výkonná ředitelka festivalu
E-mail: josefina@collegiummarianum.cz

Fotogalerie