Hudba barokní Prahy I

Hudba barokní Prahy I

Jan Josef Ignác Brentner (1689 – 1742)     
Concerto IV. G dur (Horae pomeridianae op. 4, Praha 1720)
1. Largo 
2. Allegro. Vigil Nocturnus – Der Nacht-Wächter 
3. Menuet 

Václav Karel Holan Rovenský (1644 – 1718)     
4. “Maria, pole vznešené”
(Capella regia musicalis, Praha 1693)

Jan Josef Ignác Brentner (1689 – 1742)     
Concerto I. g moll(Horae pomeridianae op. 4, Praha 1720)
5. Largo 
6. Allegro 
7. Bourrée 
8. Capriccio. Presto 

Johann Joseph Fux (1660 – 1741)     
Aria per la Madonna Santissima
9. “Quae es ista, tam pulchra tam chara” 

Antonio Caldara (1670 – 1736)     
Sonata III. A dur
10. Andante 
11. Allegro & Giga. Allegro 

Jan Josef Ignác Brentner (1689 – 1742)     
Concerto II. d moll (Horae pomeridianae op. 4, Praha 1720)
12. Adagio 
13. Allegro 
14. Largo 
15. Menuet 

Jan Dismas Zelenka (1678 – 1741)     
Aria V. (Immisit Dominus pestilentiam ZWV 58, Klementinum 1709)
16. “Orate pro me, lacrimae” 

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)     
Trio g moll “per sua Eccelenza Signor Conte Wrtbij” RV 85
17. Andante molto 
18. Larghetto 
19. Allegro 

Jan Josef Ignác Brentner (1689 – 1742)     
Aria XII.(Harmonica duodecatometria ecclesiastica op.1, Praha 1716)
20. Sonata 
21. Aria “Ó, Deus, ego amo Te” 

Jan Josef Ignác Brentner (1689 – 1742)
Concerto VI. c moll (Horae pomeridianae op. 4, Praha 1720)
22. Largo 
23. Allegro 
24. Menuet 
25. Gigue 

Antonio Lotti (1666/7 – 1740)     
Aria VII.(Missa Sapientiae)
26. “Domine Deus” (Gloria a 5)

Collegium Marianum
umělecká vedoucí Jana Semerádová
Constanze Backes – soprán
Marián Krejčík – baryton
Helena Zemanová – barokní housle
Adéla Drozdová – barokní housle
Vojtěch Semerád – barokní housle
Stephan Schultz – barokní violoncello
Ondřej Štajnochr – barokní kontrabas
Evangelina Mascardi – arciloutna
Michele Carreca – teorba
Monika Knoblochová – cembalo
Pablo Kornfeld – varhanní positiv, cembalo
Jana Semerádová – flauto traverso
Marcel Plavec – barokní hoboj
Györgyi Farkas – barokní fagot

Nahráno v červnu 2003
Kostel Panny Marie Královny Andělů
Klášter kapucínů v Praze

Zvláštní poděkování patří:
Klášteru kapucínů v Praze a bratrům kapucínům za laskavé umožnění nahrávání v kostele Panny Marie Královny Andělů.

Titul je již rozebrán.Music of Baroque Prague I

Jan Josef Ignác Brentner (1689 – 1742)     
Concerto IV. G dur (Horae pomeridianae op. 4, Praha 1720)
1. Largo 
2. Allegro. Vigil Nocturnus – Der Nacht-Wächter 
3. Menuet

Václav Karel Holan Rovenský (1644 – 1718)     
4. “Maria, pole vznešené”
(Capella regia musicalis, Praha 1693)

Jan Josef Ignác Brentner (1689 – 1742)     
Concerto I. g moll(Horae pomeridianae op. 4, Praha 1720)
5. Largo 
6. Allegro 
7. Bourrée 
8. Capriccio. Presto

Johann Joseph Fux (1660 – 1741)     
Aria per la Madonna Santissima
9. “Quae es ista, tam pulchra tam chara”

Antonio Caldara (1670 – 1736)     
Sonata III. A dur
10. Andante 
11. Allegro & Giga. Allegro

Jan Josef Ignác Brentner (1689 – 1742)     
Concerto II. d moll (Horae pomeridianae op. 4, Praha 1720)
12. Adagio 
13. Allegro 
14. Largo 
15. Menuet

Jan Dismas Zelenka (1678 – 1741)     
Aria V. (Immisit Dominus pestilentiam ZWV 58, Klementinum 1709)
16. “Orate pro me, lacrimae”

