Interpretační semináře

Festivalový interpretační seminář

Interpretacni-seminare

Loutna, teorba, ansámblová hra

Instrumentální hudba německého a italského vrcholného baroka
Úterý 24. 7. 2018, 10-13 hod.
HAMU Praha, Malostranské náměstí 258/13, Praha 1 - Malá Strana

MHF Letní slavnosti staré hudby každoročně přináší interpretační semináře vedené festivalovými umělci.
Festivalové interpretační semináře se konají za podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

AKADEMIE VERSAILLES

Akademie-Versailles

Akademie Versailles

Mezinárodně vzdělávací projekt zaměřený na interpretaci francouzské barokní hudby a specifika její dobové interpretace.

7.–11. 3. 2018 Hudební a taneční fakulta AMU

Kurzy jsou určeny studentům konzervatoří a vysokých hudebních škol, profesionálům a hudebním pedagogům.

Projekt je součástí dlouhodobé spolupráce s prestižním Centre de musique baroque de Versailles (CMBV), jehož úkolem je zachování a šíření dědictví zejména francouzské barokní kultury, a Francouzským institutem.