Hlavní program

Hlavní program

Hudební a taneční dílny

Komnaty Clam-Gallasova paláce se 25. května rozezněly hudbou a rozproudily tancem od 10:30 pod vedením zkušených muzikantů i lektorů.

  • pět hudebních a jedna taneční dílna
  • loutkové představení divadelního souboru Buchty a loutky

Program projektu ke stažení v pdf.

 

Basta fidli!
dětský orchestr
Lektor: Ondřej Tichý
10:30–12:00

Děti poznaly záludnosti i zábavnosti ze života orchestru a objevovaly jeho kouzelný zvuk. Zjistily, jak se společně ladí a hraje. A také si vyzkoušely v početném hudebním tělese improvizovat!

Doporučený věk: 8–14 let
Hudební nástroje: housle/viola, violoncello, zobcová a příčná flétna, hoboj, klarinet, kytara

Ondřej Tichý vystudoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy obor sbormistrovství chrámové hudby. Je pravidelným účastníkem mnoha hudebních kurzů, mezi které patří například Letní slavnosti Adama Michny v Jindřichově Hradci, kurzy staré hudby, kurzy České Orffovy společnosti, dílny improvizace Jiřího Stivína ad. Má patnáctiletou praxi jako učitel i lektor hudebních workshopů. Je zakladatelem o. s. Potichounku, které připravuje hudební a vzdělávací projekty pro školy, rodiny a komunitní centra. Jako sbormistr vede soubor „Hudba okamžiku“ při kostele sv. Václava v Praze Bohnicích. V současné době vyučuje hudební výchovu na ZŠ Sv. Voršily v Praze, kde vede i školní orchestr.

 

Basta tidli!
taneční dílna
lektor: Kateřina Klementová (Doležalová)
10:30–12:00

Taneční putování do časů, kdy se žádná slavnost neobešla bez ladných kroků… Skvostná příležitost zatančit si přímo v komnatách slavnostního paláce!

Doporučený věk: 5–8 let

Kateřina Klementová (Doležalová) se od útlého věku věnovala výrazovému tanci a od roku 2000 se intenzivně zabývá tancem historickým. Je členkou souboru Chorea Historica (um. vedoucí E. Kröschlová). Historickému tanci se věnuje i v rámci svého působení na Univerzitě Karlově, je absolventkou domácích i zahraničních kurzů pod vedením Barbary Sparti, Lievena Baerta, Glorie Giordano, Françoise Denieau, Bruny Gondoni aj. Současně je pedagožkou na ZUŠ a zakladatelkou české sekce italské společnosti pro starý tanec La Societả di Danza.

 

Hej, hename!
rituály našich předků a jejich potomků

Lektor: Matěj Kolář
12:30–13:30

Jak přivolat déšť či slunce? Rituály staré málem jako lidstvo samo… improvizační dílna pro děti i rodiče!

Doporučený věk: 5–14 let

Matěj Kolář je multimediální umělec a hudebník žijící v Jihlavě. Je odborným asistentem Ateliéru Performance Fakulty výtvarných umění v Brně a vyučuje na Vyšší odborné škole grafické v Jihlavě. Většina jeho hudební tvorby se váže k lidovým písním a tancům z Jihlavska, ale věnuje se také studiu světových hudebních kultur (např. balkánské a keltské tradice, perkuse a vokální techniky přírodních národů). Vytvořil řadu CD nahrávek a interaktivních programů, pravidelně vystupuje v České republice i v zahraničí, např. v Makedonii, Německu, Rakousku, Belgii a Velké Británii. Byl aktivním účastníkem EXPO 2010 v Šanghaji.

 

Nebe? Peklo? HRAJ!
po stopách dětských písniček
lektor: Michael Pospíšil
14:0015:30

Ostražitým štěstí přeje, zvláště na cestě za pytláckými písněmi! Lovení komárů, blech a všemožného ptactva... vše s hudebním doprovodem!

Doporučený věk: 5–14 let

Michael Pospíšil studoval zpěv na Pražské konzervatoři (prof. Jaroslav Horáček) a u Teresie Blumové. Navštěvoval mistrovské interpretační kurzy (Holger Eichhorn, Marius van Altena, Stephen Stubbs aj.). V roce 1993 založil soubor Ritornello, jako zpěvák, sólista a instrumentalista pravidelně spolupracuje s řadou souborů v České republice, Evropě i  USA. Intenzivní badatelskou práci s originálními prameny zúročuje jako hudebník, dramaturg, editor not, při přípravě hudebně-literárních pořadů a přednášek, interpretačních dílen a seminářů. Křísí hudbu osobností, jakými jsou Václav Karel Hollan Rovenský, Jan Jozef Božan, Felix Kadlinský, Fridrich Bridel, Adam Michna z Ottradovic, Alberik Mazák ad. Spolupracuje s loutkovým divadlem Tineola, s rozhlasem a televizí. Na svém kontě má na 65 CD titulů.

