CV Akademie für Alte Musik Berlin

Akademie für Alte Musik Berlin

Od svého založení ve Východním Berlíně v roce 1982 se Akademie für Alte Musik Berlin, známá též pod akronymem Akamus, etablovala jako jeden z předních světových komorních orchestrů a dosáhla nebývalých úspěchů, a to nejenom na významných pódiích v Evropě, ale také v Asii a v Severní i Jižní Americe.

Od znovuotevření berlínského Konzerthaus v roce 1984 pořádá soubor pravidelné koncertní cykly v německém hlavním městě a od roku 1994 je pravidelným hostem v berlínské Státní opeře a na Slavnostech staré hudby v Innsbrucku. Akamus každoročně vystupuje na přibližně stovce koncertů, zahrnujících jak komorní programy, tak velká symfonická díla. Orchestr nejčastěji pracuje pod vedením svých alternujících koncertních mistrů, jimiž jsou Midori Seiler, Stephan Mai, Bernhard Forck a Georg Kallweit.

Akamus spolupracuje také s řadou hostujících dirigentů a sólistů. Už čtvrtstoletí trvající spolupráce s kontratenoristou a dirigentem René Jacobsem vyústila v několik proslulých operních a oratorních produkcí. Soubor spolupracoval také s Marcusem Creedem, Danielem Reussem, Peterem Dijkstrou nebo Hans-Christophem Rademannem a s umělci jako Cecilia Bartoli, Andreas Scholl, Sandrine Piau a Bejun Mehta. Akamus dále rozšířila svůj umělecký záběr spojením sil s moderní taneční společností Sasha Waltz & Guests v novátorské produkci Purcellovy opery Dido a Aeneas a v projektu Medea (hudba Pascal Dusapin). Divácky poutavým, „scénickým“ provedením inscenace 4 živly – 4 roční doby stvrdila Akamus svůj mezinárodní věhlas jako kreativní a inovativní hudební instituce.

Mezinárodní úspěch Akademie für Alte Musik Berlin potvrzuje více než milion prodaných nahrávek. Od roku 1994 soubor nahrává exkluzivně pro francouzskou společnost Harmonia Mundi a jeho CD získala řadu mezinárodních ocenění, z nichž jmenujme například cenu Grammy, Diapason d’Or, cenu Gramophone a Edison Award. Za nahrávku Telemannova oratoria Brockes Passion získala Akamus prestižní MIDEM Classical Award 2010 a Choc de l’Année. Nahrávka Mozartovy Kouzelné flétny získala v únoru 2011 cenu asociace německých kritiků (Preis der Deutschen Schallplattenkritik).

Zpět na Rozum a cit

Akademie für Alte Musik Berlin

Founded in East Berlin in 1982 and recognized today as one of the world’s leading chamber orchestras, the Akademie für Alte Musik Berlin, a.k.a. Akamus, enjoys an unprecedented history of success. The ensemble, which performs regularly in Europe’s leading musical centers, has toured Asia, and North and South America.

Since the reopening of the Berlin Konzerthaus in 1984, the ensemble has enjoyed its own concert series in Germany’s capital, and since 1994 it has been a regular guest at the Berlin Staatsoper Unter den Linden and at the Innsbruck Festival of Early Music. Each year Akamus performs approximately 100 concerts, ranging from small chamber works to large-scale symphonic pieces, and works under the artistic leadership of its concertmasters Midori Seiler, Stephan Mai, Bernhard Forck, and Georg Kallweit.

Numerous guest conductors and soloists have worked with the Akademie für Alte Musik Berlin as well. For over 25 years the partnership with the Belgian countertenor and conductor René Jacobs has produced several acclaimed opera and oratorio productions. The ensemble has also collaborated with conductors Marcus Creed, Daniel Reuss, Peter Dijkstra, and Hans-Christoph Rademann, and with such artists as Cecilia Bartoli, Andreas Scholl, Sandrine Piau, and Bejun Mehta. Moreover, Akamus has extended its artistic boundaries to join forces with modern dance company Sasha Waltz & Guests in innovative productions of Henry Purcell’s Dido and Aeneas and Medea (music by Pascal Dusapin). With its visually dramatic performance of 4 Elements – 4 Seasons, a “staged concert,” Akamus has again demonstrated its reputation for being a creative and innovative ensemble.

The international success of the Akademie für Alte Musik Berlin is confirmed by more than a million recordings sold to the public. Recording exclusively for Harmonia Mundi France since 1994, the ensemble’s CDs have earned many international prizes, including the Grammy Award, the Diapason d’Or, the Cannes Classical Award, the Gramophone Award, and the Edison Award.

Back to Sense and Sensibility