Lektoři 2018

[:cz]

Akademie Versailles v Praze 2018

mezinárodní mistrovské interpretační kurzyfrancouzské barokní hudby pro zpěváky a cembalisty

Lektoři

Chantal Santon-Jeffery

Chantal Santon-Jeffery, o níž se často hovoří jako o nejlepší francouzské sopranistce současnosti, ztvárnila celou řadu operních rolí od Mozarta až po soudobý repertoár. Vedle kritikou vyzdvihovaného podání titulní role v opeře Michela Fourgona Lolo Ferrari, se také zaskvěla jako Senta ve Wagnerově Bludném Holanďanu, jako guvernantka v Brittenově Utahování šroubu, v titulní roli Camprovy opery Tancrède nebo v Purcellově Králi Artušovi a Didoně a Aeneasovi. [DDET Více…]

Spolupracovala s mnoha významnými tělesy jako Le Concert Spirituel, Les Talens Lyriques, Le Cercle de l’Harmonie, Les Siècles, Opera Fuoco, Bruselská filharmonie a Hongkongská filharmonie. V nedávné době se podílela na produkcích v Théâtre des Champs-Elysées a Salle Pleyel v Paříži, v Královské opeře ve Versailles, v Avignonské opeře a v opeře v Liège. Vystupovala také v Centru BOZAR v Bruselu, ve Vídeňském Konzerthausu a dalších. Vášeň pro znovuobjevování klasicistního a romantického francouzského repertoáru ji přivedla k dlouhodobé spolupráci s nadací Bru Zane Foundation, jejímž výsledkem byla četná vystoupení a nahrávky.

Mezi četné operní nahrávky Chantal Santon-Jeffery patří Purcellův „King Arthur“ (Concert Spirituel; DVD), Ollonova „Frédégonde“, Duboisova „La Messe Pontificale“ (s Bruselskou filharmonií), Sacchiniho „Renaud“ (Les Talens Lyriques), Mozartova a Lachnitzova „Les Mystères d’Isis” a Rameauovy opery “Les fêtes de l’Hymen” (Le Concert Spirituel), a „Le Temple de la Gloire“ (Les Agrémens).[/DDET]

Chantal Santon-Jeffery

 

Deda Cristina Colonna

Režisérka a choreografka Deda Cristina Colonna se věnuje zejména oblasti barokní a klasicistní opery. Její styl je silně ovlivněn vlastními interpretačními a studijními zkušenostmi v oboru barokního tance, gestiky a dobového herectví. Přestože vychází ze zásad historicky poučené interpretace, její práce se setkává s nadšeným ohlasem současného publika díky zapojení moderních inscenačních postupů ovlivněných dramatem a dalšími formami současného divadla. [DDET Více…]

Deda Cristina Colonna absolvovala studium klasického baletu na Civico Istituto Musicale Brera (Novara) a na Ecole Supérieure d’Etudes Chorégraphiques (Paříž). Poté studovala na pařížské Sorboně, kde se specializovala na renesanční a barokní tanec. Spolupracovala se společností Theater der Klänge v německém Düsseldorfu a byla sólistkou a hostující choreografkou taneční společnosti New York Baroque Dance Company.

Její režijní práce zahrnuje originální projekty jako například Voluptas Dolendi – I Gesti del Caravaggio (Teatro Verdi, Trieste) a choreografii k řadě operních děl a inscenací, z nichž jmenujme například Ottone in Villa A. Vivaldiho (Copenhagen Opera Festival; nominace na Reumert Award za nejlepší operní inscenaci roku2014), Il Giasone F. Cavalliho a Il Matrimonio Segreto D. Cimarosy (Drottningholm Palace Theatre), Armide J.-B. Lullyho (Innsbruck Festival of Early Music and Music Festival Potsdam Sanssouci) a Didone Abbandonata L. Vinciho (Opera Florence / Maggio Musicale Fiorentino).[/DDET]

Deda Cristina Colonna

 

