Program 2005

Letní slavnosti staré hudby

6. mezinárodní hudební festival

Música de España

Praha, 2. – 31. července 2005

Našim „středoevropským“ uším je většina španělské hudební produkce minulých staletí neznámá; šestý ročník festivalu ji však českému publiku představil a při té příležitosti do Prahy pozval vynikající soubory a sólisty pocházející jak přímo ze Španělska, tak z celé Evropy (Německo, Švýcarsko, Belgie, Maďarsko, Rakousko, Francie, Česká republika, Slovensko, Polsko).

V podání špičkového německého vokálního souboru Ensemble Amarcord zazněly španělské madrigaly 16. a počátku 17. století a pro srovnání také jejich evropské protějšky (Senfl, Arcadelt, Dowland, Banchieri, Hassler, Gesualdo da Venosa). Španělská sopranistka Marta Amajano a švýcarský klavírista Michel Kiener přivezli virtuózní program složený ze španělských romantických písní a árií – tedy repertoáru, který je pro Středoevropany s trochou nadsázky skutečnou „španělskou vesnicí“. Program španělské sopranistky Carmen Botelly Galbis a rakouského ansámblu Accentus austria, který se specializuje na renesanční a barokní španělskou hudební tvorbu, chronologicky zapadl mezi oba výše zmíněné koncerty.

Ke Španělsku se tématicky vázaly i další koncerty letošní festivalové nabídky, třebaže nečerpaly přímo z tvorby španělských autorů. Názvem jednoho z uváděných děl (Les folies d’Espagne) sem lze zařadit program složený z nejkrásnějších Maraisových skladeb pro violu da gamba v podání skutečných mistrů, Marianne Muller a souboru Spirale z Francie, a osobností jubilujícího italského skladatele Luigi Boccheriniho, který celý svůj produktivní věk prožil na madridském královském dvoře, i koncert z jeho komorní tvorby v podání maďarského Quartetta Luigi Tomasini.

PROGRAM

Dindirín, dindirín

Španělské madrigaly a jejich evropské protějšky
ensemble amarcord
– vokální soubor (Německo)
Wolfram Lattke a Dietrich Barth – tenor
Frank Ozimek
– baryton
Daniel Knauft
a Holger Krause – bas
Sobota 2. 7. 2005, 19:30 hod.
Kongresové centrum České národní banky
Senovážné náměstí 30, Praha

Více…

Del Amor

Španělské romantické písně a árie
Marta Almajano – soprán (Španělsko)
Michel Kiener
– kladívkový klavír (Švýcarsko)
Pondělí 4. 7. 2005, 19:30 hod.
Valdštejnský palác, Valdštejnské nám. 7, Praha 1

Více…

Hommage a Bach

(C.Ph.E. Bach, J.S. Bach)
Barthold Kuijken
– flauto traverso (Belgie)
Ewald Demeyere
– cembalo (Belgie)
Úterý 5. 7. 2005, 19:30 hod.
Collegium Marianum, Barokní knihovní sál, Melantrichova 19, Praha 1

Více…

Camerismo sinfonico

Dvousté výročí úmrtí zakladatele kvartetní formy Luigi Boccheriniho
Quartetto Luigi Tomasini
(Maďarsko)
László Paulik
a Erzsébet Rácz – housle
Éva Posvanecz – viola
Balázs Máté
– violoncello
Neděle 10. 7. 2005, 19:30 hod.
Collegium Marianum, Barokní knihovní sál, Melantrichova 19, Praha 1

Více…

Cantadas de Pasión

Španělská barokní hudba pro soprán a nástroje
Carmen Botella Galbis
– soprán (Španělsko)
Accentus austria (Rakousko)
Thomas Wimmer – viola da gamba, umělecký vedoucí
Středa 13. 7. 2005, 19:30 hod.
Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7

Více…

Les folies d’Espagne

Marin Marais a jeho skvosty pro violu da gamba
Marianne Muller
– viola da gamba (Francie)
Spirale (Francie)
Čtvrtek 14. 7. 2005, 19:30 hod.
Břevnovský klášter, Tereziánský sál, Markétská 1, Praha 6

Více…

Con un brillo fascinante

Kantáty Alessandra a Domenica Scarlattiových
Monika Mauch
– soprán (Německo)
Cadenza Ensemble

Středa 27. 7. 2005, 19:30 hod.
Kostel sv. Šimona a Judy, Dušní ul., Praha 1

Více…

Ballet des Nations

Tance barokní Evropy (J.-B. Lully, A. Campra, G. Muffat, J. Fischer)
Ardente Sole
– taneční soubor (Polsko)
Collegium Marianum
(Česká republika)
Solamente Naturali
(Slovensko)
Aura Musicale (Maďarsko)
Romana Agnel
– choreografie (Polsko)
Monika Polak-Luscinska
– kostýmy

Neděle 31. 7. 2005, 16:00 a 20:00 hod.
Divadlo pod Palmovkou, Zenklova 34, Praha 8

Více…