Hlavní program

Hlavní program

Hudební a taneční dílny

Komnaty Clam-Gallasova paláce a ambity kostela Panny Marie Sněžné se 24. května v 10:30 rozezní hudbou a rozproudí tancem pod vedením zkušených muzikantů i lektorů.

Hlavním tématem celého dne bude Putování divočinou:

  • v pěti hudebních dílnách a jedné taneční
  • v hudebně-divadelním představení pro malé muzikanty a jejich rodiče

Putování divočinou

Divochotvorný orchestr
Tanec divochů z Les Indes Galantes J.-Ph. Rameaua v úpravě pro dětský komorní orchestr
Lektor: Marek Štryncl
10:30–12:00, Clam-Gallasův palác

Rezervace na telefonním čísle: 731 448 346.

Doporučený věk: 8–14 let
Hudební nástroje: housle/viola, violoncello, zobcová a příčná flétna, hoboj, klarinet, kytara
pozn.: Do třídy již není možné zapsat účastníka s nástrojem violoncello.

I malý orchestr zahraje velké věci – třeba „tanec divochů“! A jak takový orchestr funguje? Jak se v něm ladí a hraje?

To vše si vyzkoušíš v instrumentální dílně určené zdatným i méně pokročilým instrumentalistům. Vítáni jsou všichni hráči na smyčcové a dechové hudební nástroje, kteří mají chuť objevovat kouzlo společného zvuku nástrojů. Muzikanti budou společně ladit a nacvičí i společnou skladbu z opery Les Indes Galantes J.-Ph. Rameaua.

Marek Štryncl – dirigent, violoncellista, sbormistr a skladatel – absolvoval pražskou Hudební akademii múzických umění v oboru dirigování a studoval violoncello na Dresdner Akademie für alte Musik. Jako dirigent a sbormistr spolupracuje s význačnými komorními a symfonickými orchestry, sbory, ansámbly a sólisty. Jeho repertoár zahrnuje tvorbu od raného baroka až po romantismus a soudobé skladby. Zájem o dobovou interpretaci ho v roce 1992 přivedl k založení souboru Musica Florea, s nímž oživuje zapomenuté autory zejména českého baroka a klasicismu. Je dramaturgem pravidelných koncertních řad v Praze a celé ČR a iniciátorem unikátního projektu převozného barokního divadla Florea Theatrum. Vedle sólové a komorní hry na violoncello se příležitostně věnuje kompozici a výuce budoucích sbormistrů. Nahrál desítky CD, z nichž mnohá získala vrcholná ocenění. Nevyhýbá se ani experimentálním projektům.

„Divochotvorný orchestr“ na závěr své dílny doprovodí tanečníky v Mramorovém sále Clam-Gallasova paláce.

 

Tanec divochů
Tanec divochů z Les Indes Galantes J.-Ph. Rameaua v podání (nej)menších tanečníků
Lektor: Hana Slačálková
10:30–12:00, Clam-Gallasův palác

Doporučený věk: 5–8 let

KAPACITA DÍLNY NAPLNĚNA.

Staň se divochem tělem i duší! Nenech si ujít příležitost zakřepčit si „tanec divochů“ v komnatách starodávného paláce.

Dílna zaměřená na rekonstrukci starých tanců z prostředí šlechtických dvorů i z podzámčí. Taneční dílna zavede účastníky do časů, kdy se tančilo při každé větší slavnosti – zámořské a pirátské výpravy nevyjímaje. Pod vedením zkušené lektorky se děti i jejich rodiče naučí „Tanec divochů“ ze slavné barokní opery Les Indes Galantes.

Hana Slačálková vystudovala taneční vědu na Hudební akademii múzických umění v Praze; baroknímu tanci a barokní taneční estetice s přesahem k modernímu a výrazovému tanci se na profesionální úrovni věnuje již 15 let. Jako tanečnice spolupracovala s mnoha významnými zahraničními choreografy při rekonstrukcích barokních oper i znovuobnovení dalších významných děl z období 16.–18. století (např. spolupráce s Dorothée Wortelboer, Marcem Leclercqem, Sigrid T´Hooft aj.). Komponuje, případně rekonstruuje původní barokní choreografie. Hana Slačálková předává své mnohaleté taneční zkušenosti v celé šíři pedagogické činnosti: vyučuje na Pražské taneční konzervatoři; 16 let působí jako taneční pedagožka v Centru volného času, kde se věnuje jak dětem od 3 let, tak dospělým.