 

Tajů plné struny
hudební dílna
lektor: Barbora Sojková
15:4517:15

Děti měly příležitost zahrát si na libozvučné nástroje kantele, psalterium a harfu a zkusily si zahrát a zazpívat středověkou písničku. Rázem se ocitly v dobách rytířů a princezen!

Doporučený věk: 8–14 let

V České republice bychom jen těžko hledali povolanějšího odborníka na zpěv světských i duchovních písní období středověku s doprovodem drnkacích nástrojů. Barbora Sojková se od dětství věnovala hře na klavír a zpěvu – od roku 1995 pak jako členka Kühnova dětského sboru. Vystudovala obor Sbormistrovství chrámové hudby na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Hudební vědu na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Nyní je studentkou doktorandského studia Hudební vědy na FF UK, specializuje se na gregoriánský chorál. Věnuje se interpretaci sólové vokální tvorby středověku, renesance a baroka a je uměleckou vedoucí ženského vokálního souboru Tiburtina Ensemble. Hraje na gotickou harfu a psaltérium. Spolupracuje se soubory Collegium 1704, Collegium Marianum, Musica Florea, Ensemble Inégal, Ensemble Tourbillon, Cappella Mariana, Doulce Mémoire, Collegium Vocale Gent, Orchestr Berg, Ostravská banda ad.

 

Vídr rumpumpum aneb příběhy udatných
hudebně-pohybová dílna
lektor: Lenka Pospíšilová
15:4517:15

Jak to tenkrát všechno bylo, když Šemík skákal přes hradby Vyšehradu a Libuše se vdávala za Přemysla Oráče? Kromě odpovědí na záludné otázky české historie na děti čekaly hlavně společné muzicírování na Orffovy nástroje, zpěv a neobvyklá říkadla.

Doporučený věk: 7–10 let

Lenka Pospíšilová vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze obor hudební výchova – český jazyk. Působila jako korepetitorka pohybové výchovy na Státní konzervatoři v Praze a absolvovala semináře na Orff-Institutu v Salcburku. V současné době vyučuje hudební výchovu na ZŠ generála Fajtla, kde zavedla třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy a založila dětský orchestr HRAJE TO…, který se pravidelně účastní mnoha hudebních festivalů v České republice i v zahraničí.  Od roku 1991 lektoruje vzdělávací semináře pro pedagogy v České republice, Evropě, Americe a Austrálii. Její dílny v duchu Orff-Schulwerku vychází z elementárních hudebních prvků. Zapojením herních prvků, říkadel a rozvíjením instrumentálních a pěveckých dovedností pak náplň přechází i k jednoduchým hudebním formám, a to v co možná nejširším kontextu dalších múzických umění.

 

Zlatá husa
divadelní představení souboru Buchty a loutky
17:3018:30

Ó ta zlatá husa, jak se leskne a jak je cenná, všechny si přivábí a přilepí. Jen nejmladší ze tří bratrů, kterého mají všichni za hloupého, ji raději vezme ukázat princezně, to proto, že se mu princezna líbí a chce ji rozesmát. A vlastně by si ji klidně i vzal za ženu. Jenže pan král je proti, a tak musí přijít na pomoc i jedna hodná obryně. Prostě chamtivost se nevyplácí, smutek je špatný rádce a i ten poslední a vysmívaný se nakonec může stát králem. A jak to dopadlo…? Tak, jak pohádka skončit má!

Unikátní poetiku představení nezávislého loutkového divadla Buchty a loutky oceňují jak dětští, tak dospělí diváci. Klasické tituly i vlastní autorskou tvorbu podávají Buchty a loutky s nadhledem a osobitým humorem, charakteristický je důraz na výtvarnou složku, spočívající v kombinaci starých hraček, rezavého železa i nejnovějších technologií. Součástí představení je originální komponovaná hudba, ve většině inscenací živě interpretovaná. Od dob svého vzniku patří soubor k divadelní špičce v České republice, ale i za hranicemi, což dokládá účast a ocenění na mezinárodních festivalech jako EITC 2006 v Mexiku, Taipei Film Festival, CAOS Calgary v Kanadě, Puppentheatre festival, Divadelná Nitra, Pohádkářský kongres v Erlangenu, Divadlo evropských regionů Hradec Králové, Přelet nad loutkářským hnízdem a další.