Program 2012

LETNÍ SLAVNOSTI STARÉ HUDBY
13. mezinárodní hudební festival

19. července – 6. srpna 2012

 

Metamorphosis

pod záštitou primátora hl. m. Prahy Bohuslava Svobody
a starosty MČ Praha 1 Oldřicha Lomeckého

Ovidiovy Proměny jsou již 2000 let jedním ze zásadních zdrojů umělecké inspirace; téma odkazující k nesčetným literárním, hudebním i výtvarným zpracováním motivu proměny se jeví jako nanejvýš příhodné v případě festivalu, který mapuje hudební bohatství historických uměleckých slohů. Metamorfóza je totiž všudypřítomným znakem dějin západní hudby, ať už ve smyslu přímého využití ovidiovské tématiky v textech vokálních skladeb, nebo ve smyslu čistě formální proměny hudebních žánrů a stylů, jejich vzájemného kontrastu a prolínání.

Program

Resuene el Orbe
Batalla

Vítězství španělských rytmů nad francouzským chansonem
(Antonio Cabezón, Pablo Bruna, Marco Uccellini, Andrea Falconieri)
Forma Antiqva (Španělsko)
Aarón Zapico – umělecký vedoucí
Čtvrtek 19. 7. 2012, 19.30
Pražský hrad, Španělský sál

co.

Concerto Zapico
Fandango

Barokní tance jižní Evropy
(S. de Murcia, J. Ximénez, B. Pasquini)

Pablo Zapico – barokní kytara
Daniel Zapico – teorba
Aarón Zapico – cembalo
Sobota 21. 7. 2012, 19.30
Pražský hrad, Míčovna

.

Rozum a cit
(J. S. Bach, G. Ph. Telemann, A. Vivaldi)
Akademie für Alte Musik Berlin (Německo)
Georg Kalweit – koncerní mistr
Středa 25. 7. 2012, 19.30
Pražský hrad, Rudolfova galerie

.

Cansó de la crozada
Láska, vášeň, smutek a svatá válka v tvorbě středověkých trubadúrů

Hana Blažíková
– zpěv, gotická harfa, psalterium
Barbora Sojková – zpěv, gotická harfa, psalterium
Pátek 27. 7. 2012, 20.00
Klášter sv. Anežky České, kostel sv. Salvátora

.

Fado
K barokním kořenům tradičního portugalského žánru

Os Músicos do Tejo – trio (Portugalsko)
Ana Quintans – soprán
Ricardo Rocha – portugalská kytara
Marcos Magalhães – cembalo
Pondělí 30. 7. 2012, 20.00
Zámek Troja

.

Don Quixote
Nespoutaná hudebně-divadelní adaptace slavného románu
Compagnie Scapinove (Francie, Česká republika, Slovensko)
Bastien Ossart, Julien Cigana, Benjamin Egner – herci
Stanislav Palúch, Marcel Comendant, Jana Semerádová – hudba
Bětka Májová – kostýmy a scéna
Bastien Ossart – režie
Středa 1. 8. 2012, 19.30
Městská divadla pražská – Divadlo ABC

.

Tre fontane
Virtuozita v době vzniku Boccacciova Dekameronu
Ensemble Unicorn (Rakousko)
Michael Posch – umělecký vedoucí
Čtvrtek 2. 8. 2012, 19.30
Novoměstská radnice, Velký sál


.

Kouzelný ostrov
Sláva anglické barokní opery
(H. Purcell, G. F. Händel)

Olga Pasiecznik – soprán
Hana Blažíková – soprán
Collegium Marianum – orchestr
Jana Semerádová – umělecká vedoucí
Pondělí 6. 8. 2012, 19.30
Pražský hrad, Španělský sál

.

P o s t l u d i u m

Braniborská slavnost
aneb

Souboj barokních titánů
Virtuózní koncerty A. Vivaldiho, J. S. Bacha, G. Ph. Telemanna
François Fernandez – violoncello da spalla
Collegium Marianum – orchestr
Lenka Torgersen – koncertní mistr
Jana Semerádová – umělecká vedoucí
Středa 17. 10. 2012, 19.30
Pražský hrad, Rudolfova galerie

SUMMER FESTIVITIES OF EARLY MUSIC
13th International Music Festival

19th July – 6th August 2012

Metamorphosis

Although “Metamorphosis” may primarily evoke the biological transformation from an immature to a different adult form that insects and other invertebrates undergo in the course of maturing, the term also has many applications in mythology, and by extension in all the arts that use mythological themes. The obvious example are Ovid’s Metamorphoses: twelve books of tales that involve transformations in form, character, nature, or disposition of its protagonists, usually by supernatural means. Ovid is mostly interested in metamorphosis as a universal principle that explains the nature of the world.

Programme

Resuene el Orbe:
Batalla

How Spanish Rhythms Defeated the French Chanson
(Antonio Cabezón, Pablo Bruna, Marco Uccellini, Andrea Falconieri)

Forma Antiqva (Spain)
Aarón Zapico – artistic direction
Thursday 19. 7. 2012, 7.30 pm
Prague Castle, The Spanish Hall

.

Concerto Zapico:
Fandango

Baroque Dances of Southern Europe
(S. de Murcia, J. Ximénez, B. Pasquini)

Forma Antiqva (Spain)
Pablo Zapico – baroque guitar
Daniel Zapico – theorbo
Aarón Zapico – harpsichord
Saturday 21. 7. 2012, 7.30 pm
Prague Castle, The Ball Game Hall


.

Sense and Sensibility
(J. S. Bach, G. Ph. Telemann, A. Vivaldi)
Akademie für Alte Musik Berlin (Germany)
Georg Kalweit – koncerní mistr / concertmaster
Wednesday 25. 7. 2012, 7.30 pm
Prague Castle, The Rudolph Gallery


.

Cansó de la crozada
Love, Passion, Grief, and Holy War in the Songs of Medieval Troubadours
Hana Blažíková, Barbora Sojková – voice, gothic harp, psaltery
Friday 27. 7. 2012, 8.00 pm
Former Convent of St. Agnes of Bohemia

.

Fado
In Search of the Baroque Origins of the Traditional Fado
Os Músicos do Tejo – trio (Portugal)
Ana Quintans – soprano
Ricardo Rocha – Portuguesse guitar
Marcos Magalhães – harpsichord
Monday 30. 7. 2012, 8.00 pm
Troja Chateau

.

Don Quixote
Improvising Music and Theatre on Cervantes’ Don Quixote
Compagnie Scapinove (France, Czech Republic, Slovakia)
Bastien Ossart, Julien Cigana, Benjamin Egner – actors
Stanislav Palúch, Marcel Comendant, Jana Semerádová – music
Teddy Melis – masques
Bětka Májová – costumes
Wednesday 1. 8. 2012, 7. 30 pm
Municipal Theatres of Prague – Theatre ABC

.

Tre fontane
Virtuosity at the Time of Boccaccio’s Decameron
Ensemble Unicorn (Austria)
Michael Posch – artistic direction
Thursday 2. 8. 2012, 7.30 pm
The New Town Hall, The Big Hall

.

The Enchanted Isle
The Glory of the English Baroque Opera
(H. Purcell, G. F. Händel)

Olga Pasiecznik – soprano
Hana Blažíková – soprano
Collegium Marianum – orchestra
Jana Semerádová – artistic direction
Monday 6. 8. 2012, 7.30 pm
Prague Castle, The Spanish Hall