Program 2010

Letní slavnosti staré hudby

11. mezinárodní hudební festival

Zrození virtuozity

Praha, 22. července – 8. srpna 2010

Jedenáctý ročník Letních slavností staré hudby vzýval virtuozitu. Ovšem nejenom závratnou rychlost prstů a dokonalé zvládnutí dechu. Pravá virtuozita totiž ctí krásu. A o hlubší pochopení tohoto fenoménu, virtuozity souladu a citu šlo především. Devět letních setkání představilo hudebníky z celé Evropy. Byli  to skuteční mistři svých nástrojů: hráli a zpívali s bravurou, ale také s hlubokým prožitkem a s pokorou. V letohrádku Hvězda, na zámku Troja, v Břevnovském a Anežském klášteře či v Martinickém paláci se společně s posluchači vrátili do časů, kdy se rodili první virtuózové a virtuózky.

PROGRAM

Boemo furioso

Nově objevená virtuózní díla F. Jiránka ve stylu A. Vivaldiho (F. Jiránek – koncerty a sinfonie, A. Vivaldi – La notte)
Sergio Azzolini – barokní fagot
(Itálie)
Marina Kataržnova – koncertní mistr
(Rusko)
Collegium Marianum – barokní orchestr
(ČR)
Jana Semerádová – umělecká vedoucí, flauto traverso

Čtvrtek 22. 7. 2010, 19.30 hod.
Rudolfinum, Dvořákova síň
, Náměstí Jana Palacha, Praha 1

Více…

Clavis ad cor meum / Klíč k srdci mému

Sonáty J. Bendy a C. Ph. E. Bacha
Miklós Spányi – klavichord
(Maďarsko)
Sobota 24. 7. 2010, 20.00 hod.
Břevnovský klášter, Tereziánský sál
, Markétská 1, Praha 6

Více…

Fantasías y Glosas

Virtuozita ve španělské hudbě 16. a 17. století (A. Cabezón, D. Ortiz, J. Arcadelt)
Accademia del Piacere (Španělsko)
Fahmi Alqhai – viola da gamba, umělecký vedoucí
(Španělsko)
Pondělí 26. 7. 2010, 20.00 hod.
Zámek Troja
, U Trojského zámku 1, Praha 7

Více…

Violino Virtuoso

Rozkvět houslového umění v Čechách 17. století (H. I. F. Biber, J. H. Schmelzer, G. Muffat)
Harmonie Universelle
(Německo)
Florian Deuter – housle, umělecký vedoucí
Středa 28. 7. 2010, 19.30 hod.
Refektář kláštera dominikánů
, Jilská ul., Praha 1

Více…

Umění diminucí

Ornamentované madrigaly D. Ortize, O. Lassa a L. Rossiho
Bruce Dickey – cink
La Violetta
(Nizozemí)
Paulina Victorina van Laarhoven – viola da gamba, umělecká vedoucí

Čtvrtek 29. 7. 2010, 19.30 hod.
Klášter sv. Anežky České
, Anežská 12, Praha 1

Více…

La Famosa Cantatrice

Pocta italským pěvkyním 17. století (B. Strozzi, F. Caccini, L. Luzzaschi)
Maria Skiba – soprán
(Polsko)
Gerd Amelung – cembalo

Pondělí 2. 8. 2010, 19.30 hod.
Martinický palác
, Hradčanské náměstí 67/8, Praha 1

Více…

Sólo pro krále

Koncert na zámku Sanssouci u Bedřicha II. Velikého (J. J. Quantz, C. P. E. Bach, F. Benda)
Jana Semerádová – flauto traverso
Barbara Maria Willi – cembalo

Středa 4.8.2010, 20.00 hod.
Břevnovský klášter, Tereziánský sál
, Markétská 1, Praha 6

Více…

Il Canto d´Orfeo

Něha a láska v áriích L. Rossiho, D. Castella, B. Ferrariho
Il Trionfo del Tempo
(Belgie)
Jan van Elsacker – tenor

Čtvrtek 5. 8. 2010, 18.30 hod.
Letohrádek Hvězda, Praha 6 – Liboc

Více…

Putování Evropou

Barokní baletní představení o 4 obrazech Francie Krále Slunce – Drama v Anglii Německá nostalgie – Karneval v Benátkách
La Compagnie L´Eventail – taneční soubor (Francie)
Marie-Geneviève Massé – choreografie
Olivier Bériot – kostýmy
Marie-Geneviève Massé a Jean-Marie Abplanalp – scéna
Carlos Perez – osvětlení
Collegium 1704 – hudební soubor
(ČR)
Neděle 8. 8. 2010, 20:00 hod.
Divadlo Hybernia
, Nám. Republiky, Praha 1

Více…