CV Michael Posch

Michael Posch

Michael Posch se narodil v rakouském Klagenfurtu. Po absolutoriu Státní konzervatoře v Korutanech studoval na Akademii múzických umění ve Vídni a na Hudební akademii v Tossingenu  (u Keese Boekeho). Je spoluautorem monografie věnované staré hudbě a četná hudební vystoupení jej zavedla do většiny zemí Evropy, do Izraele, Libanonu, Sýrie, Jordánska, Maroka, Turecka, Kanady, Taiwanu, Dubaje, Abu Dhabi a Íránu. Více než 60 CD, rozhlasových a televizních nahrávek, ať už sólových nebo s různými soubory zaměřenými na interpretaci staré hudby (např. Accentus, Oni Wytars, Clemencic Consort a Concentus Musicus), jsou dokladem Poschovy bohaté umělecké činnosti. Od roku 1991 je uměleckým vedoucím mezinárodního Ensemble Unicorn.

Michael Posch je žádaným pedagogem a pravidelně vede mistrovské interpretační i hudebně teoretické kurzy na Vyšším institutu pro západní hudbu v Damašku, na Královské konzervatoři v Ammanu, na Koninklijk Conservatorium v Bruselu, na Státní konzervatoři v Klagenfurtu, Čajkovského konzervatoři v Moskvě, islandské Akademii umění v Reykjavíku a je hostujícím profesorem v magisterském programu studia na konzervatoři v nizozemském Tilburgu při Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Od roku 1995 působí na Konservatorium Wien Privatuniversität, kde je od roku 1998 vedoucím Oddělení pro starou hudbu.

Zpět na Tre fontane

Michael Posch

Born in Klagenfurt, Austria, Michael Posch completed his recorder studies at the State Conservatory of Carinthia, at the Academy of Music and Performing Arts in Vienna and at the Academy of Music in Trossingen (with Kees Boeke). He is the co-author of a publication on early music and his numerous concerts have taken him all over Europe, Israel, Lebanon, Syria, Jordan, Morocco, Turkey, Canada, Taiwan, Dubai, Abu Dhabi and Iran. More than 60 CD, radio, and television recordings, both as a soloist and with various early music ensembles (e.g. Accentus, Oni Wytars, Clemencic Consort, Concentus Musicus-N. Harnoncourt) are a witness to his extensive musical activities. Since 1991 he has been director of the international Ensemble Unicorn.

He often teaches master classes on recorder and early music at the Higher Institute for Western Music in Damascus, at the Royal Conservatory in Amman, at the Koninklijk Conservatorium in Brussels, at the Konservatorium Klagenfurt, the Tschaikowsky-Conservatory Moscow, the Icelandic Academy of Arts in Reykjavik, and he is a guest professor in the Master’s program in Medieval Music at the Fontys Conservatorium in Tilburg (The Netherlands). He has taught recorder and early music at the Konservatorium Wien University since 1995, where he has been the director of the Department of Early Music since 1998.

Back to Tre fontane