Dulce novumque melos

Dulce novumque melos

Oslavná moteta a virtuózní hudba v římských a benátských chrámech

Doron Sherwin – cink
Barbara Maria Willi – cembalo, varhany

Středa 3. 8. 2011, 19:30 hod.
Klášter sv. Anežky České
, kostel sv. Františka, Anežská 12, Praha

Doron Scherwin

Cink a Anežský klášter začínají tvořit nerozlučnou dvojici. V kostele sv. Františka tentokrát spojili své talenty americký hráč na cink Doron David Sherwin a „naše“ cembalistka a varhanice Barbara Maria Willi. Už název jejich programu Dulce novumque melos (Sladká nová píseň) napovídá, jaká byla atmosféra tohoto srpnového večera. Koncert byl věnován milovníkům Orlanda di Lasso, Pierluigiho da Palestrina či Giovanni Gabrieliho. Tedy času, kdy se renesance tavila do baroka a kdy byly římské a benátské chrámy naplněny tesknou barvou cinku. Kéž by se do nich zas jednou vrátil!!

[nggallery id=138]

V hlavních rolích indiáni z Peru a také cink
Vít Dvořák, Opera PLUS, 5. 8. 2011

[…] S cembalem či varhanami se jasný, měkký, zpěvný tón cinku pojí opravdu skvostně; mistrovství Barbary Marie Willi se ovšem osvědčilo i v sólových číslech. […]

Zpět na Program 2011

Dulce novumque melos

Celebratory Motets and Virtuoso Music from Roman and Venetian Churches

Doron Sherwin – cornetto
Barbara Maria Willi
– harpsichord, organ

Wednesday 3 August 2011, 7.30 pm
Convent of St. Agnes of Bohemia, St František Church, Anežská 12, Praha

Doron Scherwin

The association of cornet and St Agnes Cloister seems to have become a fixed item on the menu of Summer Festivities of Early Music. This year the Church of St Francis will host the American cornetist Doron David Sherwin and the “local” harpsichordist and organist Barbara Maria Willi. The title of their performance, Dulce novumque melos (Sweet New Songs) indicates what kind of atmosphere will prevail the third night in August. The programme is dedicated to the admirers of music by Orlando di Lasso, Pierluigi da Palestrina and Giovanni Gabrielli, to name just a few, as well as to those times in which Renaissance was melting into Baroque and when the churches of Rome and Venice resounded with the wistful tones of the cornet. One can only wish the day will come when it returns to its rightful place!

[nggallery id=138]

Back to Programme 2011