Na závěr tanečníky v Mramorovém sále Clam-Gallasova paláce doprovodí „Divochotvorný orchestr“. Účastníci dílny Tanec divochů si tak zatančí na živou hudbu v podání dětského orchestru.

 

Indiánská stezka
Hudba zaoceánských národů pro začínající muzikanty

Lektor: Lenka Pospíšilová
13:00–14:30, Clam-Gallasův palác

Doporučený věk: 5–7 let

KAPACITA DÍLNY NAPLNĚNA

Vydej se stezkou odvahy po hudebních stopách zaoceánských domorodců! Cestou si na vlastní kůži vyzkoušíš i to, jak hráli a zpívali dávní Indiáni.

Dílna je určená dětem, které jsou na začátku své hudební cesty. I tak se ovšem mohou naučit doprovodit staré indiánské písničky na nástroje Orffova instrumentáře, zkusit improvizovat a zjistit, co jsou to tzv. sikuriády (technika hry jihoamerických indiánů), nebo co se skrývá za hudební formou barokní ciaccony.

Lenka Pospíšilová vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor hudební výchova – český jazyk. Působila jako korepetitorka pohybové výchovy na Státní konzervatoři v Praze a absolvovala semináře na Orff-Institutu v Salcburku. V současné době vyučuje hudební výchovu na ZŠ generála Fajtla, kde zavedla třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy a založila dětský orchestr HRAJE TO…, který se pravidelně účastní mnoha hudebních festivalů v České republice i v zahraničí. Od roku 1991 lektoruje vzdělávací semináře pro pedagogy v České republice, Evropě, Americe a Austrálii. Její dílny v duchu Orff-Schulwerku vychází z elementárních hudebních prvků. Zapojením herních prvků, říkadel a rozvíjením instrumentálních a pěveckých dovedností pak náplň přechází i k jednoduchým hudebním formám, a to v co možná nejširším kontextu dalších múzických umění.

 

Znějící ambity
Středověká orchestrální dílna
Lektor: Ondřej Tichý
13:0014:30, ambity farnosti Panny Marie Sněžné

Doporučený věk: 8–14 let
Hudební nástroje:
housle/viola, violoncello, příčná flétna, hoboj, klarinet, kytara
pozn.: Do třídy již není možné zapsat dalšího účastníka s nástrojem zobcová flétna.

Rezervace na telefonním čísle: 731 448 346.

Jak zněla hudba v době Karla IV.? Nejen to poznáš pod klenbami starobylých ambitů nedaleko Františkánské zahrady.

Dílna muzikantům poodhalí, jak zněla středověká instrumentální hudba. Prostředí dílny bude vskutku inspirativní: malý orchestr rozezní ambity farnosti Panny Marie Sněžné v Praze.

Ondřej Tichý vystudoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy obor sbormistrovství chrámové hudby. Je pravidelným účastníkem mnoha hudebních kurzů, mezi které patří například Letní slavnosti Adama Michny v Jindřichově Hradci, kurzy staré hudby, kurzy České Orffovy společnosti, dílny improvizace Jiřího Stivína ad. Má patnáctiletou praxi jako učitel i lektor hudebních workshopů. Je zakladatelem o. s. Potichounku, které připravuje hudební a vzdělávací projekty pro školy, rodiny a komunitní centra. Jako sbormistr vede soubor „Hudba okamžiku při kostele sv. Václava v Praze Bohnicích. V současné době se na Týnské škole podílí na přípravě dalšího vzdělávání (instrumentální a vokální workshopy), vyučuje hudební výchovu na ZŠ sv. Voršily v Praze, kde vede školní orchestr.

 

Endele vendele
noty, boty, počítadla, hádanky a zaříkadla
hudebně-divadelní představení pro muzikanty ve věku 5–10 let a jejich rodiče
Hrají, zpívají a tančí: Radka Tesárková, Josef Hervert, Martin Rudovský
Režie: Pavel Jurkovič
15:00–16:00, Clam-Gallasův palác

Doporučený věk: 5–10 let

Rezervace na telefonním čísle: 731 448 346.

Endele vendele viksum hér! Cizí řeč či kouzelné zaříkání? Ale kdepak, rozpočítadlo! Přijď zjistit, na koho to slovo padne, a nezapomeň s sebou přivést i mámu, tátu, babičku nebo dědečka!

