Program 2002

Letní slavnosti staré hudby

3. mezinárodní hudební festival

Praha v proměnách staletí

30. 6. – 21. 7. 2002

Dramaturgie třetího ročníku festivalu přiblížila publiku mimo jiné hudební stránku světských a církevních slavností Prahy doby renesance, baroka a klasicismu.

Za vlády Rudolfa II. prožívala Praha jedno ze svých vrcholných období. Tehdy se podruhé a naposledy stala císařskou rezidencí a tím i  významným evropským kulturním centrem. Na Hradě sídlila početná dvorní kapela, dělící se na vokální a instrumentální těleso. Patřila k ní i řada renomovaných skladatelů; pocházejících z Nizozemí, z Itálie, ze Španěl a z dalších evropských zemí.

Jakmile dědic Rudolfova trůnu Matyáš přenesl v roce 1612 panovnický dvůr do Vídně, ztratila Praha své centrální postavení v rámci habsburské říše a vinou třicetileté války pak trvalo téměř celé století, než se zaskvěla v nové kráse, a to především díky výstavbě paláců jakožto residencí barokní šlechty. Při nejvýznamnější společenské události Prahy v době vrcholného baroka, tj. při slavnostech spojených roku 1723 s korunovací Karla VI. českým králem, řídil Caldara jak provedení Fuxovy korunovační opery, tak své vlastní opery o sporu olympských bohů. Součástí tehdejších oslav bylo také provedení slavnostní latinské školské hry Jana Dismase Zelenky o české královské svatováclavské koruně.

Šlechta doby barokní si ve svých rezidencích a v rámci svého „hofštátu“ rovněž vydržovala livrejované hudebníky, ovšem převážně jen v počtu  tří až osmi hráčů. Dodnes se v našich hudebních archivech nacházejí desítky jak původních skladeb tohoto druhu, tak také nejrůznějších úprav dobových oblíbených operních melodií.

PROGRAM

Hudba v jezuitské koleji

Klementinská kolej v době největšího rozkvětu
Anna Mikolajczyk
– soprán
I VIRTUOSI
(Polsko)
Neděle 30. června 2002, 19:00 hod.
Révové nádvoří Klementina, Praha 1

Více…

Dechové harmonie

Mozartův Don Giovanni a skladby J. Myslivečka
AMPHION
(Švýcarsko / Německo / Česká republika)
Středa 3. července 2002, 19:00 hod.
Vrtbovská zahrada, Karmelitská ul. 25, Praha 1

Více…

Gambové fantasie

Instrumentální hudba rudolfínské Prahy a mistrovská díla anglických skladatelů pro violy da gamba
PHANTASM
(Velká Británie)
Sobota 6. července 2002, 20:00 hod.
Barokní knihovní sál, Melantrichova 19, Praha 1

Více…

Poutní slavnost ke sv. Norbertovi

Rekonstrukce oslav přenesení ostatků sv. Norberta na Strahov
Společný projekt hudebně-dramatických, vokálních a dobových dechových souborů
Neděle 14. července 2002, 17:00 hod.
Nádvoří strahovského premonstrátského kláštera, Praha 1

Více…

Cesare Negri: Le Gratie d’Amore

Tance a hudba rudolfínské Prahy
CHOREA HISTORICA
– taneční soubor
COLLEGIUM MARIANUM
– hudební soubor
Neděle 21. července 2002, 19:00 hod.
Valdštejnská zahrada, Valdštejnské nám. 7, Praha 1

Více…

Antonio Caldara: La Contesa de Numi

Scénické představení komorní opery
Cristina Rosario
(Portugalsko) – GIOVE
Markéta Cukrová
– GIUNONE
Anna Mikołajczyk (Polsko) – APOLLO
Marta Fadljevičová – PALLADE
Vojtěch Šafařík
– MARTE
COLLEGIUM MARIANUM
– hudební a taneční soubor
Sobota 27. července 2002, 19:00 hod.
Neděle 28. července 2002, 19:00 hod.
Barokní refektář kláštera dominikánů, Jilská ul. 7a, Praha 1

Více…