Hlavní program

Hlavní program

Hudební a taneční dílny

Komnaty Clam-Gallasova paláce 22. května 2016 v 10:30 rozezní hudbou a rozproudí tancem pod vedením zkušených muzikantů i lektorů.

Téma: O létajícím lvu
Dílny staré hudby inspirované hudební tradicí barokních Benátek

  • hudební dílny
  • taneční dílna
  • divadelní dílna
  • hudební představení

Cena vstupenky na jednu dílnu: 100,- Kč
Rodiče (nebo jiný doprovod v počtu max 2 osob) se mohou dílen účastnit zdarma. Pouze na představení Cesta (s) Polem je nutné zakoupit vstupenku pro dítě i dospělé, děti do 3 let vstup zdarma.

 

Ostrov pokladů
taneční dílna
Lektorka: Kateřina Klementová
10:30–12:00

Doporučený věk: 5–8 let
Dílna je již plně obsazena

Nech se strhnout příběhy pirátů a námořníků k velkolepému tanečnímu veselí. Vždyť Benátky byly svého času evropskou námořní velmocí a Benátčané vzdávali vodnímu živlu hold v každoročních zásnubách s mořem (festival La Sensa)! Tančit s námořníky, piráty a korzáry Tě naučí Kateřina Klementová a na konci samotné dílny tě doprovodí opravdický orchestr!

Námořnická pruhovaná trička vítána!

aktivity: stylizované křepčení při nácviku jednoduché taneční choreografie, na samotný závěr dílny si děti zatančí s doprovodem dětského orchestru z dílny Banda mořských vlků

Kateřina Klementová je tanečnice, choreografka a taneční lektorka. Od dětství se věnuje výrazovému tanci, od roku 2000 pak intenzivně tanci historickému. Je členkou a choreografkou souboru Chorea Historica (um. ved. Eva Kröschlová), pro který vytvořila (a spoluvytvářela) několik pořadů, např. Barokní výzvy, Amor mio… aneb jak se v tanci dorozuměti vějířem, Korzáři a piráti, Turcaria či Salón český. Organizuje a vede taneční semináře a workshopy pro děti, mládež i dospělé v ČR i zahraničí. V r. 2007 založila českou pobočku italské společnosti pro tanec 19. století La Società di Danza. Starému tanci věnuje i svou vědeckou činnost na Univerzitě Karlově.

 

Banda mořských vlků
dětský orchestr
Lektorka: Jana Semerádová
10:30–12:00

Doporučený věk: 8–14 let
Dílna je již plně obsazena

Neváhej se přidat k orchestrální námořní výpravě pod vedením flétnistky Jany Semerádové – vždyť cílem bude ostrov hudebních pokladů!

aktivity: společné ladění, improvizace nad prodlevou, společná hra orchestrálních skladeb v úpravě pro dětský orchestr, na konci dílny orchestr doprovodí tanečníky z dílny Ostrov pokladů

Flétnistka Jana Semerádová je absolventkou Pražské konzervatoře, FF UK v Praze a Královské konzervatoře v Den Haagu. V současnosti je uměleckou vedoucí souboru Collegium Marianum a dramaturgem koncertního cyklu Barokní podvečery a mezinárodního festivalu Letní slavnosti staré hudby. Jana Semerádová vystupuje na významných evropských pódiích; jako sólistka spolupracovala s Magdalenou Koženou, Sergiem Azzolinim, Enricem Onofrim a pravidelně účinkuje se soubory Akademie für Alte Musik Berlin, Wrocławska Orkiestra Barokowa, Batzdorfer Hofkapelle, Ars Antiqua Austria nebo moderntimes_1800.

 

Harlekýn a Kolombína   
divadelní dílna
Lektorka: Kateřina Bohadlová
13:00–14:30

Doporučený věk: 7–10 let
Dílna je již plně obsazena

To bude dneska tyjátr! Jistě v tobě dřímá herecký talent, tak přijď nahlédnout pod pokličku (nejen) benátského divadelního umění a improvizace.

aktivity: dramatická výchova, práce s obličejovou maskou, představení hlavních postav kommedie dell’arte

Kateřina Bohadlová je absolventkou germanistiky a italštiny na FF UK v Praze, stáží a stipendijních pobytů na univerzitách v Essenu, Udine, Konstanzi a na římské univerzitě La Sapienza. Za diplomovou práci věnovanou comedii dell’arte získala cenu Franceska Petrarky (2004). V roce 2011 získala Fulbrightovo stipendium jako lektorka a badatelka na Portland State University v USA. V oregonském Portlandu založila Českou školu Portland, v jejímž vedení působila 4 roky. V současné době je ředitelkou divadla Geisslers Hofcomoedianten a lektorkou v divadle Minor.

Šestý smysl
vokální dílna
Lektor: Čeněk Svoboda
Katalin Ertsey (loutna)
13:00–14:30

Doporučený věk: 10–14 let
Pro rezervaci kontaktujte pokladnu na tel.: 731 448 346.

