Laura

Laura

Petrarcovy sonety v renesančních madrigalech
(dobové úpravy pro gambový consort)
C. Monteverdi, O. di Lasso, L. Marenzio, G. P. da Palestrina

LA VIOLETTA (Nizozemí)
Joshua Cheatham – viola da gamba diskantová
Catherine Bahn – viola da gamba altová a basová
Heidi Gröger – viola da gamba basová
Simen Van Mechelen – trombón
Karl Nylhin – loutna
Paulina van Laarhoven – viola da gamba, umělecká vedoucí

Čtvrtek 16. 7. 2015, 19.30
Míčovna Pražského hradu, Pražský hrad, Praha 1

Koncert se konal ve spolupráci s Velvyslanectvím Nizozemského království, ING Bank a se Správou Pražského hradu v rámci cyklu Hudba Pražského hradu.

Krásná francouzská šlechtična Laura de Noves měla štěstí. Platonicky se do ní zamiloval italský kníže básníků Francesco Petrarca a díky němu tu její jméno zůstane navěky, pokud tedy ty věky budou láskyplné. K Lauřině trvající slávě přispěli také skladatelé, a to hned ti největší – Monteverdi, Lasso, Marenzio a Palestrina –, když Petrarcovy Sonety Lauře zhudebnili. A právě tato zhudebnění v Míčovně Pražského hradu představila holandská gambistka Paulina van Laarhoven se souborem La Violetta. Gambový consort se skvělým Simenem Van Mechelenem na sólový trombón uvedl skladby v instrumentálních verzích, tedy přesně v duchu dobové interpretační praxe.

[DDET Program koncertu]

Luca Marenzio (1553–1599)
Zefiro torna e’l bel tempo
Ma per me, lasso
Crudele, acerba, inesorabil morte
Solo e pensoso
Tutto ’l dí piango

Orlando di Lasso (?1532–1594)
Crudele, acerba, inesorabil morte
Solo e pensoso
Mia benigna fortuna

Giacomo Finetti (?1605–?1630)
Oh Maria

Giaches de Wert (1535–1596)
Vago augelletto che cantando vai
Solo e pensoso

Francesco Manara (fl. 1548–1591)
Nova angeletta

Giovanni Pierluigi da Palestrina (?1525–1594)
La ver aurora

Giovanni Felice Sances (1600–1679)
Cantada a voce sola sopra il passacaglia     

Cipriano de Rore (?1515–1565)
Hor che ciel            

Claudio Monteverdi (1567–1643)
Zefiro torna e’l bel tempo[/DDET]

Laura

 

Letní slavnosti staré hudby, Laura a soubor La Violetta
Opera PLUS, 17.7. 2015, Hana Ehlová
Kromě zajímavých sólových intermezz loutny a theorby Karla Nylhina – například před Finettiho O Maria, quae rapis corda hominum – žádný z nástrojů nijak nepřevažoval nad ostatními a obdivovat tak bylo třeba především jemnou práci s celkovým zvukem, v němž se hráči skvěle doplňovali. Vynikající trombónista Simen Van Mechelen zaujal velmi čistou hrou s krásně jemným témbrem, který úžasně vyzněl v Crudele, acerba inesorabil morte Orlanda di Lassa či v místech, v nichž se setkal pouze s basovou gambou Heidi Gröger. Výrazněji se dále prosadil Joshua Cheatham a pochopitelně Paulina van Laarhoven, která celý ansámbl vedla velmi citlivě a do popředí se dostávala především v instrumentální folii či na samotném konci přidané passacaglii, v níž kromě skvělé intonace předvedla také zajímavou práci s dynamikou.

