Kouzelný ostrov

Kouzelný ostrov

Sláva anglické barokní opery

Henry Purcell (1659–1695)
Výběr z The Fairy Queen, Dido and Aeneas, The King Arthur

Georg Friedrich Händel (1685–1759)
Árie z oper Athalia a Semele, z pastorální opery Acis and Galathea,
z oratorií Solomon a Joshua, výběr z Water Music a z Royal Fierworks

Olga Pasiecznik – soprán
Hana Blažíková – soprán
Collegium Marianum – orchestr
Jana Semerádová – umělecká vedoucí

Pondělí 6. 8. 2012, 19.30
Pražský hrad, Španělský sál, Praha 1

Velká Británie, největší z Britských ostrovů, byla hájemstvím barokní hudby, Swiftovou Laputou nadnášenou lahodnými harmoniemi. Zásluhu na tom měli především „Orpheus britanicus“ Henry Purcell a „Il caro sassone“ Georg Friedrich Händel, jimž byl zasvěcen závěrečný honosný koncert Letních slavností staré hudby. Árie z oper a oratorií zazněly ve strhujícím podání sopranistek Hany Blažíkové a Olgy Pasiecznik. Rezidenční soubor Collegium Marianum uvedl části z Händelovy Vodní hudby či Hudby pro ohňostroj a další skvosty barokní orchestrální tvorby.

[nggallery id=151]

Olga Pasiecznik v Kouzelném ostrově
Opera PLUS, 8. 8. 2012, Svatava Barančicová

… Španělský sál byl jemně kolorován barevnými reflektory, takže zářil ještě zlatěji a půvabněji, než obvykle. …

… Hana Blažíková se vyznamenala ve velmi hezkém a procítěném přednesu známého Didova Lamenta nebo Fairest Isle (z Krále Artura). Její čistý a svěží soprán skvěle zapadal do jemného přediva starých nástrojů. …

… Orchestr dobových nástrojů hrál skvěle a přesně i bez dirigenta. …

Podrobný program koncertu

Koncert se konal za podpory Polského institutu v Praze a ve spolupráci se Správou Pražského hradu v rámci cyklu Hudba Pražského hradu.

Zpět na Program 2012

The Enchanted Isle

The Glory of the English Baroque Opera

Henry Purcell (1659–1695)
The Fairy Queen, Dido and Aeneas, The King Arthur (selection)

Georg Friedrich Händel (1685–1759)
arias from Athalia, Semele, Acis and Galathea, Solomon, Joshua
and the selection from Water Music and Royal Fierworks

Olga Pasiecznik – soprano
Hana Blažíková – soprano
Collegium Marianum – orchestra
Jana Semerádová – artistic direction

Monday 6. 8. 2012, 7.30 pm
Pražský hrad, Španělský sál, Praha 1

Great Britain, the largest of the British Islands, used to be the preserve of Baroque music, a Swiftian Laputa buoyed up by mellifluous harmonies. The credit for that belongs above all to “Orpheus britanicus”, Henry Purcell, and “Il caro sassone”, Georg Frederic Handel to whom the programme of the closing performance of the 2012 festival was dedicated. Arias from their operas and oratorios were rendered with breathtaking bravura by Hana Blažíková and Olga Pasiecznik. The ensemble in residence Collegium Marianum supplied instrumental numbers from, for instance, Handel’s Water Music or The Music for the Royal Fireworks.

[nggallery id=151]

Concert Programme

Supported by the Polish Institute in Prague. In collaboration with the Prague Castle Administration.

Back to Programme 2012