Brentner

HUDBA PRAHY 18. STOLETÍ
Jan Josef Ignác Brentner – Concertos and Arias

Praha prvních desetiletí 18. století žila přebohatým hudebním životem. Notových pramenů se však zachovalo spíše poskrovnu a instrumentální hudba je v tom málu zastoupena ještě mnohem vzácněji. Sbírka koncertů Horae pomeridianae Jana Josefa Ignáce Brentnera, kterou poprvé v úplnosti naleznete na této nahrávce, představuje v dané oblasti naprostou raritu a je vůbec první známou v Praze tištěnou instrumentální hudbou domácího skladatele. Jeho první vydaným opusem však byla Harmonica duodecatomeria ecclesiastica (1716), sbírka duchovních árií. Se čtyřmi tištěnými sbírkami byl Brentner jednoznačně nejvydávanějším domácím skladatelem své doby. Díky inspiraci italským hudebním stylem se jeho díla úspěšně šířila i daleko za hranice; prostřednictvím jezuitských misionářů se dostala až na území dnešní Bolívie (!), kde se několik jejich opisů dochovalo dodnes. Brentner, ve své době „přeslavný“, záhy zapomenutý a dnes znovu objevovaný, si zaslouží být jedním z prvních skladatelů v nově vznikající řadě „Hudba Prahy 18. století“ vydavatelství Supraphon.

J. J. I. Brentner – Horae pomeridianae / Concertus camerales op. 4 (1720) – první kompletní nahrávka
Harmonica duodecatomeria ecclesiastica op. 1 (1716) – výběr
Šimon Brixi – Graduale „Tu es Deus“ (1735)

1. Aria V. G dur (Harmonica duodecatometria ecclesiastica „Cor meum tibi dedo“), op. 1 

2. Concerto III. B dur (Horae pomeridianae), op. 4  
1. Largo
2. Allegro
3. Largo
4. Allegro

3. Concerto I. g moll (Horae pomeridianae), op. 4
1. Largo 0
2. Allegro
3. Bourrée
4. Capriccio. Presto

4. Aria XII. (Harmonica dudecatometria ecclesiastica), op. 1  
1. Sonata
2. Aria „O Deus, ego amo Te“  

5. Concerto IV. c moll (Horae pomeridianae), op. 4  
1. Largo
2. Allegro
3. Menuet
4. Gigue

6. Concerto IV. G dur (Horae pomeridianae), op. 4  
1. Largo
2. Allegro. Vigil Nocturnus – Der Nacht – Wächter
3. Menuet

7. Aria II. c moll „Ubi Jesu“ (Harmonica dudecatometria ecclesiastica), op. 1

8. Concerto V. F dur (Horae pomeridianae), op. 4  
1. Largo
2. Allegro
3. Capriccio, Trio

9. Concerto II. d moll (Horae pomeridianae), op. 4
1. Adagio
2. Allegro
3. Largo
4. Menuet

Šimon Brixi (1639-1735)

10. Graduale Pro Dominica Quinquagesimae proprium a moll „Tu es Deus“

Účinkují:

Hana Blažíková – soprán
Soubor Collegium Marianum
umělecká vedoucí Jana Semerádová

Jana Semerádová – flauto traverso
Julie Braná – flauto traverso
Emiliano Rodolfi – barokní hoboj
Helena Zemanová – barokní housle
Cecílie Valtrová
barokní housle
Adéla Drozdová – barokní housle
Vojtěch Semerád – barokní housle
Stephan Schultz – barokní violoncello
Hana Fleková – barokní violoncello
Ondřej Štajnochr – barokní kontrabas
Luděk Braný – barokní kontrabas
Evangelina Mascardi – arciloutna, barokní loutna
Jan Krejča – teorba, loutna, barokní kytara
Monika Knoblochová – cembalo
Pablo Kornfeld – varhanní positiv, cembalo
Györgyi Farkas – barokní fagot
Tomasz Wesolowski – barokní fagot

Hudební režie: Jan Matoušek
Zvuková režie: Miroslav Mareš
Nahráno v červnu 2003 a v květnu roku 2009
Kostel Panny Marie Královny Andělů
Klášter kapucínů v Praze

Zvláštní poděkování patří:
Klášteru kapucínů v Praze a bratrům kapucínům za laskavé umožnění nahrávání v kostele Panny Marie Královny Andělů.

