Řád umění a literatury

Ředitelka festivalu Letní slavnosti staré hudby
Markéta Semerádová
obdržela francouzský Řád umění a literatury

Markéta Semerádová - Ordre des Arts et des Lettres

Francouzským Řádem umění a literatury (Ordre des Arts et des Lettres) v hodnosti Rytíř byly 19. března 2014 oceněny zásluhy PhDr. Markéty Semerádové, ředitelky a zakladatelky Letních slavností staré hudby, za šíření francouzské barokní hudby a kulturního dědictví Francie, a to jak na poli umělecké tvorby, tak v oblasti pedagogické. Řád, který Markéta Semerádová převzala z rukou velvyslance J. E. Jean-Pierra Asvazadouriana v Buquoyském paláci na Malé Straně v Praze, uděluje francouzské ministerstvo kultury za významné zásluhy na poli literatury a umění. „Toto významné ocenění je pro mne stejně tak poctou jako závazkem do budoucnosti a velmi si jej vážím,“ říká Markéta Semerádová a dodává: „Projekty by nebylo možné realizovat bez vytrvalé podpory Francouzského institutu v Praze, kterému tímto velmi děkuji.“

Na festivalu Letní slavnosti staré hudby, který letos oslaví 15. let od svého založení, se díky Markétě Semerádové českému publiku představily hvězdy jako Philippe Jaroussky, Claire Lefilliâtre, Jean-François Novelli, Arnaud Marzorati, Bruno Cocset, Damien Guillon a Bertrand Cuiller, ve spolupráci s renomovaným Festivalem v Sablé v letech 2004 – 2011 byla uvedena celá řada jedinečných koncertních i divadelních projektů, například v podání La compagnie l’eventail, La fabrique à théâtre, Stradivaria či Le poême harmonique. Významná je více než desetiletá spolupráce s Francouzským institutem v Praze, díky níž je každý festivalový ročník korunován vystoupením špičkových francouzských interpretů v oblasti staré hudby a barokního divadla. V roce 2014 to bude závěrečný slavnostní koncert ve Španělském sále Pražského hradu, na němž se představí sopranistka Isabelle Druet a basista Alain Buet.

Markéta Semerádová - Ordre des Arts et des Lettres

Markéta Semerádová je rovněž ředitelkou kulturní a vzdělávací instituce Collegium Marianum – Týnská škola, která mimo jiné pořádá pravidelné koncerty a interpretační semináře v oblasti historické hudby, divadla a tance. Své mistrovské kurzy zde vedli přední francouzští odborníci, jako jsou Benjamin Lazar, Jérôme Corréas a Brigitte Lesne. Průlomový byl rok 2007, kdy se z iniciativy Jean-Benarda Meuniera, tehdejšího ředitele významného festivalu v Sablé, zrodila idea vzdělávacího projetu – mezinárodních kurzů Academie de Sablé à Prague. Propojení kulturních tradic Francie a České republiky tak dostalo nový rozměr: mladí čeští studenti měli příležitost aktivně studovat především francouzský barokní repertoár. V rámci koncertního cyklu Barokní podvečery byly uvedeny výjimečné projekty, jako například scénické představení opery A. Draghiho L’Avidita di Mida v režii Jean-Denise Monoryho či komponované představení Les fous divertissants aneb Veselý blázinec s francouzskými herci Bastienem Ossartem a Clotilde Daniault.

Přehled projektů ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze

[nggallery id=185]