CV Wolfgang Reithofer

Wolfgang Reithofer

Wolfgang Reithofer se narodil v Rakousku. Studoval hudební pedagogiku a bicí nástroje na vídeňské Akademii múzických umění a je držitelem hlavní ceny v mezinárodní hudební soutěži „Jeunesses musicales“. Je členem sekce bicích nástrojů v orchestru vídeňské Volksopery a autorem více než 300 skladeb a hudebních úprav různých stylů pro různá obsazení. Wolfgang Reithofer provozuje nahrávací studio, z jehož produkce pocházejí mimo jiné také CD Ensemble Unicorn. Reithoferův jedinečný umělecký potenciál je doložen na řadě CD, televizních a rozhlasových nahrávkách, v jeho bohaté koncertní činnosti se souborem Clemencic Consort (od roku 1973) a pravidelné spolupráci s dalšími soubory zaměřenými na interpretaci staré hudby.

Zpět na Tre fontane

Wolfgang Reithofer

Born in Austria, Wolfgang Reithofer studied music education and percussion at the Vienna Academy for Music and Performing Arts, and obtained the first prize at the “Jeunesses musicales” competition. He plays percussion instruments in the Vienna Volksoper orchestra, and composed or arranged more than 300 works with various scorings and styles. Reithofer manages and runs a recording studio, where among others, the Ensemble Unicorn CDs are produced. His great musical potential is evidenced by his many CD, TV and radio recordings, his concert activities as a member of the Clemencic Consort (since 1973), and his participation in other early music ensembles.

Back to Tre fontane