CV Collegium Marianum

Collegium Marianum

Umělecká vedoucí a dramaturg: Jana Semerádová

Pražský soubor Collegium Marianum se od svého založení v roce 1997 věnuje provádění hudby 17. a 18. století se zaměřením na české a ve střední Evropě působící autory. Jako jeden z mála takto profilovaných profesionálních souborů v ČR má na repertoáru nejenom koncertní díla, ale pravidelně se také věnuje scénickým projektům.

Collegium Marianum

Soubor působí pod uměleckým vedením flétnistky Jany Semerádové, která je současně sólistkou významných evropských orchestrů. Badatelská činnost Jany Semerádové, stejně jako její studium barokní gestiky, deklamace a tance umožnily rozšířit umělecký profil souboru od čistě hudebního zaměření k propojení s barokním tancem a divadlem a jsou také předpokladem nevšedních dramaturgií souboru s řadou novodobých premiér děl hudební historie. Soubor úzce spolupracuje s významnými evropskými dirigenty, sólisty, režiséry či choreografy jako jsou Andrew Parrot, Hana Blažíková, Damien Guillon, Peter Kooij, Sergio Azzolini, François Fernandez,  Simona Houda-Šaturová, Benjamin Lazar, Jean-Denis Monory či Gudrun Skamletz.

Soubor Collegium Marianum se těší uznání zahraniční i české odborné kritiky a pravidelně natáčí pro Českou televizi, Český rozhlas a zahraniční rozhlasové stanice. Vystoupení souboru na festivalech a prestižních pódiích jako například Tage Alter Musik Regensburg, Bachfest Leipzig, Potsdam Festspiele, Mitte Europa, Festival de Sablé, Bolzano Festival, Palau Música Barcelona, Pražské jaro, Svatováclavský hudební festival a Concentus Moraviae byla přijata s velkým úspěchem. V roce 2008 soubor zahájil úspěšnou spolupráci s hudebním vydavatelstvím Supraphon, které v rámci řady „Hudba Prahy 18. století“ vydalo již čtyři jeho nahrávky: J. J. I. Brentner – Koncerty a árie, Rorate coeli – Advent a Vánoce v barokní Praze, F. Jiránek – Concerti (RRI Editor’s choice, Diapason) a J. D. Zelenka – Sepolcri (Tip Harmonie). Ansámbl se také podílel na vzniku profilového CD sopranistky Simony Houda-Šaturové Gloria.

V roce 2009 se Collegium Marianum stalo nositelem ocenění za zásluhy o kvalitu a šíření české hudby udělovaného českou sekcí Mezinárodní hudební rady UNESCO.

Collegium Marianum

artistic direction and dramaturgy Jana Semerádová

Since it was founded in 1997, the Prague ensemble Collegium Marianum has focused on presenting the music of the seventeenth and eighteenth centuries, especially by composers who were born or active in central Europe. One of the few professional ensembles specialising in this field in the Czech Republic, Collegium Marianum not only gives musical performances, but regularly also stages scenic projects.

Collegium Marianum

Since 1999 the ensemble has been under the artistic leadership of the traverso player Jana Semerádová who also regularly appears as a soloist with some of the eminent European orchestras. Her active research together with her study of baroque gesture, declamation and dance, has enabled Semerádová to broaden the profile of the Collegium Marianum ensemble and present multi-genre projects featuring baroque dance and theatre. Her unique, thematic programming has resulted in a number of modern-day premieres of historical music presented each year.

The ensemble has collaborated with renowned European conductors, soloists, directors and choreographers such as Andrew Parrott, Hana Blažíková, Damien Guillon, Peter Kooij, Sergio Azzolini, François Fernandez, Simona Houda-Šaturová, Benjamin Lazar, Jean-Denis Monory and Gudrun Skamletz.

Collegium Marianum has received critical acclaim both at home and abroad. The ensemble has appeared extensively on the Czech Radio and TV as well as on the radio abroad. It regularly performs at music festivals and on prestigious stages both in the Czech Republic and elsewhere in Europe, including Alter Musik Regensburg, Bachfest Leipzig, Potsdam Festspiele, Mitte Europa, Festival de Sablé, Bolzano Festival, Palau Música Barcelona, Pražské jaro, or Concentus Moraviae. In 2008 the ensemble started a successful collaboration with the Supraphon label. Within the “Music from Eighteenth-Century Prague” series it has launched four recordings: Concertos & arias by J. J. I. Brentner, Rorate coeli / Music for Advent and Christmas in Baroque Prague, Concertos and sinfonias by F. Jiránek (RRI Editor’s choice, Diapason), and Sepolcri by J. D. Zelenka. The ensemble has also featured on the profile CD of the soprano Simona Houda-Šaturová, Gloria.

In January 2010 Collegium Marianum was awarded with an honour for the credits of quality and for the general promotion of Czech music, presented by the International Music Council by UNESCO.

Collegium Marianum

umělecká vedoucí a dramaturg Jana Semerádová

Pražský soubor Collegium Marianum se od svého založení v roce 1997 cíleně zaměřuje na znovuoživování hudby 17. a 18. století. Jako jeden z mála profesionálních souborů tohoto zaměření v ČR má na svém repertoáru nejen čistě koncertní díla s důrazem na autory české či působící ve střední Evropě, ale pravidelně připravuje unikátní tvary scénických hudebně-dramatických a tanečních představení. Každoročně je uvedeno několik novodobých světových premiér. Soubor úzce spolupracuje s významnými evropskými choreografy, režiséry či sólisty a dirigenty jako například Andrew Parrott, Simon Standage, Chiara Banchini, Benjamin Lazar, Jean-Denis Monory, Gudrun Skamletz, Peter Kooij, Peter van Heyghen či Sigrid T´Hooft.

Od roku 1999 působí soubor pod uměleckým vedením flétnistky Jany Semerádové, jejíž aktivní badatelská činnost propojená se studiem barokní gestiky, deklamace a tance umožnila postupně rozšířit profil souboru Collegium Marianum a uvádět původní hudebně dramatická díla v autentickém prostředí českých barokních divadel.

Soubor Collegium Marianum sbírá uznání zahraniční i české odborné kritiky. Pravidelně hraje na hudebních festivalech a prestižních pódiích v České republice i v zahraničí (m.j. Tage Alter Musik Regensburg, Vantaan Barokki, Bachfest Leipzig, Mozartfest, Pražské jaro, Festival de Sablé, Concentus Moraviae, Mitte Europa, Bolzano Festival Bozen, Uckermärkische Musikwochwen, Varazdin Baroque evenings atd.). Diskografie souboru zahrnuje Concerti, Op. 7 J. H. Albicastra ve spolupráci s Collegium 1704 (nahrávka vydavatelství Pan Classics z roku 200 vzbudila ohlas u mezinárodní odborné kritiky – Diapason, Repertoire, Concerto, Fonoforum) a dvoudílnou antologii Hudba barokní Prahy I (2003) a Hudba barokní Prahy II (2005). V roce 2008 soubor zahájil spolupráci s hudebním vydavatelstvím Supraphon, které vydalo již dvě nahrávky: J. J. I. Brentner – Koncerty a árie a Rorate coeli – Advent a Vánoce v barokní Praze. Jednotlivé projekty či dílčí úspěchy Collegium Marianum jsou zaznamenávány Českým rozhlasem a Českou televizí.

V roce 2010 se Collegium Marianum stalo nositelem ocenění za zásluhy o kvalitu a šíření české hudby, kterou uděluje Česká hudební rada – česká sekce nevládní organizace Mezinárodní hudební rady při UNESCO.