Hlas jako zvon?! Vždyť není vidět, nelze se ho dotknout a nic neváží! Jak na tohle ti dospělí přišli? – Přijď objevit barvu, výšku a sílu svého šestého smyslu i krásu vícehlasu. Zpěváky doprovodí charismatická loutniska Katalin Ertsey.

aktivity: rozezpívání, dechová cvičení, jednoduchý dvojhlas, dynamika, fráze, vícehlas s pomocí dospělých zpěváků z organizačního týmu festivalu LSSH a minifestivalu PICCOLI

Čeněk Svoboda je absolventem pedagogické fakulty UK obor sbormistrovství ve třídě Mgr. Marka Valáška. Zde také působí jako doktorand, vyučuje dějiny hudby a věnuje se disertační práci na téma autentická interpretace staré vokální hudby. Od založení v roce 2005 je kmenovým členem Collegia 1704, spolupracuje také se soubory  Musica Florea, Collegium Marianum, Dresdner Kammerchor, Doulce mémoire a dalšími. Jako sbormistr vede liberecký studentský soubor Cum decore při Gymnáziu F.X. Šaldy a pražský soubor staré hudby Collegium 419, v roce 2005 obdržel národní sbormistrovskou cenu.

Katalin Ertsey pochází z východomaďarského Debrecenu, kde se hře na loutnu začala věnovat ve svých dvanácti letech pod vedením Adama Bálinta. Po ukončení studia biologie na debrecínské universitě byla přijata na Royal College of Music v Londýně, kde vystudovala hru na renesanční lounu a theorbu ve třídě Jakoba Lindberga.

Cink!
dětský orchestr
Lektor: Richard Šeda
15:00–16:30

Doporučený věk: 8–14 let
Pro rezervaci kontaktujte pokladnu na tel.: 731 448 346.

Víte, že mezi dechové nástroje patří i jeden s názvem cink? Jak vypadá a jak zní? A cinká vůbec? Instrumentální dílna určená především hráčům na dechové nástroje. Další nástroje jsou ale také vítány!
hudební nástroje: zobcové sopránové, altové i basové flétny, příčná flétna, hoboj, housle/viola, violoncello

aktivity: společná hra a improvizace, seznámení s cinkem zblízka

Richard Šeda je absolventem konzervatoře v Českých Budějovicích (obor hra na trubku), po ukončení studia působil jako pedagog v ZUŠ Dačice. Na konci devadesátých let se začal věnovat hře na cink v souboru Ritornello pod vedením Michaela Pospíšila, posléze v souboru Les Traversées Baroque pod vedením francouzské cinkenistky Judith Pacquier. V současnosti koncertuje v domácích i zahraničních ensemblech (Collegium Marianum, Concerto Aventino, Collegium 1704, Ensemble Inégal a další) a je uměleckým vedoucím souboru Capella Ornamentata.

Pasta fidli!   
hudební dílna pro nejmenší
Lektorka: Karolína Koňaříková
15:00–16:00

Doporučený věk: 3–5 let
Pro rezervaci kontaktujte pokladnu na tel.: 731 448 346.

Hry s vařečkami a říkadly z kulinářského prostředí zavede ty nejmenší na šťavnatou hudební cestu – aneb s jídlem roste chuť!

aktivity: pěvecké aktivity, pohybové a rytmické hry, říkadla

Karolína Koňaříková je absolventkou oboru hudební výchova-sbormistrovství na PedF UK. Je lektorkou vzdělávacích programů pro základní školy v Českém muzeu hudby v Praze, kde úzce spolupracuje s Lenkou Pospíšilovou. V neposlední řadě je sbormistryní přípravných oddělení Kühňátek v Kühnově dětském sboru a sbormistryní dětského sboru Pražská kantiléna.

Cesta (s) Polem
hudební představení
Lektor: Michael Pospíšil
17:00–18:00

Doporučený věk muzikantů: 5–10 let
představení je však otevřené i pro děti mladší i starší
Pro rezervaci kontaktujte pokladnu na tel.: 731 448 346.

Existují přenosné varhany? Lze hrát na kraví roh? Probuď v sobě cestovatele, objev svět rozličných hudebních nástrojů a nauč svoje rodiče ranec říkadel i písniček na společné výlety!

náplň představení: poutavé hudební představení, říkadla, pěvecké aktivity, ukázky rozličných hudebních nástrojů

Michael Pospíšil studoval zpěv na Pražské konzervatoři (prof. Jaroslav Horáček) a u Terezie Blumové. Navštěvoval mistrovské interpretační kurzy specialistů, jako jsou Holger Eichhorn, Marius van Altena a Stephen Stubbs. V roce 1993 založil soubor Ritornello; jako zpěvák, sólista a instrumentalista pravidelně spolupracuje s řadou souborů v České republice, Evropě i  USA. Intenzivní badatelskou práci s originálními prameny zúročuje jako hudebník, dramaturg, editor not, při přípravě hudebně-literárních pořadů a přednášek, interpretačních dílen a seminářů. Křísí hudbu osobností, jako byli Václav Karel Holan Rovenský, Jan Jozef Božan, Felix Kadlinský, Fridrich Bridel, Adam Václav Michna z Otradovic či Alberik Mazák.