Jory Vinikour

Jory Vinikour je považován za jednoho z nejvýznačnějších cembalistů své generace. Jory Vinikour, původem rodák z Chicaga, měl díky Fullbrightovu stipendiu možnost studovat v Paříži u Huguetta Dreyfuse a Kennetha Gilberta. První ceny v Mezinárodní cembalové soutěži ve Varšavě (1993) a v Soutěži Pražského jara o rok později mu přinesly pozornost hudební veřejnosti a angažmá na festivalech a v koncertních cyklech, v sálech a operních domech celého světa. Je vyhledávaným sólistou, komorním hráčem ve spolupráci s řadou předních instrumentalistů a zpěváků, ale také učitelem a dirigentem. [DDET Více…]

Jako interpret sólových koncertantních partů v repertoáru sahajícím od Bacha přes Poulanca až po Naymana, vystupoval s řadou špičkových orchestrů, jako jsou Rotterdamská filharmonie, Komorní orchestr Lausanne, Symfonický orchestr francouzského rozhlasu, Nizozemský komorní orchestr, Symfonický orchestr MDR, Filharmonie města Cape Town a Royal Scottish National Orchestra. Jako hráč basso continua a komorní hráč spolupracoval s předními světovými umělci, jako jsou Anne Sofie von Otter, David Daniels, Vivica Genaux, Magdalena Kožená, Annick Massis, Marijana Mijanovic, Dorothea Röschmann a Rolando Villazón. Pravidelně vystupuje také s orchestry prestižních operních institucí a festivalů v Evropě: například Pařížská opera, Nizozemská královská opera, Salzburský festival, Teatro Real de Madrid, festivaly v Baden-Baden, Glyndebourne a další.[/DDET]

Jory Vinikour

 

Benoît Dratwicki

Hudební historik a teoretik, odborník na francouzskou operu 18. století Benoît Dratwicki je od roku 2006 uměleckým ředitelem Centra barokní hudby ve Versailles (CMBV). Státem podporovaná instituce se zaměřuje na znovuobjevování francouzské barokní hudby a její propagaci ve Francii a zejména v zahraničí. Benoît Dratwicki, který studoval také hru na violoncello a fagot na konzervatoři v Metz a poté muzikologii na pařížské Sorbonně, je autorem řady odborných publikací (např. první biografie ředitele Pařížské opery Antoina Dauvergna nebo monografie o Françoisi Colinovi de Blamontovi) a moderních edic barokních partitur. Podílel se také na přípravě novodobých premiér, nahrávek a inscenací hudebně-dramatických děl francouzského baroka. [DDET Více…]

Je vyhledávaným autorem muzikologických textů do bookletů renomovaných nahrávacích společnosti (např. soubor francouzských oper v podání souboru Concert Spirituel pro label Glossa). Pro CMBV připravuje spartace vokálních děl dochovaných v tamních archivech (např. kolekce děl Camprových, Lullyho a Remeaua). V letech 1996 až 2008 spolupracoval se souborem L’Astrée, jehož je spoluzakladatelem, a pro jehož účely pořídil úpravy řady dobových skladeb. V přepisech a spartacích pokračoval také na základě zakázek od jiných souborů (Messe pontificale Théodora Duboise pro Bruselskou filharmonii, Picciniho Atys pro Le Cercle de l’Harmonie atd.). Od roku 2006 se podílí na tvorbě kulturního programu Centra francouzské romantické hudby Palazzetto Bru-Zane v Benátkách. V této instituci zastává roli kulturního poradce se zvláštním pověřením pro produkci operních děl.

Je pravidelným hostem kolokvií, konferencí a mezinárodních porot. Dlouhodobě se věnuje přípravě inscenací významných historických hudebních a hudebně-dramatických děl, podílí se na přípravě zásadních mezinárodních koprodukcí a uvádění méně známého francouzského dobového repertoáru ať už na koncertních pódiích, operních scénách, nebo na CD a DVD nahrávkách.[/DDET]

Benoît Dratwicki

 

Barbara Nestola

Po absolutoriu humanitních studií se zaměřením na hudbu a hudební dějiny na Univerzitě v Pise a studiu klavírní hry na konzervatoři v Lucce, získala Barbara Nestola titul PhD v oboru muzikologie na Univerzitě v Tours. V letech 2000 až 2001 byla výzkumnou pracovnicí na univerzitě v Pise. [DDET Více…]

