Letní slavnosti staré hudby » Program » Program 2014 » INTERPRETAČNÍ SEMINÁŘE

INTERPRETAČNÍ SEMINÁŘE

Interpretační semináře

Letní slavnosti staré hudby pořádaly
INTERPRETAČNÍ SEMINÁŘE
členů německého souboru ECHO DU DANUBE.

Semináře se uskutečnily

15. 7. 2014 od 10.00 do 13.00 hod.
v prostorách Clam-Gallasova paláce, Husova 20, Praha 1

Elisabeth Seitz – psaltérium
Masako Art – harfa
Christian Zincke – viola da gamba

a dále instrumentální ansámblová třída i pro další nástroje (Christian Zincke)

Echo du Danube