Program 2004

Letní slavnosti staré hudby

5. mezinárodní hudební festival

Čechy a Evropa

Praha, 9. července – 6. srpna 2004

Pátý ročník byl zaměřen na zasazení české barokní hudby do širšího evropského kontextu. Špičkoví zahraniční a čeští umělci, důkladně obeznámení se zásadami dobové interpretace, uvedli tvorbu skladatelů: J. D. Zelenky, F. I. Tůmy, Fr. X. Richtera, H. I. F. Bibera a B. M. Černohorského. Jejich díla se představila po boku skladeb významných evropských autorů, kteří v Čechách přímo působili nebo jejichž skladby k nám ve své době pronikly a dnes jsou zastoupeny v českých archivech: A. Corelli, A. Lotti, A. Vivaldi, J. J. Fux a další). Publikum zároveň mělo možnost porovnat, jak českou hudbu vnímají čeští a jak zahraniční hudebníci, jak interpretují italskou hudbu Italové, jak Rakušané a podobně. Ukázka rozmanitosti hudební Evropy v době baroka vyvrcholila závěrečným koncertem Barokního orchestru Evropské unie pod vedením věhlasného dánského dirigenta Larse Ulrika Mortensena.

Tento ročník festivalu byl součástí projektu Česká hudba 2004.

PROGRAM


Perfidissimo cor!

Světské kantáty A. Vivaldiho
Philippe Jaroussky
– kontratenor
Artaserse
(Francie)
Pátek 9. 7. 2004, 19:30 hod.
Zámek Troja
, U Trojského zámku 1, Praha 7

Více…

Grandi maestri

J. S. Bach – duchovní kantáta „Ich habe genug“
J. D. Zelenka – Lamentace proroka Jeremiáše
A. Vivaldi – Concerto „per il Orchestra di Dresda“
A. Lotti – Sinfonia

Peter Kooij – bas (Nizozemí)
Anton Steck
– koncertní mistr (Německo)
Martin Stadler a Markus Müller – barokní hoboj
Collegium Marianum
– orchestr
Neděle 11. 7. 2004, 19:30 hod.
Rudolfinum, Dvořákova síň
, Náměstí Jana Palacha, Praha 1

Více…

Hommage à H. I. F. Biber

300 let od úmrtí významného houslisty a skladatele
Andrew Manze
– barokní housle (Velká Británie)
Richard Egarr – cembalo (Velká Británie)
Pondělí 12. 7. 2004, 19:30 hod.
Břevnovský klášter, Tereziánský sál
, Markétská 1, Praha 6

Více…

La Suave Melodia

Virtuózní instrumentální díla italských mistrů 17. a 18. století
A. Corelli, A. Vivaldi, M. Uccellini, S. Rossi, B. Storace

Oman Consort (Rakousko)
Michael Oman
– umělecký vedoucí
Úterý 13. 7. 2004, 20:30 hod.
Nosticův palác – nádvoří, Maltézské nám. 1, Praha 1

Více…

Hudba králů

Španělská hudba na evropských dvorech
Mudéjar
(Španělsko)
Begońa Olavide
– umělecká vedoucí
Sobota 17. 7. 2004, 19:30 hod.
Kostel sv. Martina ve zdi, Martinská ul., Praha 1

Více…

Čeští hudební vyslanci

F. X. Richter, F. Benda, L. Koželuh, J. L. Dusík, A. Krafft
Capella Apollinis – klasicistní klavírní trio
Úterý 20. 7. 2004, 19:30 hod.
Barokní knihovní sál, Melantrichova 19, Praha 1

Více…

Šachy

Renesanční hra s tanci a pantomimou
Ardente Sole
– taneční soubor (Polsko)
Pawel Winsczyk – režie
Romana Agnel – choreografie
Monika Polak-Lušcinska
– kostýmy
Středa 21. 7. 2004, 20:30 hod.
Nosticův palác – nádvoří, Maltézské nám. 1, Praha 1

Více…

Ad honorem Sancti Joannis Nepomuceni

Barokní slavnost s hudbou a alegorickými výjevy ze hry Fama sancta z roku 1729 u příležitosti 275. výročí kanonizace sv. Jana Nepomuckého
Blažena Hončarivová – režie
Ritornello
, Collegium Marianum a Chorea Historica
Markéta Stormová
– kostýmy
Neděle, 25. 7. 2004, 19:00 hod.
Kostel sv. Jana Nepomuckého, Kanovnická ul., Praha 1

Více…

Harmonia caelestis

Duchovní hudba v zemích habsburské monarchie
Noémi Kiss – soprán
Affetti Musicali
(Maďarsko)
Středa 28. 7. 2004, 19:30 hod.
Kostel sv. Havla, Havelská ul., Praha 1

Více…

Bohemia mediaevalis

Duchovní zpěvy českého středověku
Schola Gregoriana Pragensis

David Eben
– umělecký vedoucí
Čtvrtek 29. 7. 2004, 19:30 hod.
Bazilika sv. Jiří, Pražský hrad, Praha 1