Hudební ukázky naleznete na stránkách Supraphonu.

Music From Eighteenth-Century Prague
Jan Josef Ignác Brentner – Concertos and Arias

In the first decades of the 18th century, Prague was a hotbed of musical creativity. Unfortunately, there is a paucity of preserved music sources, among which instrumental music is represented to an even lesser extent. The selection of Jan Josef Ignac Brentner’s concertos Hor? pomeridian?, which this recording presents in its complete form for the first time, is an absolute rarity in the given area and was the first-ever instrumental music by a domestic composer published in Prague. However, Brentner’s first published opus was Harmonica duodecatomeria ecclesiastica (1716), a selection of sacred arias. With four printed collections, Brentner was undoubtedly the most published domestic composer of his time. Thanks to their being inspired by the Italian musical style, his works spread far beyond the borders – through Jesuit missionaries they even got to the territory of today’s Bolivia (!), where several copies have been preserved up to the present day. Brentner, celebrated in his time yet soon forgotten, today rediscovered, richly deserves to be one of the first composers presented within the new series entitled „Music From Eighteenth-Century Prague“.

J. J. I. Brentner – Horae pomeridianae / Concertus camerales op. 4 (1720)
Harmonica duodecatomeria ecclesiastica op. 1 (1716)
Šimon Brixi – Graduale „Tu es Deus“ (1735)

1. Aria V. G dur (Harmonica duodecatometria ecclesiastica „Cor meum tibi dedo“), op. 1

2. Concerto III. B dur (Horae pomeridianae), op. 4
1. Largo
2. Allegro
3. Largo
4. Allegro

3. Concerto I. g moll (Horae pomeridianae), op. 4
1. Largo 0
2. Allegro
3. Bourrée
4. Capriccio. Presto

4. Aria XII. (Harmonica dudecatometria ecclesiastica), op. 1  
1. Sonata
2. Aria „O Deus, ego amo Te“

5. Concerto IV. c moll (Horae pomeridianae), op. 4
1. Largo
2. Allegro
3. Menuet
4. Gigue

6. Concerto IV. G dur (Horae pomeridianae), op. 4  
1. Largo
2. Allegro. Vigil Nocturnus – Der Nacht – Wächter
3. Menuet

7. Aria II. c moll „Ubi Jesu“ (Harmonica dudecatometria ecclesiastica), op. 1

8. Concerto V. F dur (Horae pomeridianae), op. 4
1. Largo
2. Allegro
3. Capriccio, Trio

9. Concerto II. d moll (Horae pomeridianae), op. 4
1. Adagio
2. Allegro
3. Largo
4. Menuet

Šimon Brixi (1639-1735)
10. Graduale Pro Dominica Quinquagesimae proprium a moll „Tu es Deus“

Účinkují:

Hana Blažíková – soprano
Collegium Marianum
Jana Semerádová – artistic direction

Jana Semerádová – flauto traverso
Julie Braná – flauto traverso
Emiliano Rodolfi – baroque oboe
Helena Zemanová – baroque violin
Cecílie Valtrová – baroque violin
Adéla Drozdová – baroque violin
Vojtěch Semerád – baroque violin
Stephan Schultz – baroque violoncello
Hana Fleková – baroque violoncello
Ondřej Štajnochr – double bass
Luděk Braný – double bass
Evangelina Mascardi – lute
Jan Krejča – theorbo, lute, baroque guitar
Monika Knoblochová – harpsichord
Pablo Kornfeld – organ, harpsichord
Györgyi Farkas – baroque bassoon
Tomasz Wesolowski – baroque bassoon

Recorded in June 2003 and May 2009
Church of the Virgin Marry Angelic
Capuchin Monastery Prague

 

Audio examples to be found on Supraphon.

