Program 2011

LETNÍ SLAVNOSTI STARÉ HUDBY
12. mezinárodní hudební festival

pod záštitou primátora hl. m. Prahy Bohuslava Svobody a starosty Městské části Praha 1 Oldřicha Lomeckého

22. července – 8. srpna 2011

Festa!

Kdo by si dokázal představit oslavu bez muziky? Na celém světě, v každém historickém období a ve všech kulturách hudba vždy byla nepostradatelnou složkou rozmanitých slavností a oslavných obřadů, ať už světských, či náboženských. Cílem dramaturgie letošního festivalu je zdůraznit a připomenout posluchačům tuto základní funkci hudební kultury, se zvláštním zaměřením na období renesance a baroka.

Sedm festivalových programů nabízí pestrou přehlídku typických dvorských feste i liturgických slavností. Vystřídá se v ní řada špičkových souborů i sólistů, jako například německý soubor Musica Fiata se sopranistkou Dorothee Mields v programu mapujícím vlivy benátské hudební kultury na dobovou produkci u dvorů ve Vídni a Drážďanech, španělský soubor Capella de Ministrers, který představí renesanční hudbu zemí aragonské koruny, belgický vokální soubor Capilla Flamenca s duchovními kompozicemi mistra vlámské vokální polyfonie Pierra de la Rue či francouzští Les Lunaisiens, kteří nás ve spolupráci s residenčním souborem Collegium Marianum přenesou na versailleský dvůr Ludvíka XIV. Těšit se můžeme také na rekonstrukci ceremoniální a lidové hudby z koloniální Latinské Ameriky, či na setkání s poměrně nedávno objeveným dechovým nástrojem s exotickým názvem csakan, vzdáleným příbuzným zobcové flétny z přelomu 18. a 19. stol.

K atraktivním historickým prostorám, v nichž se projekty Letních slavností již tradičně konají (např. Trojský zámek nebo Břevnovský či Anežský klášter), přibudou letos hned tři stylově odpovídající lokace v areálu Pražského hradu – Míčovna Pražského hradu, Rudolfova Galerie a Španělský sál.

PROGRAM


Na křídlech lva
Benátská hudba na dvorech v Drážďanech, ve Vídni a v Brunšviku
Pátek 22. 7. 2011, 19:30 hod.
Míčovna Pražského hradu, Praha 1
Dorothee Mields
– soprán
Musica Fiata (Německo)
Roland Wilson – umělecký vedoucí

Více…

Música de Palacio
Španělská renesanční hudba v zemích aragonské koruny

Pondělí 25. 7. 2011, 19:30 hod.
Rudolfova galerie Pražského hradu
Capella de Ministrers (Španělsko)
Carles Magraner – umělecký vedoucí

Více…

Festa Liturgica
Pierre de La Rue, polyfonní mše a nešpory Ave Maria pro burgundský dvůr

Středa 27. 7. 2011, 20:00 hod.
Anežský klášter, kostel sv. Salvátora, Anežská 12, Praha 1
Capilla Flamenca
(Belgie)
Dirk Snellings
– umělecký vedoucí

Více…

Barroco Latinoamericano
Španělské vlivy v peruánské hudbě 18. století
Pondělí 1. 8. 2011, 20.00 hod.
Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7
Música Temp
rana (Nizozemí)
Adrián Rodríguez Van der Spoel – barokní kytary, zpěv, perkuse, umělecký vedoucí

Více…

Dulce novumque melos
Oslavná moteta a virtuózní hudba v římských a benátských chrámech
Středa 3. 8. 2011, 19:30 hod.
Klášter sv. Anežky České, kostel sv. Františka, Anežská 12, Praha 1
Doron Sherwin
– cink
Barbara Maria Willi
– cembalo, varhany

Více…

Hausmusik
Salonní hudba Biedermeieru
E. Krähmer, C. Kreutzer, W. A. Mozart, J. Strauss
Čtvrtek 4. 8. 2011, 20:00 hod.
Břevnovský klášter, Tereziánský sál, Markétská 1, Praha 6
Laterna Magica (Belgie, Valonsko-Brusel)
Nathalie Houtman, Laura Pok – csakan
Raphaël Collignon – kladívkový klavír

Více…

Král přichází
Versailles Ludvíka XIV. – árie z oper a baletů J.-B. Lullyho a pastorální kantáta J.-B. Stucka
Pondělí 8. 8. 2011, 19:30 hod.
Španělský sál Pražského hradu
Jean-François Novelli
– tenor
Arnaud Marzorati – baryton
(jevištní pohyb a barokní gestika ve spolupráci s B. Lazarem)
Les Lunaisiens (Francie)
Arena Musicale – soubor historických hobojů podle „Grand Ecurie du roy“
Collegium Marianum – orchestr podle královské „La petite bande“

Více…