La favorita

[:cz]

La favorita

Virtuózní houslové koncerty Antonia Vivaldiho

CECILIA CON AMICI (Nizozemí)
Cecilia Bernardini – sólové barokní housle, umělecká vedoucí
Alice Evans – barokní housle
Alfonso Leal de L’Ojo – barokní viola
Femke Huizinga – barokní viola
Petr Hamouz – barokní violoncello
Ondřej Štajnochr – kontrabas
Pawel Siwczak – cembalo

Úterý 19. 7. 2016, 19.30
Pražský hrad, Rudolfova galerie,
Pražský hrad, Praha 1

Koncert se konal ve spolupráci s Velvyslanectvím Nizozemského království, ING Bank a se Správou Pražského hradu v rámci cyklu Hudba Pražského hradu.

 

Není snad výraznějšího hudebního symbolu bájného města na laguně, než jakým je Antonio Vivaldi. I dnes je jeho hudebním duchem město doslova prostoupeno. Vprostřed července se ozvuky slávy rusovlasého Benátčana rozezněly i v Praze. V Rudolfově galerii Pražského hradu představila úchvatná houslistka holandsko-italského původu Cecilia Bernardini se svými hudebními přáteli koncerty věnované Vivaldiho favoritce z Ospedale della Pietà, jíž se díky výjimečnému talentu neřeklo jinak než Anna da Violin (Anna s houslemi). Program připomněl i další Vivaldiho nadané svěřenkyně: Candidu dalla Viola, Luciettu Organistu či Annetu dal Basso. Středobodem večera však byly housle a sólistka světového formátu, jejíž skvělá hra jí vysloužila pomyslný přídomek „Cecilia da Violin“.

[DDET Program koncertu]

Antonio Vivaldi (1678–1841)
Houslový koncert h moll per [la] Sig.ra Anna Maria
Houslový koncert E dur, RV270a, “Il Riposo”
Sinfonia pro smyčce a basso continuo g moll, RV156
Houslový koncert B dur, RV363 “Il Corneto da Posta“
Houslový koncert D dur, RV772 (224)
Koncert d moll pro smyčce a basso continuo, RV128
Houslový koncert F dur, RV283
[/DDET]

Cecilia Bernardini

 

Božský Antonio
casopisharmonie.cz, 19. 7. 2016, Luboš Stehlík
Její hra byla plná decentního citu, sladkosti a dobrého vedení melodie. Pochopení stylu, proměn nápad a provedení ornamentiky bylo dokonalé! […] Večer s Cecilií Bernardini a jejími přáteli byl velmi příjemný, potěšil nádhernou hudbou, naznačil několik podob instrumentálního koncertu Antonia Vivaldiho a byl dokladem jeho zásadního významu pro vývoj ritornelové formy a kodifikace třívětého schématu instrumentálního koncertu.

[nggallery id=270]

Zpět na Program 2016

[:en]

La favorita

Vivaldi’s Virtuosic Violin Concertos

CECILIA CON AMICI (Netherlands)
Cecilia Bernardini – solo baroque violin, artistic direction
Alice Evans – baroque violin
Alfonso Leal de L’Ojo – baroque viola
Femke Huizinga – baroque viola
Petr Hamouz – baroque cello
Ondřej Štajnochr – double bass
Pawel Siwczak – harpsichord

Tuesday 19. 7. 2016, 7.30 pm
Prague Castle, Rudolf Gallery,
Prague Castle, Prague 1

In collaboration with the Netherlands Embassy, ING Bank, and the Prague Castle Administration, and within the concert cycle “Music of the Prague Castle”.

 

There is no better known musical symbol of the legendary City on the Lagoon than Antonio Vivaldi. Even today his musical spirit pervades the city and in mid-July, the echo of the Red Priest’s fame resounded in Prague. In the Rudolf Gallery of the Prague Castle, the brilliant Dutch-Italian violinist Cecilia Bernardini with her musical “Amici” performed concertos dedicated to one of Vivaldi’s favorites among the students at the Ospedale della Pietà who was called, due to her exceptional talent and dedication, Anna da Violin (Anna of the Violin). The programme commemorated some of the other gifted pupils of Vivaldi’s, such as Candida dalla Viola, Lucietta Organista, and Anneta dal Basso. But the spotlight shone primarily on the world-renowned soloist who might be dubbed “Cecilia da Violin”.

[DDET Concert Programme]

Antonio Vivaldi (1678–1841)
Violin Concerto in B minor per [la] Sig.ra Anna Maria
Violin Concerto in E major, RV270a, “Il Riposo”
Sinfonia for strings and b.c. in G minor, RV 156
Violin Concerto in B-flat major, RV363 “Il Corneto da Posta”
Violin Concerto in D major, RV772 (224)
Concerto for strings and b.c. in D minor, RV128
Violin Concerto in F major, RV283
[/DDET]

Cecilia Bernardini

 

Antonio the Divine
casopisharmonie.cz, 19. 7. 2016, Luboš Stehlík
Her playing was full of decently expressed emotions, sweetness, and good musical phrasing. The capturing of the style, the changing affects, and the ornamentation were brilliant!
[…] The musical night with Cecilia Bernardini and her Amici was very pleasant. Offering some very beautiful music it outlined several of the various kinds of Vivaldi’s instrumetal concerto, thus testifying to his important role in the development of the ritornello form and the codification of the three-part structure of instrumental concerto.

[nggallery id=270]

Back to Program 2016

[:]