CV Jostein Gundersen

Jostein Gundersen

Jostein Gundersen studoval hru na zobcové flétny u Frode Thorsena na Akademii Edvarda Griega v Bergenu, se specializací na hudební pedagogiku (2001) a interpretaci (2004). V roce 2003 navíc úspěšně absolvoval Konzertexamen u Petera Holtslaga na Hochschule für Musik und Theater v Hamburku (2003). V letech 2005 až 2009 byl členem norského Programu pro umělecký výzkum se zaměřením na improvizaci diminucí v polyfonním repertoáru od poloviny 14. do konce 17. století. Vyučuje hru na zobcovou flétnu, barokní ansámblovou hru a hudební teorii na Akademii Edvarda Griega v Bergenu a historickou improvizaci na  Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn-Bartholdy“ v Lipsku. Gundersen vede mistrovské kurzy, dílny a přednášky na hudebních institucích v Portugalsku, Rakousku, Německu, České republice a Spojených státech.

Je vyhledávaným komorním hráčem a jako sólista i člen různých uskupení vystupoval v řadě zemí Evropy. Výsledkem Gundersenova zájmu o současnou hudbu je řada premiérových uvedení děl mladých norských autorů jako Tor-Erika Hellesena, Josteina Stalheima, Rubena Sverre Gjertsena a Berge Osnese, ale také českého skladatele Jana Rokyty.

Jostein Gundersen

Zpět na Spinato intorno al cor

Jostein Gundersen

Jostein Gundersen studied recorder with Frode Thorsen at the Grieg Academy in Bergen (Norway); he graduated in performance (2000) and pedagogy (2001), and received a Master’s degree in performance (2004). In addition, he completed a Konzertexamen with distinction with Peter Holtslag at the Hochschule für Musik und Theater in Hamburg (2003). From 2005 to 2009 he was a research fellow of the Norwegian Artistic Research Program with a project on improvisation of diminutions in the polyphonic repertoire from 1350 to 1700. He is currently teaching recorder, Baroque ensemble, and music theory at the Grieg Academy, and historical improvisation at the Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn-Bartholdy” in Leipzig. Gundersen has given master classes, workshops, and lectures at academies and universities in Portugal, Austria, Germany, the Czech Republic, and in the US.

He has appeared as a soloist and chamber musician in many countries and with several ensembles, and his interest in contemporary music has led to premieres of pieces by such young Norwegian composers as Tor-Erik Hellesen, Jostein Stalheim, Ruben Sverre Gjertsen, and Berge Osnes, and by Czech composer Jan Rokyta.

Jostein Gundersen

Back to Spinato intorno al cor