San Marco

[:cz]

San Marco

Slavnostní nešpory pro benátskou baziliku
G. Gabrieli, C. Monteverdi

CAPPELLA MARIANA – vokální soubor
Michaela Riener, Theresa Dlouhy – soprán
Daniela Čermáková, Kamila Mazalová – alt
Tomáš Lajtkep – tenor
Tomáš Král – baryton
Jaromír Nosek – bas
Vojtěch Semerád – tenor, umělecký vedoucí

CAPELLA ORNAMENTATA – soubor historických dechových nástrojů
Miroslav Kůzl – cink
Jakub Zívalík – altový pozoun
Ondřej Sokol – tenorový pozoun
Bernhard Rainer – basový pozoun
Petr Budín – dulcian
Jan Krejča – teorba
Kateřina Ghannudi – trojřadá harfa
Marek Čermák – varhany
Richard Šeda – cink, umělecký vedoucí

Vojtěch Semerád – hudební nastudování, dirigent

Pondělí 1. 8. 2016, 19.30
kostel sv. Šimona a Judy
Dušní, Praha 1

Koncert se konal ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze.

 

V Žalmu 42 se píše: „Propast propasti se ozývá k hlučení trub tvých, všecka vlnobití tvá a rozvodnění tvá se na mne svalila.“ Takto mohutně působí vokální perly Claudia Monteverdiho a Giovanni Gabrieliho. Zejména ty vícesborové, určené pro zpěvu zaslíbenou benátskou baziliku Svatého Marka. První srpnový den předvedly dvě kapely – vokální Cappella Mariana a dechová Capella Ornamentata –, jak si mohou hudebně odpovídat Svatý Šimon se Svatým Judou. Na programu v nastudování Vojtěcha Semeráda zazněly také vzácné skladby dvou Benediktýnek: Chiary Margarity Cozzolani a Bianky Marii Medy. Požehnaná doba, kdy se renesance měnila v barok!

[DDET Program koncertu]

Claudio Monteverdi (1567–1643)
Selva morale e spirituale (Venetia 1640)
    Dixit Dominus II a 8
    Confitebor II a 3
    Beatus vir I a 6
    Laudate pueri I a 5
    Laudate Dominun in sanctis eius
    Magnificat primo a 8

Chiara Margarita Cozzolani (1602 – ca 1677)
O gloriosa Domina

Bianca Maria Meda (ca 1665 – ca 1700)
Vibrate, fulmina

Giovanni Gabrieli (ca 1555–1612)
Canzoni a 5, 6 et 7 stromenti [/DDET]

Capella Mariana & Capella Ornamentata

 

Svatý Marek na návtěvě u svatých Šimona a Judy
Opera PLUS, 3. 8. 2016, Eva Polívková
Výslovnost zpěváků byla tak jasná, jak jen to prostor dovolil (jaké by to asi bylo v mnohem větším a členitějším interiéru baziliky sv. Marka?), rytmická sehranost sedmnácti účinkujících byla téměř dokonalá (zejména oceňuji paralelní pasáže obou sopranistek, stojících na nejvzdálenějších místech „podkovy“ na pódiu.) […]
Na druhou stranu mohli diváci stále obdivovat, s jakým přehledem Vojtěch Semerád spoluhráče a spoluzpěváky na pódiu řídí, aniž by to mělo sebemenší vliv na jeho vlastní pěvecký výkon. Pánská část Cappelly Mariany předvedla obzvláště znělé a přitom přirozené a příjemné hlasy, které se harmonicky mísily se zvukem cinků, barokních pozounů a dulcianu.[…]
Jak už je to na Letních slavnostech staré hudby obvyklé, na své si přišli všichni posluchači. Profesionální hudebníci v publiku tu mohli najít inspiraci a vysokou laťku pro svá vlastní vystoupení. Posluchači vědeckého zaměření se jistě rádi seznámili s novými skladatelskými jmény (řeholnice Chiara Margarita Cozzolani a Bianca Maria Meda, působící v klášterech). Nadšení čtenáři programů si vychutnali něžné i dramatické verše, k nimž sáhly právě ženské autorky a které kontrastovaly se starozákonním jazykem některých Monteverdiho děl. Anebo jste se místo toho všeho mohli jen kochat krásnou hudbou a v duchu se přenést z chrámu na vltavském nábřeží na kraj benátské laguny. Šlo to ten večer úplně samo.

[nggallery id=275]

Cappella Mariana a Capella Ornamentata, jeden z vrcholů letošních LSSH
casopisharmonie.cz, 10. 8. 2016, Michalea Freemanová
[…] Na výkonech obou souborů je to znát – charakteristická je pro ně dokonalá souhra, intonační přesnost, propracování detailů, brilance. Přitom se jedná o pro zpěváky i hudebníky interpretačně i technicky mimořádně náročný repertoár – v případě Capelly ornamentaty zejména. Cink patří k nejobtížněji ovladatelným dechovým nástrojům vůbec; Richard Šeda a jeho kolega Miroslav Kůzl předvedli, že hru na něj ovládají mistrovsky. Není to tak dávno, co zdejší publikum koncerty tohoto typu mělo možnost slyšet jen v provedení zahraničních interpretů. Dnes je může zažít v interpretaci domácích sil – na evropsky i světově srovnatelné úrovni. V rámci letošních Letních slavností staré hudby patřil tento koncert bezesporu k festivalovým vrcholům.

