Král přichází

Král přichází

Versailles Ludvíka XIV. – ceremoniální ouvertury a entrées, árie z oper a baletů J.-B. Lullyho a pastorální kantáta J.-B. Stucka

Jean-François Novelli – tenor
Arnaud Marzorati – baryton
(jevištní pohyb a barokní gestika ve spolupráci s B. Lazarem)
Les Lunaisiens (Francie)
Arena Musicale – soubor historických hobojů à la „Grands hautbois du roy“
Collegium Marianum – orchestr à la královská „Petite bande“
Jana Semerádová – umělecká vedoucí

Pondělí 8. 8. 2011, 19.30 hod.
Španělský sál Pražského hradu

Bohatě zdobený Španělský sál Pražského hradu pocházející ze 17. století byl svou velkolepostí příhodným místem konání koncertu věnovaného hudbě z doby a prostředí francouzského krále Ludvíka XIV. V souladu s původním, oficiálním využitím sálu v barokní době  nabídl tento večer fanfáry, ouvertury a entrées pocházející ze skladeb komponovaných pro versailleský i pařížský dvůr Krále Slunce.

Zatímco J.-B. Lully patřil díky mistrovským zpracováním typicky francouzských forem, jako jsou lyrická tragédie, baletní komedie a symfonie, k protěžovaným dodavatelům vážné a ceremoniální hudby ke královské tabuli, M.-A. Charpentier a J.-B. Stuck se zasadili o prosazení některých italských prvků v rámci čistě francouzského hudebního stylu, který tvořil součást královy a Colbertovy propagandistické mašinerie a jehož tvůrcem byl Lully. Po Lullyho smrti v roce 1687 se mohla plně rozvinout dosud ilegální pařížská kultura preferující italský hudební styl, a to především zásluhou Charpentiera, jenž čerpal ze zkušeností získaných za studií v Římě, ale také přičiněním skladatelů, kteří u dvora Filipa Orleánského kolem roku 1700 uvedli v oblibu italskou kantátu. Jedním z nich byl právě Jean-Baptiste Stuck.

Ve strhujícím programu byly zastoupeny téměř všechny světské a divadelní žánry a styly prvních padesáti let éry Ludvíka XIV. V provedení rozsáhlého provozovacího aparátu spojujícího tři barokní soubory – Les Lunaisiens z Francie, mezinárodní dechový soubor Arena Musicale a Collegium Marianum (residenční soubor festivalu rozšířený o hudebníky z Polska, Německa a Francie) – a sólistů Jean-François Novelliho a Arnauda Marzoratiho, zakladatelů francouzských Les Lunaisiens a odborníků na slovo vzatých, se stal slavnostní závěrečný večer vskutku královským zakončením 12. ročníku Letních slavností staré hudby.

[nggallery id=136]

Letní slavnosti staré hudby v cíli. Festa!
Vít Dvořák, Opera PLUS, 9. 8. 2011

[…] nahlédnutí do nepřeberného bohatství hudebního odkazu Francie druhé poloviny sedmnáctého a začátku osmnáctého století, navíc ve špičkovém provedení, bylo skutečně fascinující, tím spíš pro v tomto ohledu takřka nepoznamenané publikum v Čechách. […]

[…] Vedle úvodního festivalového programu, kterému kralovala německá sopranistka Dorothee Mields, a hned následujícího vystoupení španělského souboru Capella de Ministrers, doplnil trojlístek nejzdařilejších počinů letošního už dvanáctého ročníku Letních slavností staré hudby určitě právě koncert závěrečný. Festa! […]

Festival staré hudby skončil přímo královsky
Věra Drápelová, MF Dnes, 11. 8. 2011

[…] Pod názvem Král přichází by se mohla klidně skrývat past na turisty. Stačily by dobové kostýmy z éry Ludvíka XIV. a k tomu trocha lacině servírované hudby a tance. Naštěstí lacinost je na hony vzdálená Letním slavnostem staré hudby, které letošní závěrečný koncert ve Španělském sále Pražského hradu pojaly sice okázale, leč umělecky ani dramaturgicky neslevily. […]

[…] Vysokou interpretační úroveň večera zajistily hned tři kvalitní ansámbly včetně „rezidenčního“ festivalového souboru Collegium Marianum a dva skvělí francouzští zpěváci staré hudby, tenorista Jean-François Novelli a barytonista Arnaud Marzorati.
Prostě královská tečka za výjimečným festivalem. […]

Feste2
Ivan Matějka, Literární noviny, 11. 8. 2011

[…] Každá slavnost dospěje nutně ke konci. Ten, který na počátku tohoto týdne čekal dvanáctý ročník Letních slavností staré hudby, byl oslnivý. […]

[…] Výsledný efekt koncertu nazvaného Král přichází se přesně strefil do očekávání publika, které zaplnilo celý sál. […]

Zpět na Program 2011

Pondělí 8. srpna 2011, Španělský sál Pražského hradu

 

 

 

Král přichází
Versailles Ludvíka XIV. – árie z oper a baletů J.-B. Lullyho a pastorální kantáta J.-B. Stucka

(jevištní pohyb a barokní gestika ve spolupráci s B. Lazarem)

Jean-François Novelli – tenor
Arnaud Marzorati – baryton

Les Lunaisiens (Francie)
Arena Musicale
soubor historických hobojů podle Grand Ecurie du roi
Collegium Marianum
orchestr podle královské La petite bande

Bohatě zdobený Španělský sál Pražského hradu pocházející ze 17. století je svou velkolepostí příhodným místem konání koncertu věnovaného hudbě z doby a prostředí francouzského krále Ludvíka XIV. V souladu s původním, oficiálním využitím sálu v barokní době nabízí tento program fanfáry, ouvertury a entrés pocházející ze skladeb komponovaných pro versailleský i pařížský dvůr Krále Slunce.