Music From Eighteenth-Century Prague
Jan Josef Ignác Brentner – Concertos and Arias

In the first decades of the 18th century, Prague was a hotbed of musical creativity. Unfortunately, there is a paucity of preserved music sources, among which instrumental music is represented to an even lesser extent. The selection of Jan Josef Ignac Brentner’s concertos Hor? pomeridian?, which this recording presents in its complete form for the first time, is an absolute rarity in the given area and was the first-ever instrumental music by a domestic composer published in Prague. However, Brentner’s first published opus was Harmonica duodecatomeria ecclesiastica (1716), a selection of sacred arias. With four printed collections, Brentner was undoubtedly the most published domestic composer of his time. Thanks to their being inspired by the Italian musical style, his works spread far beyond the borders – through Jesuit missionaries they even got to the territory of today’s Bolivia (!), where several copies have been preserved up to the present day. Brentner, celebrated in his time yet soon forgotten, today rediscovered, richly deserves to be one of the first composers presented within the new series entitled „Music From Eighteenth-Century Prague“.

J. J. I. Brentner – Horae pomeridianae / Concertus camerales op. 4 (1720)
Harmonica duodecatomeria ecclesiastica op. 1 (1716)
Šimon Brixi – Graduale „Tu es Deus“ (1735)

1. Aria V. G dur (Harmonica duodecatometria ecclesiastica „Cor meum tibi dedo“), op. 1

2. Concerto III. B dur (Horae pomeridianae), op. 4
1. Largo
2. Allegro
3. Largo
4. Allegro

3. Concerto I. g moll (Horae pomeridianae), op. 4
1. Largo 0
2. Allegro
3. Bourrée
4. Capriccio. Presto

4. Aria XII. (Harmonica dudecatometria ecclesiastica), op. 1  
1. Sonata
2. Aria „O Deus, ego amo Te“

5. Concerto IV. c moll (Horae pomeridianae), op. 4
1. Largo
2. Allegro
3. Menuet
4. Gigue

6. Concerto IV. G dur (Horae pomeridianae), op. 4  
1. Largo
2. Allegro. Vigil Nocturnus – Der Nacht – Wächter
3. Menuet

7. Aria II. c moll „Ubi Jesu“ (Harmonica dudecatometria ecclesiastica), op. 1

8. Concerto V. F dur (Horae pomeridianae), op. 4
1. Largo
2. Allegro
3. Capriccio, Trio

9. Concerto II. d moll (Horae pomeridianae), op. 4
1. Adagio
2. Allegro
3. Largo
4. Menuet

Šimon Brixi (1639-1735)
10. Graduale Pro Dominica Quinquagesimae proprium a moll „Tu es Deus“

Účinkují:

Hana Blažíková – soprano
Collegium Marianum
Jana Semerádová – artistic direction

Jana Semerádová – flauto traverso
Julie Braná – flauto traverso
Emiliano Rodolfi – baroque oboe
Helena Zemanová – baroque violin
Cecílie Valtrová – baroque violin
Adéla Drozdová – baroque violin
Vojtěch Semerád – baroque violin
Stephan Schultz – baroque violoncello
Hana Fleková – baroque violoncello
Ondřej Štajnochr – double bass
Luděk Braný – double bass
Evangelina Mascardi – lute
Jan Krejča – theorbo, lute, baroque guitar
Monika Knoblochová – harpsichord
Pablo Kornfeld – organ, harpsichord
Györgyi Farkas – baroque bassoon
Tomasz Wesolowski – baroque bassoon

Recorded in June 2003 and May 2009
Church of the Virgin Marry Angelic
Capuchin Monastery Prague

 

Les extraits on peut ecouter sur Supraphon.