Program 2000

Letní slavnosti staré hudby

1. mezinárodní hudební festival

Zrod Letních slavností staré hudby

Praha, 20. 7. – 30. 7. 2000

V podání špičkových českých a zahraničních interpretů zazněla v průběhu prvního ročníku festivalu díla, která vznikala v českém prostředí nebo s ním úzce souvisela.

Provedeno bylo například kratochvilné hudebně-taneční představení evokující atmosféru šlechtické zábavy v barokní Praze, zazněla hudba ze dvora biskupa Karla Liechtensteina z Kroměříže, představena byla vokální hudba Pražského hradu ze 16. a 17. století, návštěvníci byli konfronotováni i s českou loutnovou hudbou téhož období a první ročník uzavřela novodobá premiéra barokní pastorální serenaty z roku 1693 La nemica d’amore fatta amante skladatele Giovanniho Bononciniho.

PROGRAM

Les plaisirs baroque dans le jardin

Kratochvilné hudebně-taneční představení
Collegium Marianum
– soubor historických hudebních nástrojů
Markéta Cukrová
mezzosoprán
Hana Barochová, Helena Kazárová, Michael Sebíň, Tangkao Tan
tanec
Helena Kazárová
choreografie
20. července 2000, 20:00 hod.
Vrtbovská zahrada, Karmelitská ul. 25, Praha 1

Více…

Effetti e Stravaganze

Hudba na dvoře biskupa Karla Liechtensteina v Kroměříži
Lenka Koubková – barokní housle
Jana Semerádová – flauto traverso, zobcová flétna
Donate Schack – barokní viola
Peter Krivda – viola da gamba
Václav Luks – varhanní pozitiv, cembalo
22. července 2000, 20:00 hod.
Collegium Marianum, Barokní knihovní sál, Melantrichova 19, Praha 1

Více…

Capella Rudolphina

Vokální hudba na Pražském hradě v 16. a 17. století
CAPELLA  REGIA
Robert Hugo – umělecký vedoucí
25. července 2000, 20:00 hod.
Collegium Marianum, Barokní knihovní sál, Melantrichova 19, Praha 1

Více…

Cithara nova

České duchovní kantáty ze 17. století
MUSICA FLOREA
Marek Štryncl – umělecký vedoucí
27. července 2000, 20:00 hod.
Collegium Marianum, Barokní knihovní sál, Melantrichova 19, Praha 1

Více…

Česká loutnová hudba 17. a 18. století

Sylvius Leopold Weiss a jeho současníci
Evangelina Mascardi – barokní loutna
28. července 2000, 20:00 hod.
Collegium Marianum, Barokní knihovní sál, Melantrichova 19, Praha 1

Více…

La Nemica d´Amore fatta Amante

Novodobá premiéra barokní pastorální serenaty z roku 1693
Hana Jonášová –soprán
Markus Forster – kontratenor
Roman Janál – baryton
COLLEGIUM MARIANUM – orchestr
Václav Luks – umělecký vedoucí
30. července 2000, 20:00 hod.
Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7

Více…