Od roku 2001 zastává funkci Ingénieur d’études v Národním centru vědeckého výzkumu (CNRS) a je součástí výzkumného týmu při Centru vyšších studií renesance při Centru barokní hudby ve Versailles. Je členkou vědeckého týmu s názvem „Cavalli a benátská opera 17. století“ při Mezinárodní muzikologické společnosti, která pod vedením Ellen Rosan z Yaelovy univerzity dohlíží na vydání děl Francesca Cavalliho u společnosti Bärenreiter. Její práce se věnují přijetí italské hudby ve Francii, hudební praxi Comédie Italienne a Comédie Française a repertoáru dochovanému v Královské hudební akademii v Paříži. Pravidelně spolupracuje s profesionálními interprety při přípravě koncertních programů, recitálů, operních inscenací a nahrávacích projektů.[/DDET]

Barbara Nestola

 

Zpět na Akademii Versailles

[:en]

Akademie Versailles in Prague 2018

International Masterclasses of French Baroque Musicfor Singers and Harpsichordists

Lecturers

Chantal Santon-Jeffery

Often acclaimed as one of the most accomplished French sopranos of the moment, Chantal Santon-Jeffery has created numerous operatic roles from Mozart to the contemporary repertoire. Apart from receiving unanimous praise from the press for her performance of the title character of the opera Lolo Ferrari by Michel Fourgon, she has starred as Senta in Wagner’s The Flying Dutchman, as Governess in Britten’s The turn of the screw, as Tancrède in the opera of the same name by Campra, or in Purcell’s King Arthur and Dido and Aeneas). [DDET More…]

She has collaborated with a number of leading orchestras, including Le Concert Spirituel, Les Talens Lyriques, Le Cercle de l’Harmonie, Les Siècles, Opera Fuoco, the Brussels Philharmonic, and the Hong Kong Philharmonic Orchestra. She has recently been involved in productions at the Théâtre des Champs-Elysées and Salle Pleyel in Paris, at the Royal Opera in Versailles, Avignon Opera, and Liège Opera, and appeared at the BOZAR centre in Brussels, in Konzerthaus in Vienna, and others. Fascinated by the revival of the classic and Romantic French repertoire, she has participated in numerous concerts and recordings supported by the Bru Zane Foundation.

Among her many recordings count “King Arthur” by Purcell (Concert Spirituel; DVD), “Frédégonde” by d’Ollone and “La Messe Pontificale” by Dubois (with the Brussel Philarmonic), “Renaud” by Sacchini (Les Talens Lyriques), “Les Mystères d’Isis” by Mozart/Lachnitz and “Les fêtes de l’Hymen” by Rameau (Le Concert Spirituel), and “Le Temple de la Gloire” by Rameau (Les Agrémens). [/DDET]

Chantal Santon-Jeffery

 

Deda Cristina Colonna

Director and choreographer Deda Cristina Colonna works especially in the field of Baroque and Classical opera. Her style is deeply influenced by her own stage experience, with a special expertise in Baroque dance, rhetorical gesture and period acting. Although it is based on historically informed practice, her work reaches out to today’s audiences through the use of a modern stage style, influenced also by drama and other forms of contemporary theatre. [DDET More…]

Deda Cristina Colonna graduated in classical ballet at Civico Istituto Musicale Brera (Novara) and at Ecole Supérieure d’Etudes Chorégraphiques (Paris). She graduated from the Sorbonne, specialising in Renaissance and Baroque Dance. She has worked with the company Theater der Klänge (Düsseldorf) and was a soloist and guest choreographer with the New York Baroque Dance Company.

As a director she has created original projects, including Voluptas Dolendi – I Gesti del Caravaggio (Teatro Verdi, Trieste), and has choreographed a great number of works such as, for example, Ottone in Villa by A. Vivaldi (Copenhagen Opera Festival; nomination for the Reumert Award for best opera 2014), Il Giasone by F. Cavalli and Il Matrimonio Segreto by D. Cimarosa (Drottningholm Palace Theatre), Armide by J.-B. Lully (Innsbruck Festival of Early Music and Music Festival Potsdam Sanssouci), and Didone Abbandonata by L. Vinci (Opera Florence / Maggio Musicale Fiorentino).[/DDET]

Deda Cristina Colonna

 

Jory Vinikour

Jory Vinikour is recognized as one of the outstanding harpsichordists of his generation. Born in Chicago, Jory Vinikour came to Paris on a Fulbright scholarship to study with Huguette Dreyfus and Kenneth Gilbert. First Prizes in the International Harpsichord Competitions of Warsaw (1993) and the Prague Spring Festival (1994) brought him to the public’s attention, and he has since appeared in festivals and concert series throughout much of the world. [DDET More…]

