Na křídlech lva

Na křídlech lva

Benátská hudba na dvorech v Drážďanech, ve Vídni a v Brunšviku

Dorothee Mields – soprán
Musica Fiata (Německo)
Anette Sichelschmidt, Christine Moran – barokní housle
Roland Wilson, Arno Paduch – cink
Detlef Reimers, Peter Stelzl – pozoun
Adrian Rovatkay – dulzian
Christoph A. Noll – varhany
Axel  Wolf – chitarrone
Roland Wilson – umělecký vedoucí

Pátek 22. 7. 2011, 19:30 hod.
Míčovna Pražského hradu, Praha 1
Koncert se konal pod záštitou Luďka Sefziga, předsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR.

Těžko bychom v Praze hledali příhodnější místo pro koncertní program mapující tvorbu benátských skladatelů a její ozvuky v hudební produkci u dvorů v Drážďanech, ve Vídni a v Brunšviku, než je Míčovna Pražského hradu, u jejíchž architektonických plánů se sešli vídeňský královský architekt Bonifác Wohlmuth a Ital Aostalli de Sala Ulrico. Rozpjatá lví křídla v názvu koncertu odkazují mj. právě k šíři vlivu benátské renesanční kultury, patrnému ve velké části tehdejší Evropy. Virtuózní a emocemi prodchnuté skladby Johanna Rosenmüllera, Giovanna Gabrieliho či Daria Castelly přednesl uznávaný německý soubor Musica Fiata pod vedením Rolanda Wilsona. Ve vokálních partech se představíila sopranistka Dorothee Mields, která je v současnosti díky svému jedinečnému hlasovému témbru a bezchybné technice jednou z nejvyhledávanějších pěvkyň v oblasti renesanční a barokní hudby.

Zpět na Program 2011

 

[nggallery id=132]

Dorothee Mields na křídlech lva
Svatava Barančicová, Opera PLUS, 23. 7. 2011

[…] Mieldsová má měkký, sametový, čistě intonující soprán, zpívala prostě a jednoduše, s minimem ozdob, jen s drobným vibratem tam, kde je to třeba. Její průzračný hlas zněl v „dlouhé“ akustice Míčovny nebesky, […]

[…] Dorothea umí perfektně pracovat s „chrámovou“ akustikou, měkce formuje tón tak, aby působil zaobleně: má jemné nasazení, vprostřed nechá tón naplno rozeznít a opět zakončí lehce, do ztracena. V Monteverdim předvedla i výtečnou techniku, hybnost a rychlost, […]

Velké divácké burácení i něžné dobové zastavení
Věra Drápelová, MF Dnes, 23. 7. 2011

[…] Soubor Musica Fiata se blýskl skvělými hráči na dobové nástroje, ale především sopranistkou Dorotheou Mieldsovou, která vokální party podala krásným hlasem a širokým rejstříkem výrazových prostředků. […]

On the Wings of the Lion

Venetian music at the courts of Dresden, Vienna and Brunswick

Dorothee Mields – soprano
Musica Fiata (Germany)
Anette Sichelschmidt, Christine Moran – baroque violin
Roland Wilson, Arno Paduch – cornetto 
Detlef Reimers, Peter Stelz
l – historical trombone
Adrian Rovatkay – dulzian
Christoph A. Noll – organ
Axel  Wolf – chitarrone
Roland Wilson – artistic director

Friday 22 July 2011, 7.30 pm
The Ball-Game Hall of the Prague Castle

The concert takes place under the auspices of Luděk Sefzig, the Chairperson of the Committee on EU Affairs of the Parliament of the Czech Republic.

 

We would hardly find a space more appropriate in Prague to host a programme of music by Venetian composers and their followers at the courts in Dresden, Vienna and Brunswick than the Ball-Game Hall of the Prague Castle whose architecture is a product of a collaboration between the Viennese royal architect Boniface Wohlmuth and Aostalli de Sala Ulrico from Italy. The spread-out wings in the title of the concert refer above all to the widespread influence of Venetian Renaissance culture in Europe of the time. The virtuosic, emotional compositions of Johann Rosenmüller, Giovanni Gabrieli and Dario Castello will be performed by the eminent German ensemble Musica Fiata. The vocal solo parts will feature the soprano Dorothee Mields whose unique timbre and spotless technique have made her one of the leading interpreters of 17th- and 18th-century music today.

Back to Programme 2011

 

[nggallery id=132]