Festa Liturgica

Festa Liturgica

Pierre de La Rue, polyfonní mše a nešpory Ave Maria pro burgundský dvůr

Capilla Flamenca (Belgie)
Dirk Snellings – umělecký vedoucí

Středa 27. 7. 2011, 20:00 hod.
Anežský klášter, kostel sv. Salvátora, Anežská 12, Praha 1

 

 

Burgundský dvůr byl svého času jedním z kulturních center Evropy. Na konci července jsme mohli být svědky jedinečného novodobého setkání architektury a hudby vzešlé z tohoto francouzského kraje hor, jezer a divokých řek. Část kostela sv. Salvátora v anežském klášteře vystavěla totiž v druhé polovině 13. století tzv. cistercko-burgundská huť, přičemž skladatel tohoto večera, slavný rodák z belgického Tournai, Pierre de La Rue (cca 1452–1518) sloužil podstatný díl svého hudebního života právě při burgundském dvoru. Zdejší šlechta velmi dbala o mariánský kult. Jednu ze mší Pierra de La Rue věnovaných Panně Marii, ale také mariánské nešpory a hymny představil špičkový belgický soubor Capilla Flamenca. A kdo chtěl večer prožít v plnosti, mohl rozjímat v přilehlé kapli Panny Marie…

[nggallery id=137]

Festa po vlámsku
Vít Dvořák, Opera PLUS, 30. 7. 2011

[…] Ani se vám nechce věřit, že před nimi nestojí dirigent. Nástupy, tempo, dynamika, zakončení frází, zvuková vyváženost, čistota tvořených tónů – to vše při jejich vystoupení a capella jakoby řídily ruce jen pro ně viditelné. Pánové z belgického souboru Capilla Flamenca v Praze doslova zazářili. […]

[…] Až nečekaně niterný charakter večera, nazvaného Festa Liturgica, dal i při polyfonní struktuře hudby vyniknout často překvapivě kompaktnímu jednolitému souzvuku zpravidla čtveřice zpěvních hlasů, kdy výslednou barvu většinou určoval ten který zdůrazněný vokál – to vše se sezpívaností až neskutečně precizní. […]

[…] Gotický kostel svatého Salvátora v Anežském klášteře se svou akustikou ukázal být pro vokalisty souboru Capilla Flamenca volbou více než ideální. […]

 

Zpět na Program 2011

Festa Liturgica

Pierre de La Rue, Polyphonic Marian Mass and Vesper for the Court of Burgundy

Capilla Flamenca (Belgium)
Dirk Snellings – artistic director

Wednesday 27 July 2011, 8.00 pm
Convent of St. Agnes of Bohemia, St. Saviour Church
Anežská 12, Prague 1

 

The court of Burgundy was, at one point, an important cultural centre of Europe. At the end of July we will have a rare chance to witness a modern-time fusion of architecture and music which originated in this mountainous country of sparkling lakes and wild rivers during the period of its prime. While the side aisles of the St. Saviour Church in the St. Agnes Cloister from the latter half of the 13th century were built by the so-called Cistercian-Burgundian Works, the composer of tonight’s programme – the renowned native of Tournai in Belgium, Pierre de la Rue (cca 1452–1518) – spent most of his career at the court of Burgundy.  The court was known also for its ardent worship of the Marian cult. Accordingly, the eminent Belgian ensemble Capilla Flamenca will present a programme consisting of one of de la Rue’s masses dedicated to the Virigin Mary, but also his Marian Vespers and hymns. The adjoining Chapel of St. Mary will offer an opportunity to those who might wish to spend the evening in spiritual meditation.

[nggallery id=137]

Back to Programme 2011