CV Ensemble Unicorn

Ensemble Unicorn

Umělecký vedoucí souboru Michael Posch založil Ensemble Unicorn s cílem zprostředkovat bohatství středověké a raně renesanční hudby co nejširšímu obecenstvu prostřednictvím neotřelých dramaturgií a strhující interpretace.

Jádro tohoto mezinárodního hudebního tělesa tvoří specializovaní hudebníci z Rakouska, Španělska, Švýcarska a Německa, v čele jejichž zájmu stojí popularizace a oživení provozovací praxe dobové hudby a historicky poučená improvizace. V závislosti na konkrétním programu se k souboru jako hosté připojují zkušení pěvečtí a nástrojoví sólisté. Jedinečný profil ansámblu vychází jednak z podrobného studia historických pramenů, jednak z virtuózní a temperamentní interpretace podložené dlouholetou koncertní činností.

Ensemble Unicorn

Soubor má na svém kontě 16 CD nahrávek a v posledních letech působí jako reprezentační kulturní instituce úzce spolupracující s Federálním ministrem školství a umění, s rakouskými zastupitelskými úřady a zahraničními kulturními instituty.

Vedle řady koncertních turné ve většině zemí Evropy vystupoval Ensemble Unicorn také v Kanadě, Turecku, Libanonu, Sýrii, Jordánsku, Izraeli, Dubaji a Íránu a je pravidelným hostem na prestižních mezinárodních pódiích a festivalech. Více než 250 tisíc prodaných CD nosičů po celém světě, ale také dlouhá řada nadšených ohlasů a dopisů jsou dokladem široké posluchačské obliby Ensemble Unicorn.

Zpět na Tre fontane

Ensemble Unicorn

Michael Posch has given himself the task of making the diversity of medieval and early Renaissance music accessible to a broad audience through fresh and exciting performances.

Under his direction, expert musicians from Austria, Spain, Switzerland, and Germany form the core of this international ensemble, at whose forefront stand lively performance practice and historically informed improvisation. Depending upon the program, experienced singers and instrumentalists are invited to perform as guests. Intensive study and research in the field of early music are enriched by stunning virtuosity and experience drawn from years of concert activity with successful international ensembles.

Ensemble Unicorn

The ensemble boasts a broad selection of 16 CD productions, and has for some years, acted as a vehicle of culture in close contact with the Federal Ministry for Education and the Arts, as well as with Austrian Embassies and Cultural Institutes.

In addition to numerous concert tours throughout Europe, the ensemble has appeared in Canada, Turkey, Lebanon, Syria, Jordan, Israel, Dubai, and Iran, and has been invited to perform in international concert series and festivals. More than 250.000 sold CDs worldwide and innumerable letters of appreciation show the great enthusiasm of its audiences.

Back to Tre fontane