Batalla

Resuene el Orbe
Batalla

Vítězství španělských rytmů nad francouzským chansonem
(
Antonio de Cabezón, Pablo Bruna, Sebastián Aguilera de Heredia, Adriano Banchieri, Andrea Falconieri, Marco Uccellini, Giorgio Mainerio)

Forma Antiqva (Španělsko)
Aarón Zapico – cembalo, umělecký vedoucí
Lluís Coll – cink
Alejandro Villar – flétny
Miren Zeberio, Jorge Jiménez – barokní housle
Ruth Verona – barokní violoncello
Daniel Garay – perkuse
Pablo Zapico – barokní kytara
Daniel Zapico – teorba

Čtvrtek 19. 7. 2012, 19.30
Pražský hrad, Španělský sál, Praha 1

13. Letní slavnosti staré hudby s podtitulem Metamorphosis zahájily ve znamení hispánského temperamentu ve Španělském sále, kde soubor Forma Antiqva sehrál dramatizaci slavné španělsko-francouzské bitvy u Pavie (1525). Ovšem jeviště se stalo kolbištěm hudebním, kde se muzikanti s bravurou oháněli smyčci, kytarami, bubny a píšťalami. Na koncertě zazněly skladby od domácích Antonia de Cabezóna, Sebastiána Aguilery de Heredia, Pabla Bruny nebo od italských autorů Adriana Banchieriho, Marca Uccelliniho a Andrei Falconieriho.

[nggallery id=144]

Podrobný program koncertu

Koncert se konal za podpory Velvyslanectví Španělska v Praze a Institutu Cervantes Praga a ve spolupráci se Správou Pražského hradu.

Zpět na Program 2012

Resuene el Orbe
Batalla

How Spanish Rhythms Defeated the French Chanson
(
Antonio de Cabezón, Pablo Bruna, Sebastián Aguilera de Heredia, Adriano Banchieri, Andrea Falconieri, Marco Uccellini, Giorgio Mainerio)

Forma Antiqva (Spain)
Aarón Zapico – harpsichord, artistic direction
Lluís Coll – cornetto
Alejandro Villar – recorders
Miren Zeberio, Jorge Jiménez – baroque violin
Ruth Verona – baroque cello
Daniel Garay – percussions
Pablo Zapico – baroque guitar
Daniel Zapico – theorbo

Thursday 19. 7. 2012, 7.30 pm
Prague Castle, The Spanish Hall, Prague 1

The 13th Summer Festivities of Early Music opened in the name of Hispanic temperament, in the Spanish Hall of the Prague Castle. The eminent Forma Antiqva ensemble introduced a musical dramatization of the famous Spanish-French Battle of Pavia (1525). They performed pieces by Spanish composers Antonio de Cabezón, Sebastián Aguilera de Heredia, and Pablo Bruna, as well as by the Italians Adrian Banchieri, Marco Uccellini, and Andrea Falconieri.

[nggallery id=144]

Concert programme

Supported by the Spanish Embassy in Prague and Instituto Cervantes Praga. In collaboration with the Prague Castle Administration.

Battle of Pavia

 

Back to Programme 2012