La Muse

La Muse

Múzy a hrdinky francouzské barokní hudby
M. P. de Montéclair, E.-C. J. de La Guerre, F. Couperin

Maïlys de Villoutreys– soprán
LA SAINTE FOLIE FANTASTIQUE
(Francie)
François Nicolet – flauto traverso
Gabriel Grosbard – violin
Lucile Boulanger – viola da gamba
Arnaud De Pasquale – cembalo

Pondělí 13. 7. 2015, 20.00
Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7

Koncert se konal ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze a Galerií hl. m. Prahy.

Šestnáctý ročník Letních slavností staré hudby, plný bohyň, žen a divoženek, zahájil na Zámku Troja, což je místo nanejvýš případné. Stačí si připomenout, kvůli komu se vedla trojská válka. Majitelem původní usedlosti byla navíc majitelka – Alžběta Polyxena Dembinská. A kde jinde by také bylo vhodnější vyprávět antické mytické příběhy o Ariadně a Bakchovi, Kefalovi a Prokris či o krásné pastýřce než na zámku hlídaném Titány? Líčení to navíc bylo vskutku lahodné. Ujal se ho skvěle sehraný francouzský soubor La Sainte Folie Fantastique. Spolu se sopranistkou Maïlys de Villoutreys zanotovali „staré známé“ – Françoise Couperina či Marca-Antoina Charpentiera –, ale také „krásné neznámé“ – Elisabeth Jacquet de La Guerre nebo Julii Pinel, jejíž podobu neznáme a u níž se nám z historie dochovala „pouze“ hudba. Ale není taková tvář vlastně nejkrásnější?

[DDET Program koncertu]

François Couperin (1668–1733)
L’Impériale – Sonade
La Piémontaise

Elisabeth Jacquet de La Guerre (1665–1729)
Sonate IIIa pour deux dessus, viole et basse continue en Ré majeur
Bémol Aria affetuoso
Sonate Ia pour deux dessus, viole et basse continue en Si bémol Majeur

Michel Pignolet de Montéclair (1667–1737)
La Mort de Didon
Ariane et Bacchus

Julie Pinel (?1710–1737)
Air: Rossignols vous chantez les douceurs du Printems
Air: Ruisseaux suspendez vôtre cours
Air à boire: Amans constans vous pouvez boire

Marc-Antoine Charpentier (1643–1704)
Air: Ruisseau qui nourrit dans ce bois
Air Louré: Bergers de Suresne, Vous Etes Heureux
Musette et Chanson Pastorale: Bergers reprenez vos Musettes, L’aimable Paix est de retour
Air: Lieux écartés, paisible solitude[/DDET]

Lucile Boulanger

 

Francouzské múzy v Trojském zámku
Opera PLUS, 14. 7. 2015, Lukáš Vytlačil
Kouzelné prostředí Trojského zámku bylo místem, kde započal již šestnáctý ročník Letních slavností staré hudby. Zahájení jednoznačně potvrdilo pozici festivalu jako prvořadé kulturní události v Praze. … Bylo by nemožné vynášet nad ostatní výkony konkrétních hudebníků, neboť celý soubor hrál skutečně v dokonalé jednotě a zvuku, čímž tento repertoár, který neakcentuje virtuozitu a  vnější efekt, ale naopak vnitřní hru detailů, náznaků emocí a barev, mohl vyznít v celé své kráse. Velká část repertoáru ležela především na bedrech sopranistky Maïlys de Villoutreys, která disponuje velmi čistým hlasem s jemným a plným témbrem. Díky velmi dobře propracované pěvecké technice se pohybovala i ve vysokém rozsahu s naprostou intonační jistotou a bez výkyvů v dynamice.

