Kostel sv. Šimona a Judy

Kostel sv. Šimona a Judy

Dušní, Praha 1

Severně od Staroměstského náměstí, nedaleko vltavského břehu se nachází kostel sv. Šimona a Judy. Patrocinium těchto dvou světců je v českých zemích poměrně vzácné – v Praze nese jejich jméno jen a pouze jednolodní barokní stavba na rohu ulic Dušní a U Milosrdných. Apoštolové Šimon Zélóta (Horlivec) a Juda Tadeáš společně hlásali evangelium v severní Africe, Arménii a Persii a jak se dá u světců raného křesťanství předpokládat, čekala je mučednická smrt. Tu si můžeme živě představit díky jejich atributům – v případě Šimona je to kříž a pila, u Judy kyj či sekera.

[nggallery id=208]

Kaple zde byla zbudována současně se založením špitálu (jistě před rokem 1354) jako jeho nezbytná součást. Nesvětil ji přitom nikdo méně významný než pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Kaple se postupně dočkala přestaveb a rozšíření, ale především přešla do správy jednoty bratrské. Do roku 1620 představovala významné ideově nekatolické středisko, které svým významem silně konkurovalo svatovítské katedrále. Bitva na Bílé hoře však učinila zdejšímu působení českých bratrů rychlý konec. Ferdinand II. věnoval kostel i s přilehlým špitálem řádu Milosrdných bratří (k obdarování příhodně využil vánoční svátky roku 1620). O důležitosti a vlivu nedávné nekatolické bašty svědčí i skutečnost, že mniši kostel museli v roce 1632 znovu vysvětit.

Nejrozsáhlejšími architektonickými úpravami stavba prošla o sto let později. Vrcholné baroko opatřilo kostelní prostory bohatou vnitřní výzdobou – několika oltáři, sochami, kazatelnou, iluzivními malbami a intarziemi. Své umění zde realizoval také sochař Ferdinand Maxmilián Brokoff a malíři Josef Hager a Václav Vavřinec Reiner, který je autorem hlavního oltářního obrazu. Na kůru stojí vzácné restaurované varhany Andrease Wambetssera s výtečným autentickým zvukem, na které hráli i obě nejvýraznější osobnosti dějin rakouské hudby – Wolfgang Amadeus Mozart a Joseph Haydn.

[nggallery id=209]

Komunistický režim donutil milosrdné bratry opustit špitál, konvent i kostel. Ihned po sametové revoluci však Hospitálský řád sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří zažádal o navrácení majetku. V současné době kostel sv. Šimona a Judy, upravený na koncertní sál, spravuje Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Během důkladné rekonstrukce v devadesátých letech 20. století byl v severní lodi nalezen vzácný numismatický poklad – 350 stříbrných mincí z období vlády Jiřího z Poděbrad a Maxmiliána II.

Kostelem sv. Šimona a Judy kráčely dějiny. Procházely tudy významné osobnosti uměleckého, kulturního i politického života, ale i prostí věřící, zdraví i nemocní prosebníci, katolíci i nekatolíci. Bývalý kostel a dnes koncertní sál s jedinečnou akustikou dýchá na posluchače zcela neobyčejnou duchovní atmosférou dějinných přemetů.

Zpět na San Marco

Sts. Simon and Jude Church

Dušní, Prague 1

The Church of Sts. Simon and Jude is located to the North of the Old Town Square and close to the river. There are only a few churches in the Czech Republic consecrated to these two saints and in Prague, the only one is this baroque church on the corner of the Dušní and U Milosrdných Streets. The two apostles, Simon the Zealot and Jude Thaddæus, preached the Gospel together in Africa, Armenia and Persia and, as suggested in their attributes – a cross and a saw or an axe respectively –, both died martyrs.

[nggallery id=208]

The chapel was first built as part of a newly established hospital (before 1354) and consecrated by the Prague archbishop himself. Over the centuries, it was rebuilt and extended until it transferred under the hands of the Protestant Unitas Fratrum. Prior to the Battle of the White Mountain in 1620, that marks the beginning of Counter-Reformation in the Czech Lands as well as the end of the Unitas Fratrum therein, the church was an important non-Catholic centre comparable in its importance to the St. Vitus Cathedral at the Prague Castle. The Catholic ruler Ferdinand II gave the church and the adjoining hospital over to the Brothers of Mercy.

One hundred years later, the building underwent the most serious reconstruction in its history, apparent to this day in the interior decorations in High-Baroque style: altars, statues, the pulpit, tromp d’oeil murals and marquetry. Among the artists involved were Ferdinand Maxmilian Brokoff, Josef Hager, and Václav Vavřinec Reiner, the author of the main altar piece. In the loft, you will find a unique historical organ by Andreas Wambetsser that was played by both Wolfgang Amadeus Mozart and Joseph Haydn.

[nggallery id=209]

The communist regime drove the Brothers of Mercy away from the church as well as the convent and the hospital. Today, Sts. Simon and Jude Church serves as a concert hall, mainly to the Prague Symphony Orchestra. Owing to its excellent acoustics and turbulent history, it is a perfect place for the performance of Early Music.

Back to San Marco