Program 2004

Letní slavnosti staré hudby

5. mezinárodní hudební festival

Čechy a Evropa

Praha, 9. července – 6. srpna 2004

Pátý ročník byl zaměřen na zasazení české barokní hudby do širšího evropského kontextu. Špičkoví zahraniční a čeští umělci, důkladně obeznámení se zásadami dobové interpretace, uvedli tvorbu skladatelů: J. D. Zelenky, F. I. Tůmy, Fr. X. Richtera, H. I. F. Bibera a B. M. Černohorského. Jejich díla se představila po boku skladeb významných evropských autorů, kteří v Čechách přímo působili nebo jejichž skladby k nám ve své době pronikly a dnes jsou zastoupeny v českých archivech: A. Corelli, A. Lotti, A. Vivaldi, J. J. Fux a další). Publikum zároveň mělo možnost porovnat, jak českou hudbu vnímají čeští a jak zahraniční hudebníci, jak interpretují italskou hudbu Italové, jak Rakušané a podobně. Ukázka rozmanitosti hudební Evropy v době baroka vyvrcholila závěrečným koncertem Barokního orchestru Evropské unie pod vedením věhlasného dánského dirigenta Larse Ulrika Mortensena.

Tento ročník festivalu byl součástí projektu Česká hudba 2004.

PROGRAM


Perfidissimo cor!

Světské kantáty A. Vivaldiho
Philippe Jaroussky
– kontratenor
Artaserse
(Francie)
Pátek 9. 7. 2004, 19:30 hod.
Zámek Troja
, U Trojského zámku 1, Praha 7

Více…

Grandi maestri

J. S. Bach – duchovní kantáta „Ich habe genug“
J. D. Zelenka – Lamentace proroka Jeremiáše
A. Vivaldi – Concerto „per il Orchestra di Dresda“
A. Lotti – Sinfonia

Peter Kooij – bas (Nizozemí)
Anton Steck
– koncertní mistr (Německo)
Martin Stadler a Markus Müller – barokní hoboj
Collegium Marianum
– orchestr
Neděle 11. 7. 2004, 19:30 hod.
Rudolfinum, Dvořákova síň
, Náměstí Jana Palacha, Praha 1

Více…

Hommage à H. I. F. Biber

300 let od úmrtí významného houslisty a skladatele
Andrew Manze
– barokní housle (Velká Británie)
Richard Egarr – cembalo (Velká Británie)
Pondělí 12. 7. 2004, 19:30 hod.
Břevnovský klášter, Tereziánský sál
, Markétská 1, Praha 6

Více…

La Suave Melodia

Virtuózní instrumentální díla italských mistrů 17. a 18. století
A. Corelli, A. Vivaldi, M. Uccellini, S. Rossi, B. Storace

Oman Consort (Rakousko)
Michael Oman
– umělecký vedoucí
Úterý 13. 7. 2004, 20:30 hod.
Nosticův palác – nádvoří, Maltézské nám. 1, Praha 1

Více…

Hudba králů

Španělská hudba na evropských dvorech
Mudéjar
(Španělsko)
Begońa Olavide
– umělecká vedoucí
Sobota 17. 7. 2004, 19:30 hod.
Kostel sv. Martina ve zdi, Martinská ul., Praha 1

Více…

Čeští hudební vyslanci

F. X. Richter, F. Benda, L. Koželuh, J. L. Dusík, A. Krafft
Capella Apollinis – klasicistní klavírní trio
Úterý 20. 7. 2004, 19:30 hod.
Barokní knihovní sál, Melantrichova 19, Praha 1

Více…

Šachy

Renesanční hra s tanci a pantomimou
Ardente Sole
– taneční soubor (Polsko)
Pawel Winsczyk – režie
Romana Agnel – choreografie
Monika Polak-Lušcinska
– kostýmy
Středa 21. 7. 2004, 20:30 hod.
Nosticův palác – nádvoří, Maltézské nám. 1, Praha 1

Více…

Ad honorem Sancti Joannis Nepomuceni

Barokní slavnost s hudbou a alegorickými výjevy ze hry Fama sancta z roku 1729 u příležitosti 275. výročí kanonizace sv. Jana Nepomuckého
Blažena Hončarivová – režie
Ritornello
, Collegium Marianum a Chorea Historica
Markéta Stormová
– kostýmy
Neděle, 25. 7. 2004, 19:00 hod.
Kostel sv. Jana Nepomuckého, Kanovnická ul., Praha 1

Více…

Harmonia caelestis

Duchovní hudba v zemích habsburské monarchie
Noémi Kiss – soprán
Affetti Musicali
(Maďarsko)
Středa 28. 7. 2004, 19:30 hod.
Kostel sv. Havla, Havelská ul., Praha 1

Více…

Bohemia mediaevalis

Duchovní zpěvy českého středověku
Schola Gregoriana Pragensis

David Eben
– umělecký vedoucí
Čtvrtek 29. 7. 2004, 19:30 hod.
Bazilika sv. Jiří, Pražský hrad, Praha 1

Více…

Klenoty z kroměřížského archivu

P. J. Vejvanovský, H. I. F. Biber, J. H. Schmelzer, A. Bertali
Currende
– vokální soubor (Belgie)
In Stil Moderno (Nizozemí)
Erik Van Nevel
– umělecký vedoucí

Sobota 31.7.2004, 19:30 hod.
Kostel sv. Šimona a Judy, Dušní ul., Praha 1

Více…

Harmonie národů

J. D. Zelenka, G. F. Händel,G. Ph. Telemann, M. A. Charpentier, G. Muffat
European Union Baroque Orchestra
Lars Ulrik Mortensen – dirigent

Pátek 6. 8. 2004, 18:00 hod.
Valdštejnský palác, Rytířský sál, Valdštejnské nám. 7, Praha 1

Více…