A highly-diversified career takes him to the world’s most important festivals, concert halls, and opera houses as recitalist and concerto soloist, partner to many of today’s finest instrumental and vocal artists, coach, and conductor. A concerto soloist with a repertoire ranging from Bach to Poulenc to Nyman, he has performed as soloist with leading orchestras including Rotterdam Philharmonic, Lausanne Chamber Orchestra, Philharmonic of Radio France, Netherlands Chamber Orchestra, MDR Symphony Orchestra, Cape Town Symphony Orchestra, and the Royal Scottish National Orchestra. Well-known as an accompanist, he has worked extensively with artists such as Anne Sofie von Otter, David Daniels, Vivica Genaux, Magdalena Kožená, Annick Massis, Marijana Mijanovic, Dorothea Röschmann, and Rolando Villazón. Mr. Vinikour appears regularly as harpsichordist at the finest opera houses and festivals in Europe: Paris Opera, Netherlands Opera, Salzburg Festival, Teatro Real de Madrid, Baden-Baden, Glyndebourne, etc.[/DDET]

Jory Vinikour

 

Benoît Dratwicki

The music historian and theoretician specializing in French opera of the 18th century, Benoît Dratwicki has been the artistic director of the Centre de Musique Baroque de Versailles since 2006. The state-funded institution focuses on the rediscovery of French Baroque music and its reintroduction on French and international stages. Benoît Dratwicki, who originally studied the cello and bassoon at the Metz Conservatoire and later musicology at the Sorbonne in Paris, has authored a number of critically acclaimed monographs. These include the first-ever biography of the director of Parisian opera Antoine Dauvergne or a monograph on François Colin de Blamont. [DDET More…]

He has also prepared the modern editions of various Baroque scores and contributed to the implementation of modern premieres, recordings and performances of dramatic works of French Baroque music. He is a sought-after author of sleeve notes for prestigious labels, including, for example a collection of French operas recorded by Concert Spirituel for Glossa). For CMBV he has prepared transcriptions and modern editions of vocal music preserved in the local archives (e.g. Campra, Lully, and Remeau). Between 1996 and 2008 he maintained a collaboration with the L’Astrée ensemble which he co-founded and for whom he arranged a great number of period compositions. He has further produced arrangements and transcriptions on the basis of commissions from other ensembles, including Messe pontificale by Théodore Dubois for the Brussels Philharmonic Orchestra and Piccini’s Atys for Le Cercle de l’Harmonie.

Since 2006 he has been active at the Centre of French Romantic Music, Palazzetto Bru-Zane in Venice. His special responsibility as a cultural counsellor at the institution is to supervise the productions of operatic repertoire. He is regularly invited as guest at colloquia, conferences and as member of jury at international competitions. For many years he has dedicated himself to the production and performances of significant works of music history and musical theatre. He has contributed to some of the most important international co-productions whose aim has been to introduce the international public to some of the lesser known regions of the French period repertoire by the means of concert performance, operatic productions, as well CD and DVD recordings.[/DDET]

Benoît Dratwicki

 

Barbara Nestola

Barbara Nestola obtained a Phd in Musicology at the University of Tours, following a degree in modern humanities (with a specialisation in music and history) at the University of Pisa and a piano diploma from Lucca Conservatoire. In 2000–2001 she was a research assistant at the University of Pisa. [DDET More…]

Since 2001 she is Ingénieur d’études at the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) and is part of the research team of the Centre d’Études Supérieures de la Renaissance/Centre de musique baroque de Versailles. She is a member of “Cavalli and 17th-century Venetian Opera”, a research group of the International Society of Musicology overseeing the edition of the works of Francesco Cavalli for Bärenreiter under the direction of Ellen Rosand (Yale). Her works are dedicated to the reception of Italian music in France, musical practice at the Comédie Italienne and the Comédie Française, as well as the repertoire of the Académie Royale de Musique in Paris. She regularly collaborates with professional performers in concerts, recitals, opera productions and audiovisual recordings.[/DDET]

Barbara Nestola

 

Back to Akademii Versailles

[:]