Program 2013

LETNÍ SLAVNOSTI STARÉ HUDBY
14. mezinárodní hudební festival

14. července – 6. srpna 2013

 

ROMA AETERNA

pod záštitou primátora hl. m. Prahy Tomáše Hudečka
a starosty Městské části Praha 1 Oldřicha Lomeckého

14. ročník Letních slavností staré hudby, jejichž program každoročně přitahuje originálními dramaturgickými nápady, se odehrával v duchu horkého, hudbou pulsujícího Říma. Sedm koncertů, které se konaly takřka po celé Praze, a to v podání špičkových zahraničních i domácích interpretů, pojilo motto Roma aeterna. A stejně jako odvěký titul Říma coby Věčného města (urbs aeterna), doložený poprvé u básníka Tibulla (55–17 př. Kr.), se i programový oblouk tohoto festivalového ročníku klenul nad několika epochami, od rané italské renesance přes vrcholy vokální polyfonie a počátky instrumentálního baroka až k orchestrálním dílům G. F. Händela a operním áriím A. Vivaldiho.

Program

Palazzo in festa
Zahájení festivalu v netradičním, veskrze římském duchu
Koncerty, hudební dílna, caffè, gelato

Neděle 14. 7. 2013, od 15:00
Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1

Více…

 

Theatrum sacrum
Římská oratoria a jejich odlesk za Alpami
CANTUS CÖLLN (Německo) – vokálně-instrumentální soubor
Konrad Junghänel – umělecký vedoucí

Čtvrtek 18. 7. 2013, 19.30
Pražský hrad, Španělský sál, Praha 1

Více…

 

Cappella Sistina
Slavná díla renesančních mistrů pro Sixtinskou kapli
CAPPELLA MARIANA (Česká republika) – vokální soubor
Vojtěch Semerád – umělecký vedoucí

Úterý 23. 7. 2013, 20.00
Klášter sv. Anežky České, kostel sv. Salvátora, Anežská 12, Praha 1

Více…

 

Spinato intorno al cor
Fascinující hudba trecenta
CURRENTES (Norsko) – vokálně-instrumentální soubor
Jostein Gundersen – umělecký vedoucí

Čtvrtek 25. 7. 2013, 20.00
Novoměstská radnice, Velký sál, Karlovo nám. 1/23, Praha 2

Více…

 

El tambor del mundo
Siesta u Zlatého milníku
Carlos Mena – kontratenor
EUSKALBARROKENSEMBLE (Španělsko)
Enrike Solinís – umělecký vedoucí

Pondělí 29. 7. 2013, 20.00
Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7

Více…

 

Roma Lusitana – Lisbona Romana
Římská sonáta po portugalsku
LUDOVICE ENSEMBLE (Portugalsko)
Fernando Miguel Jalôto – umělecký vedoucí

Středa 31. 7. 2013, 20.00
Břevnovský klášter, Markétská 1, Praha 6

Více…

 

Arcangelo della Musica
Revoluce v instrumentální hudbě podle Arcangela Corelliho
CECILIA CON AMICI (Holandsko)
Cecilia Bernardini – housle, umělecká vedoucí

Pátek 2. 8. 2013, 19.30
Pražský hrad, Rudolfova galerie, Praha 1

Více…

 

Římská slavnost
Velkolepý koncert v kardinálském paláci
Claire Lefilliâtre – soprán
ARTE DEI SUONATORI (Polsko)
Aureliusz Goliński – housle, umělecký vedoucí
& COLLEGIUM MARIANUM (Česká republika)
Lenka Torgersen – koncertní mistr
Jana Semerádová – umělecká vedoucí

Úterý 6. 8. 2013, 19.30
Pražský hrad, Španělský sál, Praha 1

Více…