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)     
Trio g moll “per sua Eccelenza Signor Conte Wrtbij” RV 85
17. Andante molto 
18. Larghetto 
19. Allegro

Jan Josef Ignác Brentner (1689 – 1742)     
Aria XII.(Harmonica duodecatometria ecclesiastica op.1, Praha 1716)
20. Sonata 
21. Aria “Ó, Deus, ego amo Te”

Jan Josef Ignác Brentner (1689 – 1742)
Concerto VI. c moll (Horae pomeridianae op. 4, Praha 1720)
22. Largo 
23. Allegro 
24. Menuet 
25. Gigue

Antonio Lotti (1666/7 – 1740)     
Aria VII.(Missa Sapientiae)
26. “Domine Deus” (Gloria a 5)

Collegium Marianum
Jana Semerádová – artistic direction
Constanze Backes – soprano
Marián Krejčík – barytone
Helena Zemanová – baroque violin
Adéla Drozdová – baroque violin
Vojtěch Semerád – baroque violin
Stephan Schultz – baroque violoncello
Ondřej Štajnochr – double bass
Evangelina Mascardi – lute
Michele Carreca – theorbo
Monika Knoblochová – harpsichord
Pablo Kornfeld – organ, harpsichord
Jana Semerádová – flauto traverso
Marcel Plavec – baroque oboe
Györgyi Farkas – baroque bassoon

Recorded in June  2003
Church of the Virgin Mary Angelic
Capuchin Monastery Prague

Sold out.

Music of Baroque Prague I

Jan Josef Ignác Brentner (1689 – 1742)     
Concerto IV. G dur (Horae pomeridianae op. 4, Praha 1720)
1. Largo 
2. Allegro. Vigil Nocturnus – Der Nacht-Wächter 
3. Menuet

Václav Karel Holan Rovenský (1644 – 1718)     
4. “Maria, pole vznešené”
(Capella regia musicalis, Praha 1693)

Jan Josef Ignác Brentner (1689 – 1742)     
Concerto I. g moll(Horae pomeridianae op. 4, Praha 1720)
5. Largo 
6. Allegro 
7. Bourrée 
8. Capriccio. Presto

Johann Joseph Fux (1660 – 1741)     
Aria per la Madonna Santissima
9. “Quae es ista, tam pulchra tam chara”

Antonio Caldara (1670 – 1736)     
Sonata III. A dur
10. Andante 
11. Allegro & Giga. Allegro

Jan Josef Ignác Brentner (1689 – 1742)     
Concerto II. d moll (Horae pomeridianae op. 4, Praha 1720)
12. Adagio 
13. Allegro 
14. Largo 
15. Menuet

Jan Dismas Zelenka (1678 – 1741)     
Aria V. (Immisit Dominus pestilentiam ZWV 58, Klementinum 1709)
16. “Orate pro me, lacrimae”

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)     
Trio g moll “per sua Eccelenza Signor Conte Wrtbij” RV 85
17. Andante molto 
18. Larghetto 
19. Allegro

Jan Josef Ignác Brentner (1689 – 1742)     
Aria XII.(Harmonica duodecatometria ecclesiastica op.1, Praha 1716)
20. Sonata 
21. Aria “Ó, Deus, ego amo Te”

Jan Josef Ignác Brentner (1689 – 1742)
Concerto VI. c moll (Horae pomeridianae op. 4, Praha 1720)
22. Largo 
23. Allegro 
24. Menuet 
25. Gigue

Antonio Lotti (1666/7 – 1740)     
Aria VII.(Missa Sapientiae)
26. “Domine Deus” (Gloria a 5)

Collegium Marianum
Jana Semerádová – artistic direction
Constanze Backes – soprano
Marián Krejčík – barytone
Helena Zemanová – baroque violin
Adéla Drozdová – baroque violin
Vojtěch Semerád – baroque violin
Stephan Schultz – baroque violoncello
Ondřej Štajnochr – double bass
Evangelina Mascardi – lute
Michele Carreca – theorbo
Monika Knoblochová – harpsichord
Pablo Kornfeld – organ, harpsichord
Jana Semerádová – flauto traverso
Marcel Plavec – baroque oboe
Györgyi Farkas – baroque bassoon

Recorded in June  2003
Church of the Virgin Mary Angelic
Capuchin Monastery Prague

Sold out.