INTERPRETAČNÍ SEMINÁŘ

Interpretační seminář

Letní slavnosti staré hudby pořádají
INTERPRETAČNÍ SEMINÁŘ

„Con che soavi accenti…“
umění diminucí v německém a italském raném baroku

lektor: Frithjof SMITH – cink, cornettino
zakládající člen souboru Les Cornets Noirs

22. 7. 2015, 11.00–13.00 hodin
hotel Constans, Praha 1 – Malá Strana

Frithjof Smith

Seminář zahrnuje výklad Frithjofa Smithe k umění diminucí v italské a německé barokní hudbě. Cena semináře je 300,- Kč za aktivní účast (konzultace sólové či ansámblové hry a náslech) a 150,- Kč za pasivní účast (náslech).

Více informací v PŘIHLÁŠCE: ke stažení zde

Informace a registrace: josefina@collegiummarianum.cz

 

 

Workshop

Summer Festivities of Early Music organises
WORKSHOP

„Con che soavi accenti…“
the Art of Diminutions in German and Italian Baroque Music

leader: Frithjof SMITH – cink, cornettino
founder member of Les Cornets Noirs

22. 7. 2015, 11.00 a.m. to 1.00 p.m.
hotel Constans, Praha 1 – Malá Strana

Frithjof Smith

The Workshop includes a Frithjof Smith´s lecture about the art of diminutions in German and Italian Baroque Music. Registration fee is 300,- CZK for active participation (consultation of solo or ensemble playing and a lecture) and 150,- CZK for passive participation (sitting in on a class).

More information in REGISTRATION FORM: here

Info and registration: josefina@collegiummarianum.cz