Zatímco J.-B. Lully, F.-A. D. Philidor a M. R. Delalande patřili díky mistrovským zpracováním typicky francouzských forem, jako jsou lyrická tragédie, baletní komedie a symfonie, k protěžovaným dodavatelům vážné a ceremoniální hudby ke královské tabuli, M.-A. Charpentier a J.-B. Stuck se zasadili o prosazení některých italských prvků v rámci čistě francouzského hudebního stylu, který tvořil součást královy a Colbertovy propagandistické mašinerie a jehož tvůrcem byl Lully. Po Lullyho smrti v roce 1687 se mohla plně rozvinout dosud ilegální pařížská kultura preferující italský hudební styl, a to především zásluhou Charpentiera, jenž čerpal ze zkušeností získaných za studií v Římě, ale také přičiněním skladatelů, kteří u dvora Filipa Orleánského kolem roku 1700 uvedli v oblibu italskou kantátu. Jedním z nich byl právě Jean-Baptiste Stuck. Stuck skládal také opery. K vrcholům francouzské operní tvorby z počátku 18. však patří zejména tři lyrické tragédie Marina Maraise, který byl zároveň královým prvním gambistou. V tomto skvostném, strhujícím programu jsou zastoupeny téměř všechny světské a divadelní žánry a styly prvních padesáti let éry Ludvíka XIV.

V provedení rozsáhlého provozovacího aparátu spojujícího tři barokní soubory – Les Lunaisiens, Arenu Musicale a Collegium Marianum – a sólistů Jeana-François Novelliho a Arnauda Marzoratiho, zakladatelů francouzských Les Lunaisiens a odborníků na slovo vzatých, bude slavnostní závěrečný koncert vskutku královským zakončením 12. ročníku Letních slavností staré hudby.

Entrée du Roy!

Versailles of Louis XIV – arias from ballets and operas by J.-B. Lully and a pastoral cantata by J.-B. Stuck

Jean-François Novelli – tenor
Arnaud Marzorati – baritone  
Les Lunaisiens (France)
Arena Musicale
historical oboe band in the style of the „Grands hautbois du roy“
Collegium Marianumorchestra in the style of the royal „Petite bande“
Jana Semerádová – artistic director

Monday 8 August 2011, 7.30 pm
The Spanish Hall of the Prague Castle


The richly decorated 17th-century Spanish Hall in the castle of Prague is an ideal and spectacular venue for this programme of music from the period and surroundings of the French Sun king Louis XIV. Appropriate for the hall and its official functions in the Baroque era, today’s concert offers fanfares, overtures, and entrées from some of the most celebrated compositions of the greatest musicians at Louis’s courts in Versailles and in Paris.

While Lully, Philidor, and Delalande were among the champions of solemn and ceremonial music in their tragédies lyriques, comedies-ballets, and symphonies for the king’s suppers, Charpentier and Stuck introduced some Italian elements in the uniquely French music idiom which Lully had created as part of the King’s and Colbert’s propaganda machine of the French nation. After Lully’s death in 1687, the Parisian underground culture of Italian-style music was able to reemerge through Charpentier, who had studied in Rome, and through the composers who introduced the Italian cantata at the court of Philippe d’Orléans around 1700; Stuck was one of them. Like Marais—the king’s chamber star viola da gamba virtuoso—Stuck also composed operas, but Marais’s three tragédies lyriques belong to the best the first years of the 18th century have produced. Almost all the secular and theatrical genres and styles of the first fifty years of Louis XIV’s reign are represented in the superb and glamorous programme tonight’s concert offers.

Featuring an international orchestra in which three baroque ensembles (Les Lunaisiens, Arena Musicale and Collegium Marianum) and musicians from the Czech Republic, France, Poland, Germany and Slovakia will unite their forces with two eminent French soloists, Jean-François Novelli and Arnaud Marzorati, the closing performance promises a truly grandiose finale to the 12th Summer Festivities of Early Music.

[nggallery id=136]

Back to Programme 2011

Jean-Baptiste Stuck: Dans la tempête et dans l’orage
Jean-François Novelli – tenor
Arnaud Marzorati – baritone
Lunaisiens

[audio:http://www.letnislavnosti.cz/wp-content/uploads/2011/03/01tempete.mp3|titles=Tempete]

Antonio Caldara: Maddalena ai piedi di Cristo
Collegium Marianum
Jana Semerádová – artistic director

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=x_uqWz0kAnY&feature=related[/youtube]