Program 2016

[:cz]

LETNÍ SLAVNOSTI STARÉ HUDBY
17. mezinárodní hudební festival

11. července – 4. srpna 2016

VENEZIA

festival se konal
pod záštitou Daniela Hermana, ministra kultury,
hlavního města Prahy,
Oldřicha Lomeckého, starosty Městské části Praha 1
a České komise pro UNESCO.

Uvažujeme-li o hudební tradici Benátek, vzpomeneme si nejčastěji na Antonia Vivaldiho, slavné melodie gondoliérů a opery Claudia Monteverdiho. Vklad hlavního města státu Serenissima Repubblica di Venezia do hudebních dějin však představuje mnohem víc než tyto známé klenoty. Letošní program Letních slavností staré hudby byl jakousi sondou do méně prozkoumaných oblastí benátského hudebního života a předložil výběr toho nejlepšího, co v Benátkách v dobách jejich kulturního rozmachu znělo. Dramaturgie ročníku zároveň poukázala na šíři vlivu této tradice v jiných hudebních kulturách Evropy.

Významnou novinkou letošního ročníku byla programová linie připravovaná ve spolupráci s prestižním Centrem pro barokní hudbu ve Versailles (Centre de musique baroque de Versailles). Úvodní festivalový koncert Portrét benátský se věnoval italským vlivům na dobovou hudební produkci u versailleského dvora. Pro tamní urozené publikum byla určena také barokní opera André Campry Le Carnaval de Venise, která zazněla na závěr ročníku ve Španělském sále Pražského hradu v podání rezidenčního souboru Collegium Marianum.

Dramaturgie dále nabídla například virtuózní houslové koncerty A. Vivaldiho, skladby G. F. Händela či díla G. Gabrieliho a C. Monteverdiho. To vše v podání předních zahraničních i tuzemských interpretů – vystoupil renomovaný španělský ansámbl Vespres d’Arnadí, německý soubor Singer Pur, známá španělská sopranistka María Espada, izraelská sopranistka Daniela Skorka či houslistka Cecilia Bernardini. Program nabídl i jednu raritní premiéru – poprvé se u nás představil unikátní nástroj viola organista sestrojený podle originálních nákresů ze skicáře geniálního renesančního umělce a vynálezce Leonarda da Vinciho.

 

[:en]

SUMMER FESTIVITIES OF EARLY MUSIC
17th International Music Festival

11 July – 4 August 2016

Under the auspices of
the Minister of Culture of the Czech Republic Daniel Herman,
the City of Prague,
the Mazor of teh District of Prague 1 Oldřich Lomecký
and Czech Comission for UNESCO

 

 

[:]