Program 2014

LETNÍ SLAVNOSTI STARÉ HUDBY
15. mezinárodní hudební festival

14. července – 6. srpna 2014

 

SLASTI A MILOSTI

pod záštitou primátora hl. m. Prahy Tomáše Hudečka
a starosty Městské části Praha 1 Oldřicha Lomeckého

Jestliže středověká estetika stavěla účel, jemuž hudba sloužila, nad hudební prožitek, v následujících epochách již hudbu vnímáme zejména jako potěšení ve smyslu zážitku z krásy. Dramaturgická linie jubilejního ročníku Letních slavností staré hudby sledovala kontrasty mezi světskou a duchovní tvorbou s přihlédnutím k rozličnosti hudebních nástrojů, žánrů a forem.

Dramaturgický plán patnáctého ročníku zahrnoval také projekty, jež přispívají k oslavám Roku české hudby 2014, kdy si připomínáme významná výročí řady autorů českého původu, kteří se proslavili v cizině, nebo německých autorů narozených v českých zemích. Letní slavnosti staré hudby tak dokládají, že část bohatství českého hudebního dědictví pochází z doby před rozvojem myšlenky národního uvědomění v 19. století, tedy z období kdy byla vysoká míra provázanosti kulturních tradic Evropy naprostou samozřejmostí.

Program

Pantaleon
Nové psalterium pro barokní Evropu
A. Caldara, G. P. Telemann, M. Marais
ECHO DU DANUBE (Německo)
Christian Zincke – viola da gamba, umělecký vedoucí

Pondělí 14. 7. 2014, 20.00
Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7

Více…

 

Nocturne
Středověké noční modlitby v katedrále Notre-Dame v Paříži
TRIO MEDIÆVAL (Norsko)
Anna Maria Friman
Linn Andrea Fuglseth
Berit Opheim

Středa 16. 7. 2014, 20.30
kostel Panny Marie Sněžné, Jungmannovo náměstí 18, Praha 1

Více…

 

Barroco y flamenco
Ke kořenům španělského flamenca
ACCADEMIA DEL PIACERE (Španělsko)
Fahmi Alqhai – umělecký vedoucí

Úterý 22. 7. 2014, 20.30
Pražský hrad, Rudolfova galerie, Praha 1

Více…

 

Milostný struny hlas
Hudební salon počátku 19. století
J. L. Dusík, J. Haydn
Bauwien van der Meer – soprán (Nizozemsko)
Richard Egarr – kladívkový klavír (Velká Británie, Nizozemsko)
Masumi Nagasawa – harfa (Nizozemsko)

Čtvrtek 24. 7. 2014, 20.00
Břevnovský klášter, Tereziánský sál, Markétská 1, Praha 6

Více…

 

Tururu farara
Portugalské baroko a tradiční zpěvy ze zámoří
M. Machado, G. Fernandes, Luís de Milán

SETE LÁGRIMAS (Portugalsko)
Filipe Faria, Sérgio Peixoto – zpěv, umělecké vedení

Pondělí 28. 7. 2014, 20.00
Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7

Více…

 

Od krčmy k oltáři
Biberovy sonáty pro každý čas
{oh!} ORKIESTRA HISTORYCZNA (Polsko)
Martyna Pastuszka – umělecká vedoucí

Středa 30. 7. 2014, 19.30
kostel sv. Šimona a Judy, Dušní, Praha 1

Více…

 

Grácie a majestát
Z barokní Prahy do klasicistní Paříže
J. J. Fux, J. D. Zelenka, J. C. F. Fischer, J.-Ph. Rameau
Isabelle Druet – soprán (Francie)
Alain Buet – bas (Francie)
COLLEGIUM MARIANUM (Česká republika)

Středa 6. 8. 2014, 19.30
Pražský hrad, Španělský sál, Praha 1

Více…