Lektoři 2017

Akademie Versailles v Praze
Lektoři 2017

 
 
Patrick Cohën-Akenine

Patrick Cohën-Akenine studoval hru na housle u Pierra Amoyala, Michèle Auclair a Gérarda Jarry a poté na pařížské konzervatoři, kde se intenzivně věnoval také komorní hře. Je laureátem několika významných houslových soutěží, včetně soutěže Mladých sólistů v Douai, Soutěže Gérarda Pouleta ve Vichy a vítězem Mezinárodní smyčcové soutěže v Epernay. Patrick Cohën-Akenine se záhy začal zajímat také o starou hudbu a barokní housle studoval u Enrica Gattiho a Patricka Bismutha. Jako uznávaný sólista spolupracoval s dirigenty, jako jsou Hervé Niquet, William Christie, Philippe Herreweghe a Christophe Rousset. [DDET Více…]

V roce 2000 založil soubor Les Folies françoises, vysoce ceněný pro inovativní přístup k dramaturgii i interpretaci. Projekty Les Folies françoises z posledních let zahrnují dva programy připravené ve spolupráci s Centrem pro barokní hudbu ve Versailles k oslavám 250. výročí úmrtí Jeana-Philippa Rameaua v roce 2014.

Jako dirigent je Patrick Cohën-Akenine často zván ke spolupráci s moderními orchestry, aby hráčům přiblížil základy poučené interpretace barokního a klasicistního repertoáru. V roce 2003 a 2011 spolupracoval s Orchestre des Pays de Savoie, v roce 2008 s orchestrem rouenské opery a v březnu téhož roku dirigoval inscenaci Purcellovy Dido a Aeneas v režii Dominiqua Pitoiseta v Opeře Bastille. V roce 2011 a 2012 vystupoval Patrick Cohën-Akenine jako host se souborem Barrocade na izraelském turné. V srpnu 2014 byl požádán, aby organizačně zaštítil závěrečné kolo soutěže barokní opery „Cesti Competition“ při festivalu v Innsbrucku a dozíral na nastudování Lullyho Armidy pro festival v roce 2015, včetně reprízy na festivalu v Postupimi v roce následujícím.

Patrick Cohën-Akenine se věnuje též pedagogické činnosti na konzervatoři ve Vallée de la Chevreuse a na konzervatoři J.-B. Lullyho v Puteaux. V červnu 2010 mu bylo svěřeno vedení projektu obnovení orchestru Les Vingt-quatre Violons du Roy při mistrovských kurzech na Royal College of Music v Londýně. V létě 2012 vedl anglo-francouzskou akademii zaměřenou na rekonstrukci Dvaceti čtyř králových houslí a řídil orchestr během turné, jehož součástí byla vystoupení ve Versailles, na festivalu v Montpellier a na londýnských Proms.

V roce 2006 obdržel Patrick Cohën-Akenine rytířský řád za zásluhy v oblasti umění a literatury.[/DDET]

Patrick Cohen-Akenine

 

François Poly

François Poly je absolventem Conservatoire national supérieur de musique de Paris (1989 ve třídě Jeana-Marie Gamarda). V komorní hře se dále zdokonaloval pod vedením dvou německých mistrů, Waltera Levina z Kvarteta Lasalle a Hatta Beyerla z Kvarteta Albana Berga. Je zakládajícím členem Tria Wozzeck, jež triumfovalo v řadě mezinárodních soutěží, např. Schubert a hudba 20. století v Grazu (1992). [DDET Více…]

V 1994 se François Poly začal soustavně věnovat interpretaci staré hudby a absolvoval studium u Christopha Coina na CNSM v Paříži. Pravidelně spolupracuje se soubory jako Il Seminario Musicale, Le Concert Spirituel a Agrémens, s nímž také pořídil řadu ceněných nahrávek.

Je zakládajícím členem a stálým violoncellistou soboru Les Folies Françoises, který pravidelně spolupracuje s uznávanými sólisty a dirigenty jako Anner Bylsma nebo Barthold Kuijken, a vystupuje pravidelně na koncertech ve Francii i v zahraničí.

Věnuje se také soudobému repertoáru, zejména jako člen souboru 2e2m, a nahrává novou hudbu pro francouzský rozhlas. François Poly se také věnuje pedagogické činnosti a vyučuje hru na violoncello a komorní hru na konzervatoři regionu Cergy Pontoise. Od roku 2005 je také lektorem Barokní akademie v Orléans.[/DDET]

Vojtěch Semerád

Vojtěch Semerád je absolventem Pražské konzervatoře (viola, ve třídě Karla Doležala), Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (obor Sbormistrovství) a Conservatoire national supérieur de musique v Paříži (barokní housle ve třídě Françoise Fernandéze). Je finalistou mezinárodní soutěže Telemann-Wettbewerb v Magdeburgu. [DDET Více…]

Vojtěch Semerád je členem souboru Collegium Marianum, který vedle pravidelné koncertní činnosti v Praze realizuje rozsáhlé projekty s významnými zahraničními dirigenty, sólisty, režiséry a choreografy (Andrew Parrott, Peter Kooij, Sergio Azzolini, Benjamin Lazar ad.). Jako sólista a komorní hráč vystupuje na významných evropských pódiích a festivalech (Théâtre des Champs-Élysées, Palau de Música Barcelone, Concertgebouw Rotterdam, Tage Alter Musik Regensburg, Bachfest Leipzig, Pražské jaro ad.) a pravidelně účinkuje se soubory jako Le Poème Harmonique, Les Folies françoises a Les Paladins. Podílí se na natáčení pro Deutsche Gramophon, Naïve nebo Supraphon a pravidelně též nahrává pro Českou televizi a Český rozhlas.[/DDET]