[nggallery id=242]

 

LA VIOLETTA & Paulina van Laarhoven – audio
Folias (LIVE) – Paulina van Laarhoven (viola da gamba), Mike Fentross (barokní kytara), and Adriàn van der Spoel (bicí)
[audio:http://www.letnislavnosti.cz/wp-content/uploads/2015/04/1_LSSH_2015_Laura_La-Violetta_Folias_STRIH.mp3|titles=Folias – La Violetta]

Luigi Rossi (?1598–1653)
Occhi belli
– LA VIOLETTA
[audio:http://www.letnislavnosti.cz/wp-content/uploads/2015/04/2_LSSH_2015_Laura_La-Violetta.mp3|titles=La Violetta]

Laura

Petrarch’s Sonnets in Renaissance Madrigals
C. Monteverdi, O. di Lasso, L. Marenzio, G. P. da Palestrina
(Period Arrangements for Viol Consort)

LA VIOLETTA (Netherlands)
Joshua Cheatham – viola da gamba (discantus)
Catherine Bahn – viola da gamba (altus and bass viol)
Heidi Gröger – viola da gamba (bass viol)
Simen Van Mechelen – trombone
Karl Nylhin – lute
Paulina van Laarhoven – viola da gamba, artistic director

Thursday 16. 7. 2015, 7.30 pm
The Ball Game Hall, Prague Castle, Prague 1

In collaboration with the Netherlands Embassy, ING Bank, and the Prague Castle Administration, and within the concert cycle „Music of the Prague Castle“.

The beautiful French lady Laura de Noves was lucky enough to have attracted the platonic passion of the Italian arch-poet Francesco Petrarca: it is in his odes that her name has survived down to us and will survive into the future – providing it is a loving future. Laura’s lasting fame has also been confirmed by composers – including some of the most illustrious ones, such as Monteverdi, Lasso, Marenzio, and Palestrina – who set Petrarch’s sonnets to music. Those musical versions were the main theme of the performance by La Violetta lead by Paulina van Laarhoven. The Dutch ensemble played the compositions in arrangements for viol consort and solo trombone, which was a common performance practice around the time of their origin.

[DDET Concert Programme]

Luca Marenzio (1553–1599)
Zefiro torna e’l bel tempo
Ma per me, lasso
Crudele, acerba, inesorabil morte
Solo e pensoso
Tutto ’l dí piango

Orlando di Lasso (?1532–1594)
Crudele, acerba, inesorabil morte
Solo e pensoso
Mia benigna fortuna

Giacomo Finetti (?1605–?1630)
Oh Maria

Giaches de Wert (1535–1596)
Vago augelletto che cantando vai
Solo e pensoso

Francesco Manara (fl. 1548–1591)
Nova angeletta

Giovanni Pierluigi da Palestrina (?1525–1594)
La ver aurora

Giovanni Felice Sances (1600–1679)
Cantada a voce sola sopra il passacaglia

Cipriano de Rore (?1515–1565)
Hor che ciel

Claudio Monteverdi (1567–1643)
Zefiro torna e’l bel tempo[/DDET]

Laura

 

Laura and La Violetta
Opera PLUS, 17.7. 2015, Hana Ehlová
Apart from captivating solo interludes performed by Karl Nylhin on the lute or theorbo […] all the instruments worked in a perfect symbiosis and one had to admire the detailed, yet homogenous sound in which all the performers were complementing each other. The excellent Simen Van Mechelen on the trombone kept the audiences mesmerized with his perfect intonation and soft timbre […]. Remarkable was also the performance of Joshua Cheatham, and of course Paulina van Laarhoven who featured prominently in the instrumental folia and one of the encores, a passacaglia, in which she showed her great mastery in terms of intonation and using the dynamics.

[nggallery id=242]

LA VIOLETTA & Paulina van Laarhoven – audio
Folias (LIVE) – Paulina van Laarhoven (viola da gamba), Mike Fentross (baroque guitar), and Adriàn van der Spoel (percussion)
[audio:http://www.letnislavnosti.cz/wp-content/uploads/2015/04/1_LSSH_2015_Laura_La-Violetta_Folias_STRIH.mp3|titles=Folias – La Violetta]


Luigi Rossi
(?1598–1653)
Occhi Belli – LA VIOLETTA
[audio:http://www.letnislavnosti.cz/wp-content/uploads/2015/04/2_LSSH_2015_Laura_La-Violetta.mp3|titles=La Violetta]