Cansó de la crozada

Cansó de la crozada

Láska, vášeň, smutek a svatá válka v tvorbě středověkých trubadúrů

Hana Blažíková, Barbora Sojková – zpěv, gotická harfa, psalterium

Pátek 27. 7. 2012, 20.00
Klášter sv. Anežky České, kostel sv. Salvátora, Anežská 12, Praha 1

Svatyně svatého Salvátora, spočívající v náručí Anežského kláštera, hostila 27. července hudbu starší než je sama. Řada uváděných skladeb byla dokonce dávnější než samotný klášter, jehož základní kámen položili Anežka Přemyslovna a Václav I. roku 1233, tedy v době, kdy slavný trubadúr Peire Cardenal složil nejmladší píseň programu Un sirventés novel. Večer to byl ve všech směrech nevšední: středověké pěvce, rytíře, šlechtice, účastníky křižáckých tažení – to vše v jednom – představily Hana Blažíková a Barbora Sojkovéá, přičemž sebe samy doprovodily na gotickou harfu a psalterium.

Koncert se konal ve spolupráci s Národní galerií v Praze.

[nggallery id=146]

Ženy trubadúrky? Proč ne. Zpívaly už ve středověku
Mladá fronta Dnes, 30. 7. 2012, Věra Drápelová

… Moderní „následnice“ dávných trubadúrek zpívaly jednohlasně i dvouhlasně, doprovázely se na gotické harfy, na starý drnkací nástroj psalterium a na bubínek. Čistota a křehkost jejich hlasů, intimita žánru a prostoru přispěla k tomu, že koncert měl jedinečnou atmosféru. …

Třinácté Letní slavnosti v poločase
Opera PLUS, 29. 7. 2012, Vít Dvořák

… Láska, vášeň, smutek a svatá válka v tvorbě středověkých francouzských trubadúrů, zprostředkovaná zpěvem za doprovodu gotické harfy a psalteria se stala jímavě prostě poetickou, často až niterně meditativní záležitostí, spojující interpretky a auditorium oním vzácným, slovy jen těžko popsatelným fluidem vzájemného souznění. … Pro jejich hluboce koncentrované výkony, zarámované na jedné straně působivou ozvěnou zpěvu již při příchodu před posluchače, a na straně druhé pak v samotném závěru několika dalšími hlasy jejich kolegů, kteří se zpovzdálí do působivé tečky přidali, tvořil výtečnou atmosféru raně gotický kostel sv. Salvátora …

Podrobný program koncertu

Zpět na Program 2012

Cansó de la crozada

Love, Passion, Grief, and Holy War in the Songs of Medieval Troubadours

Hana Blažíková, Barbora Sojková – voice, gothic harp, psaltery

Friday 27. 7. 2012, 8.00 pm
Former Convent of St Agnes of Bohemia, Anežská 12, Praha 1

It is quite remarkable that the shrine of St. Saviour, located in the bosom of St. Agnes Cloister in the centre of Prague, hosted music older than itself, considering that it was founded in 1261! The “newest” song of the programme, Un sirventés novel by the famous troubadour Peire Cardenal was composed around the time the ancient cloister was founded by Agnes of the Premyslid and Wenceslas I in 1233. The night of 27 July was highly unusual in other respects as well: the medieval singers, knights, nobles, and crusaders all personified by the sopranos Hana Blažíková and Barbora Sojková, who also accompanied themselves on gothic harps and psaltery.

In collaboration with the National Gallery Prague.

[nggallery id=146]

Concert Programme

Back to Programme 2012