Více…

Klenoty z kroměřížského archivu

P. J. Vejvanovský, H. I. F. Biber, J. H. Schmelzer, A. Bertali
Currende
– vokální soubor (Belgie)
In Stil Moderno (Nizozemí)
Erik Van Nevel
– umělecký vedoucí

Sobota 31.7.2004, 19:30 hod.
Kostel sv. Šimona a Judy, Dušní ul., Praha 1

Více…

Harmonie národů

J. D. Zelenka, G. F. Händel,G. Ph. Telemann, M. A. Charpentier, G. Muffat
European Union Baroque Orchestra
Lars Ulrik Mortensen – dirigent

Pátek 6. 8. 2004, 18:00 hod.
Valdštejnský palác, Rytířský sál, Valdštejnské nám. 7, Praha 1

Více…

Summer Festivities of Early Music

5th international music festival

Bohemia and Europe

Prague, 2 July – 6 August 2004

The festival was part of the project Czech music 2004.

PROGRAMME

Perfidissimo cor!

Secular cantatas by A. Vivaldi
Philippe Jaroussky – countertenor
Artaserse
(France)
Friday 9 July 2004, 7.30 pm
Troja Chateau
, U Trojského zámku 1, Praha 7

More…

Grandi maestri

J. S. Bach, J. D. Zelenka, A. Vivaldi, A. Lotti
Peter Kooij – bass (Netherlands)
Anton Steck
– principal violin (Germany)
Martin Stadler
– baroque oboe (Germany)
Collegium Marianum
– orchestra
Sunday 11 July 2004, 7.30 pm
Dvořák Hall of Rudolfinum
, Náměstí Jana Palacha, Praha 1

More…

Hommage à H. I. F. Biber

Tercentenary of the death of the great violinist and composer
Andrew Manze – baroque violin (Great Britain)
Richard Egarr
– harpsichord (Great Britain)
Monday 12 July 2004, 7.30 pm
Břevnov Monastery, Teresian Hall
, Markétská 1, Praha 6

More…

La Suave Melodia

A. Corelli, A. Vivaldi, M. Uccellini, S. Rossi, B. Storace
Oman Consort (Austria)
Michael Oman
– artistic director
Tuesday 13 July 2004, 8.30 pm
Nostic Palace, Courtyard
, Maltézské nám. 1, Praha 1

More…

The Music of the Kings

Spanish music on European courts from the Middle Ages to the Renaissance
Mudéjar (Spain)
Begoña Olavide
– artistic director
Saturday 17 July 2004, 7.30 pm
St Martin in the Wall Church
, Martinská, Praha 1

More…

The Ambassadors of Czech Music

F. X. Richter, F. Benda, L. Koželuh, J. L. Dusík, A. Krafft, V. Jírovec
Capella Apollinis – classicist piano trio
Tuesday 20 July 2004, 7.30 pm
Baroque Library Hall
, Melantrichova 19, Praha 1

More…

Chess

Renaissance play with dance
Ardente Sole – dance ensemble (Poland)
Pawel Winsczyk
– direction
Romana Agnel
– choreography
Wednesday 21 July 2004, 8.30 pm
Nostic Palace, Courtyard
, Maltézské nám. 1, Praha 1

More…

Ad honorem Sancti Joannis Nepomuceni

Baroque festival with music and allegorical scenes
to the canonization of St John Nepomuk
Blažena Hončarovičová – direction
Ritornello, Collegium Marianum
, Chorea Historica ensembles (Czech Republic)
Sunday 25 July 2004, 7 pm
St Jan Nepomucký Church
, Kanovnická ul., Praha 1

More…

Harmonia caelestis

B. M. Černohorský, F. I. A. Tuma, P. Esterházy,
J. J. I. Brentner, J. J. Fux, A. Caldara
Noémi Kiss – soprano
Affetti Musicali
(Hungary)
Wednesday 28 July 2004, 7.30 pm
St Gallus Church
, Havelská ul., Praha 1

More…

Bohemia mediaevalis

Czech sacred songs of the Middle Ages
Schola Gregoriana Pragensis (Czech Republic)
David Eben
– artistic director
Thursday 29 July 2004, 7.30 pm
St George Basilica,
Pražský hrad, Praha 1

More…

The Jewels of the Kroměříž Archives

P. J. Vejvanovský, H. I. F. Biber, J. H. Schmelzer, A. Bertali
Currende – vocal ensemble (Belgium)
In Stil Moderno
(Netherlands)
Erik Van Nevel
– artistic director
Saturday 31 July 2004, 7.30 pm
St Simon and Juda Church
, Dušní ul., Praha 1

More…

Harmony of nations

J. D. Zelenka, G. F. Händel, G. Ph. Telemann, M. A. Charpentier, G. Muffat
European Union Baroque Orchestra
Lars Ulrik Mortensen
– conductor
Friday 6 August 2004, 6 pm
Waldstein Palace, Knights Hall
, Valdštejnské nám. 7, Praha 1

More…