Tre fontane

Tre fontane

Virtuozita v době vzniku Boccacciova Dekameronu

Ensemble Unicorn (Rakousko)
Michael Posch – umělecký vedoucí

Čtvrtek 2. 8. 2012, 19.30
Novoměstská radnice, Velký sál, Karlovo nám. 1/23, Praha 2

Novoměstská radnice toho zažila už mnoho – husitskou defenestraci, věznila vůdce Chodů Jana Sladkého Kozinu, sídlil zde kriminální soud, chodbami se potulovali úředníci. A jistě se tu i „trdlovalo“! Stalo se tak i 2. srpna, kdy do Velké sálu vtančil rakouský Ensemble Unicorn v čele s fenomenálním flétnistou Michaelem Poschem, a to s hudbou z nejvýznamnějších renesančních kodexů – Torino, Rossi, Faenza či Squarcialupi. S hudbou, která vznikla ve stejné době, kdy povstalo Nové Město pražské.

[nggallery id=149]

Ensemble Unicorn v Novoměstské radnici
Opera PLUS, 3. 8. 2012, Svatava Barančicová

… Soubor Unicorn se vyznačuje velkou hráčskou erudicí (zvláště virtuozita flétnisty Posche je obdivuhodná), svižnou hrou a muzikantskou živelností, která i při takto komorním obsazení dokáže vlít energii posluchačům do žil. …

… Práce souboru s repertoárem a instrumentářem je novátorská a autorsky pojatá. Chce to značnou fantazii, než z holých a často nedokonalých záznamů v kodexech vznikne koncert takové úrovně, jakou jsme včera v Novoměstské radnici mohli vidět. …

Podrobný program koncertu

Koncert se konal za podpory Rakouského kulturního fóra a ve spolupráci s MČ Praha 2 a Novoměstkou radnicí.

Zpět na Program 2012

Tre fontane

Virtuosity at the Time of Boccaccio’s Decameron

Ensemble Unicorn (Austria)
Michael Posch – artistic direction

Thursday 2. 8. 2012, 7.30 pm
The New Town Hall , The Big Hall, Karlovo nám. 1/23, Praha 2

The New-City Hall has witnessed many dramatic transformations – a Hussite defenestration, the incarceration of the leader of a peasant uprising Jan Sladký Kozina; it has been the site of criminal court, and has housed various offices. No doubt there were also occasions on which people jigged! On 2 August 2012, the Great Hall resounded with echoes of those bygone times as the Austrian Ensemble Unicorn, led by the phenomenal flutist Michael Posch, performed dance music from some the most important Renaissance codices, such as Torino, Rossi, Faenza, or Squarcialupi – music which originated around the same time as the New City of Prague.

[nggallery id=149]

Concert Programme

Supported by the Austrian Culture Forum. In collaboration with Prague 2 and the New Town Hall.

Back to Programme 2012