 

Kostkované noty
Noty jako mapa aneb hravý úvod do gregoriánského chorálu
Lektor: Jiří Hodina
15:0016:10, ambity farnosti Panny Marie Sněžné

Doporučený věk: 7–14 let

Rezervace na telefonním čísle: 731 448 346.

Ostražitým štěstí přeje – zvláště při cestě hudebním světem podle starobylých notových zápisů. Objev krásu téměř zapomenutých písniček a zjisti, proč staré noty vypadají jako kostky ze stavebnice.

V průběhu odpoledne se děti podle starodávných map vydají ze zámoří (Clam-Gallasova paláce) zpět do Evropy (kostela Panny Marie Sněžné), aby si v autentickém prostředí starobylého kostela Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí pod vedením odborníka vyzkoušely, jak se zpíval chorál z velkých kancionálů.

Jiří Hodina je předním českým odborníkem na gregoriánský chorál a aktivním hudebníkem se širokým záběrem od staré hudby až po aranžmá lidových písní. Vystudoval sólový zpěv na konzervatoři v Praze a dirigování gregoriánského chorálu na Conservatoire de Paris. Během svých studií v Paříži působil jako lektor gregoriánského chorálu na katedrální škole v Metz. Je jedním ze zakládajících členů souboru Schola Gregoriana Pragensis. Stál u zrodu Českomoravské hudební společnosti (Čechomor), posléze založil vlastní skupinu Marcipán, která se věnuje interpretaci českých a moravských lidových písní. V roce 1997 založil ženský vokální soubor Schola Benedicta a je členem souboru Choeur Grégorien de Paris. Jiří Hodina pravidelně vede kurzy gregoriánského chorálu na Mezinárodní letní škole staré hudby ve Valticích a na letní škole duchovní hudby Convivium; je též jedním z lektorů projektu o. s. Půlnebí Hlasohled. 

 

Tamtamy bijí
Vokálně-bubenická dílna
Lektoři: Vojtěch Semerád, Tomáš Kerle
16:3018:00, Clam-Gallasův palác

Doporučený věk: 7–14 let

Rezervace na telefonním čísle: 731 448 346.

Na cestu světem křížem krážem tě doprovodí hned dva lodivodi – jeden z nich tě naučí zpívat písničky krkolomnými jazyky, druhý hrát na nevšední perkusní nástroje.

Prostory Clam-Gallasova paláce rozezní zaoceánské písně s doprovodem nevšedních perkusních nástrojů dovezených z dalekých končin. Účastníci dílny se budou učit od těch nejpovolanějších: vokální techniku od Vojtěcha Semeráda, uměleckého vedoucího souboru Cappella Mariana, a rozličné rytmy od Tomáše Kerleho, bubeníka, který objel svět křížem krážem a učil se bubnovat od domorodců v Indonésii i v Africe.

Tomáš Kerle propadl kouzlu hry na bicí nástroje ve svých patnácti letech. Studium etnomuzikologie na Fakultě humanitních studií UK mu přiblížilo nesmírně bohatý svět lokálních hudebních forem z celého světa. V průběhu studia se stále více začal zajímat o hudbu subsaharské Afriky a společně s tím také o tradiční západoafrickou hru na djembe. Kromě djembe hraje na klasickou bicí soupravu, basové bubny, marimbu a další rozmanité perkuse. Účastnil se několika zahraničních studijních pobytů (Guinea – Conakry, Mali) a pravidelně působí na českých bubenických workshopech. Kromě koncertování se intenzivně věnuje hudební a rytmické pedagogice, která je inspirována jak postupy evropských muzikoterapeutů, tak i intuitivní výukou západoafrických učitelů.

Vojtěch Semerád je absolventem Pražské konzervatoře (viola), Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (obor Sbormistrovství) a Conservatoire National Supérieur de Musique v Paříži (barokní housle ve třídě François Fernandéze). Svůj zájem o gregoriánský chorál a vokální polyfonii rozšiřuje v doktorandském studiu na papežském institutu Musica Sacra v Římě. Je uměleckým vedoucím vokálního ansámblu Cappella Mariana a členem souboru Collegium Marianum. Jako sólista a komorní hráč vystupuje na významných evropských pódiích a festivalech (Thêatre des Champs Elyssées, Palau de Música Barcelone, Concertgebouw Rotterdam, Tage Alter Musik Regensburg, Bachfest Leipzig, Pražské jaro ad.) a pravidelně účinkuje se soubory jako Le Poème Harmonique, Les Folies Françoises, Les Paladins a Ensemble Inégal.