Zpět na Program 2016

[:en]

San Marco

Festive Vespers for the Basilica of St. Mark
G. Gabrieli, C. Monteverdi

CAPPELLA MARIANA – vocal ensemble
Michaela Riener, Theresa Dlouhy – soprano
Daniela Čermáková, Kamila Mazalová – alto
Tomáš Lajtkep – tenor
Tomáš Král – baritone
Jaromír Nosek – bass
Vojtěch Semerád – tenor, artistic director

CAPELLA ORNAMENTATA – historical wind instruments ensemble
Miroslav Kůzl – cornetto
Jakub Zívalík – alto trombone
Ondřej Sokol – tenor trombone
Bernhard Rainer – bass trombone
Petr Budín – dulcian
Jan Krejča –  theorbo
Kateřina Ghannudi – triple harp

Marek Čermák – organ
Richard Šeda – corentto, artistic director

Vojtěch Semerád – musical direction, conductor

Pondělí 1. 8. 2016, 19.30
Sts. Simon and Jude Church
Dušní, Prague 1

In collaboration with Österreichische Kulturforum Prag.

 

In Psalm 42 we read: “Deep calls to deep in the roar of your waterfalls; all your waves and breakers have swept over me.” The vocal pearls by Claudio Monteverdi and Giovanni Gabrieli have suchlike mighty effect on us. Especially those intended for multiple choirs and dedicated to the Venetian basilica of St Mark’s which has always vibrated with sung music. The first August night, the Cappella Mariana vocal ensemble and the historical winds ensemble Capella Ornamentata enacted a musical conversation between Sts Simon and Jude. The programme, performed under the direction of Vojtěch Semerád,  included also some lesser known pieces by two Benedictine nuns, Chiara Margarita Cozzolani and Bianca Maria Meda. Blessed be the times when Renaissance was melting into Baroque!

[DDET Concert Programme]

Claudio Monteverdi (1567–1643)
Selva morale e spirituale (Venetia 1640)
    Dixit Dominus II a 8
    Confitebor II a 3
    Beatus vir I a 6
    Laudate pueri I a 5
    Laudate Dominun in sanctis eius
    Magnificat primo a 8

Chiara Margarita Cozzolani (1602 – ca 1677)
O gloriosa Domina

Bianca Maria Meda (ca 1665 – ca 1700)
Vibrate, fulmina

Giovanni Gabrieli (ca 1555–1612)
Canzoni a 5, 6 et 7 stromenti [/DDET]

Capella Mariana & Capella Ornamentata

 

St. Mark Visiting at the Church of Sts. Simon and Jude
Opera PLUS, 3. 8. 2016, Eva Polívková
The pronounciation of the singers was as clear as the acoustic of the hall permitted. The rhythmical harmony of the seventeen performers was mostly perfect (I especially appreciated the rendering of the parallel passages in the two soprano parts whose interpreters were positioned on the outer ends of the horshoe shaped ensemble on the stage). […]
On the other hand, the listeners were able to appreciate how masterfully Vojtěch Semerád was able to conduct his fellow musicians while offering and exquisite vocal performance himself. […]
The male part of Cappella Mariana consisted of exceptionally sonorous and pleasant voices which intermingled harmonically with the sound of the cornettos, baroque trombones, and the dulcian. […]
As has become a norm at the Summer Festivities of Early Music, all kinds of listeners went home with their own slice of action. The professional musicians in the audience were able to find inspiration and a touchstone for their own performance. Musicologists were happy to discover new pieces by the nun composers Chiara Margarita Cozzolani and Bianca Maria Meda. Those who opened the well-prepared programme could appreciate the lyrical and dramatic poetry of the texts put to music by these female authors and which stood in a beautiful contrast to the language of the psalms musicalized by Monteverdi. Yet others chose to simply get carried away by the celestial music and to get transferred from the Vltava embankment to the shores of the Venetial lagoon. Which was easily done that night.

[nggallery id=275]

Cappella Mariana and Capella Ornamentata: One of the Highlights of this Year’s Festival
casopisharmonie.cz, 10. 8. 2016, Michalea Freemanová
[…] The performance of both ensembles is characterised by perfect harmony and communication, spotless intonation, attentiona to details, and general brilliance. Still, this is a repertoire which is greatly demanding for singers and instrumentalists in terms of both technique and expression […] The cornetto is one of the least easily played wind instruments; both Richard Šeda and his colleague Miroslav Kůzl have shown their mastery. Not long gone are the days in which the local audience could only appreciate the sound of this instrument and this type of concerts only at the hands of foreign performers. Today, however, we have our own performing force whose art is comparable with the top players in the world. Among the rich programme offer of this year’s Summer Festivities of Early Music, this was undoubtedly one of the highlights.

Back to Program 2016

[:]