Gondoly na Seině

[:cz]

Gondoly na Seině

Cembalové skvosty inspirované Benátkami
(F. Couperin, D. Scarlatti, J.-Ph. Rameau, A. Vivaldi)

Béatrice MARTIN – cembalo (Francie)

Úterý 12. 7. 2016, 18.00 přednáška, 19.30 koncert
Clam-Gallasův Palác
Husova 20, Praha 1

Součástí programu bylo setkání s uměleckým ředitelem Centra barokní hudby ve Versailles Benoîtem Dratwickým a krátká přednáška na téma „Francouzská cembalová tvorba za vlády Ludvíka XIV.

Koncert se konal ve spolupráci s Francouzským Institutem v Paříži, Francouzským Institutem v Praze, Centrem barokní hudby ve Versailles a Archivem hlavního města Prahy.

Představte si, že se za soumraku procházíte po Quai des Grands-Augustins – nebo po jiném pařížském nábřeží – a náhle v dálce na Seině spatříte gondolu. Ba co víc: jak se gondola blíží, rozeznáváte, že na její palubě stojí cembalo, na něž nerušeně preluduje půvabná Francouzka, třebas virtuoska Béatrice Martin. A není vlastně divu! Benátky svou krásou francouzské clavecinisty odedávna fascinovaly – jmenujme například bratrance Couperinovy či Jeana-Philippa Rameaua. 12. července zakotvila gondola Béatrice Martin na jeden večer v Praze, aby nás na vlně francouzských barokních sonát a suit inspirovaných Itálií a Benátkami na chvíli přenesla tamtéž. Nechyběli ani smělý gondoliér a rozpustilý Harlekýn. Recitálu v Mramorovém sále Clam-Gallasova paláce předcházela krátká úvodní přednáška věnovaná dobovému kontextu uváděných skladeb, kterou proslovil umělecký ředitel Centra barokní hudby ve Versailles Dr. Benoît Dratwicki.

[DDET Program koncertu]

Joseph Bodin de Boismortier (1689–1755)
IIe Suite
La Sérénissime – La Gauloise – La Rustique – La Choquante

Domenico Scarlatti (1685–1757)
Sonate en sol majeur K. 144 – Cantabile
Sonate en fa majeur K. 450 – Allegro

Armand-Louis Couperin (1727–1789)
L’Italienne, Pièces de Clavecin, L’Arlequine ou La Adam

François Couperin (1668–1733)
Vingt-troisième Ordre du IVème Livre
L’Audacieuse – Les Tricoteuses – L’Arlequine – Les Gondoles de Délos – Les Satires Chèvre-pied

Antonio Vivaldi (1678–1741)
Concerto en ré majeur (L’Estro Armonico)
úprava / transcrition by J. S. Bach
(Allegro) – Larghetto  – Allegro

Jean-Philippe Rameau (1683–1764)
Suite en la
Prélude – Allemande – 2ème Allemande – Courante – Gigue – 1ère Sarabande – 2ème Sarabande – Vénitienne – Gavotte – Menuet
[/DDET]

Beatrice Martin

 

LSSH 2016 podruhé: Gondoly na Seině
casopisharmonie.cz, 16. 7. 2016, Lukáš Vytlačil
Sólistka se představila jako mistryně svého nástroje. Dokázala příjemně spojit plný zvuk nástroje s jemností a citlivou registrací. Artikulace pak byla kantabilní i srozumitelná zároveň, což umocňovalo výraz staccat, ostřeji prováděných triolových figur, výrazných odsazení a dynamických proměn, při nichž se často nezdráhala energicky zabořit ruce do klaviatury. Díla díky tomu zněla velmi plasticky a především volné části měly velmi vzdušný a uvolněný charakter.

[nggallery id=269]

 

Zpět na Program 2016

[:en]

Gondolas on the Seine

Harpsichord Gems Inspired by Venice
(F. Couperin, D. Scarlatti, J.-Ph. Rameau, A. Vivaldi)

Béatrice MARTIN – harpsichord (France)

Tuesday 12. 7. 2016, talk 6.00 pm, concert 7.30 pm
Clam-Gallas Palace
Husova 20, Prague 1

The programme included a short talk by the Artistic Director of the Centre of Baroque Music in Versailles, Benoît Dratwicki, on the topic of „French Harpsichord Music during the Reign of Louis XIV„.

In collaboration with the French Institute in Paris, the French Institute in Prague, with the Centre de musique baroque de Versailles and Prague City Archives.

Imagine yourself walking along the Quai des Grands-Augustins at dusk – or on any other of the elegant riverside promenades in Paris – when suddenly you notice a gondola approaching on the Seine. What is more, as it comes closer, you realize that there is a harpsichord aboard the vessel, played by a charming French lady. No wonder! French harpsichordists have always been mesmerized by the beauty of Venice; take for example the Couperin cousins or Jean-Philippe Rameau. On 12 July, one such gondola belonging to the virtuoso player Béatrice Martin dropped anchor in Prague to take us South on the wave of French Baroque sonatas inspired by Venice and Italy. The fearless gondolier and playful Harlequin accompanied us on the way. The recital in Clam-Gallas Palace was be preceded by a short talk on the historical context of the program by the artistic director of the Centre of Baroque Music in Versailles, Benoît Dratwicki.

[DDET Concert Programme]

Joseph Bodin de Boismortier (1689–1755)
IIe Suite
La Sérénissime – La Gauloise – La Rustique – La Choquante

Domenico Scarlatti (1685–1757)
Sonate en sol majeur K. 144 – Cantabile
Sonate en fa majeur K. 450 – Allegro

Armand-Louis Couperin (1727–1789)
L’Italienne, Pièces de Clavecin, L’Arlequine ou La Adam

François Couperin (1668–1733)
Vingt-troisième Ordre du IVème Livre
L’Audacieuse – Les Tricoteuses – L’Arlequine – Les Gondoles de Délos – Les Satires Chèvre-pied

Antonio Vivaldi (1678–1741)
Concerto en ré majeur (L’Estro Armonico)
úprava / transcrition by J. S. Bach
(Allegro) – Larghetto – Allegro

Jean-Philippe Rameau (1683–1764)
Suite en la
Prélude – Allemande – 2ème Allemande – Courante – Gigue – 1ère Sarabande – 2ème Sarabande – Vénitienne – Gavotte – Menuet
[/DDET]

Beatrice Martin

 

SFEM for the second time: Gondolas on the Seine
casopisharmonie.cz, 16. 7. 2016, Lukáš Vytlačil
The soloist proved to be a real master of her instrumet, combining the full sound of the harpsichord with refined and elegant play, supported by sophisticated registration. Her paly was both precisely articulated and melodious, this being most apparent in the staccatos, the cutting sesquiateras, marked cesuras and dynamic chanes in which she often energetically sunk her fingers into the keyboard. The performed music thus made a very vivid impression. Especially the slow movements were endowed with a markedly airy and relaxed character.

[nggallery id=269]

Back to Program 2016

[:]