[nggallery id=241]

 

LA SAINTE FOLIE FANTASTIQUE audio
Dario Castello (?1590 — ?1658)
Sonata a doi e basso continuo
[audio:http://www.letnislavnosti.cz/wp-content/uploads/2015/05/1_La-Muse_La-Sainte-Folie-Fantastique_Castello_Sonata-a-doi_STRIH.mp3|titles=Castello – Sonata a doi e basso continuo]

Maïlys DE VILLOUTREYS audio
Jean-Benjamin de Laborde (1734–1794)
Chansons: Lugubre nuit
Trio Dauphine
[audio:http://www.letnislavnosti.cz/wp-content/uploads/2015/05/2_Laborde_Chansons_Mailys-de-Villoutreys_Trio-Dauphine.mp3|titles=de Laborde – Chansons – Lugubre nuit]

La Muse

Muses and Heroines in French Baroque Music
M. P. de Montéclair, E.-C. J. de La Guerre, F. Couperin

Maïlys de Villoutreys – soprano
LA SAINTE FOLIE FANTASTIQUE
(France)
François Nicolet – flauto traverso
Gabriel Grosbard – violin
Lucile Boulanger – bass viol
Arnaud De Pasquale – harpsichord

Monday 13. 7. 2015, 8.00 pm
Troja Chateau, U Trojského zámku 1, Praha 7

In collaboration with the French Institute in Prague and Prague Municipal Gallery.

The sixteenth edition of the Summer Festivities of Early Music – alive with goddesses, ladies, female mystics, and nymphs – opened at the Troja Chateau in Prague which was a most appropriate setting if we consider who gave the cause for the Trojan War. Also, the first owner of the estate was a lady, Alžběta Polyxena Dembinská, and the manor, guarded by a sculpture group of the Titans just seems to invite retellings of Ancient myths. Rendered by the French ensemble La Sainte Folie Fantastique, the stories about Ariadne and Bacchus, about beautiful shepherdesses or about Cephalus and Procris were both thrilling and pleasing to the ears. Together with the soprano Maïlys de Villoutreys, the musicians performed cantatas by well-known masters of French Baroque, such as François Couperin and Marc-Antoine Charpentier, but also lesser-known pieces by Elisabeth Jacquet de La Guerre and Julie Pinel.

[DDET Concert Programme]

François Couperin (1668–1733)
L’Impériale – Sonade
La Piémontaise

Elisabeth Jacquet de La Guerre (1665–1729)
Sonate IIIa pour deux dessus, viole et basse continue en Ré majeur
Bémol Aria affetuoso
Sonate Ia pour deux dessus, viole et basse continue en Si bémol Majeur

Michel Pignolet de Montéclair (1667–1737)
La Mort de Didon
Ariane et Bacchus

Julie Pinel (?1710–1737)
Air: Rossignols vous chantez les douceurs du Printems
Air: Ruisseaux suspendez vôtre cours
Air à boire: Amans constans vous pouvez boire

Marc-Antoine Charpentier (1643–1704)
Air: Ruisseau qui nourrit dans ce bois
Air Louré: Bergers de Suresne, Vous Etes Heureux
Musette et Chanson Pastorale: Bergers reprenez vos Musettes, L’aimable Paix est de retour
Air: Lieux écartés, paisible solitude[/DDET]

Lucile Boulanger

 

French Muses at the Troja Chateau
Opera PLUS, 14. 7. 2015, Lukáš Vytlačil
The sixteenth Summer Festivities of Early Music started in the beautiful surroundings of the Troja Chateau. The opening performance decidedly confirmed the position of the festival as one of the most prestigious cultural events in Prague… It would be impossible to praise some of the performers over the others as the whole ensemble played in a perfect symbiosis, thus enhancing the attractions of this repertoire which does not rely on spectacular virtuosity and technique but ingenious play with details and nuances. Most of the repertoire was based on the wonderful performance by the soprano Maïlys de Villoutreys who can boast a very clear voice with soft, yet full timbre. Thanks to her immaculate technique she was able to use the upper parts of her register with great intonation certainty and even dynamics. 

[nggallery id=241]

 

LA SAINTE FOLIE FANTASTIQUE audio
Dario Castello (?1590 — ?1658)
Sonata a doi e basso continuo
[audio:http://www.letnislavnosti.cz/wp-content/uploads/2015/05/1_La-Muse_La-Sainte-Folie-Fantastique_Castello_Sonata-a-doi_STRIH.mp3|titles=Castello – Sonata a doi e basso continuo]

Maïlys DE VILLOUTREYS audio
Jean-Benjamin de Laborde (1734–1794)
Chansons: Lugubre nuit
Trio Dauphine
[audio:http://www.letnislavnosti.cz/wp-content/uploads/2015/05/2_Laborde_Chansons_Mailys-de-Villoutreys_Trio-Dauphine.mp3|titles=de Laborde – Chansons – Lugubre nuit]