CV Academia del piacere

Accademia del Piacere

Accademia del Piacere patří díky jedinečnosti svých novátorských projektů, technické zdatnosti jednotlivých hráčů i silné osobnosti svého uměleckého vedoucího k čelním španělským interpretům staré hudby a je také jedním z předních evropských souborů s tímto zaměřením.  

Academia del piacere

© Jiřina Černíková

Od svého založení v roce 2002, kdy se zprvu zaměřovala na provádění německé hudby 18. století, prokázala Accademia del Piacere nebývalou variabilitu a šíři záběru také v dalších oblastech historické hudby od repertoáru italského seicenta, jemuž soubor věnoval nahrávky Le Lacrime di Eros (2009, ocenění Prelude Classical Music) a Amori di Marte (2011, cena Disco Excepcional Scherzo a Tipp CD v časopisu Toccata), až po francouzskou komorní tvorbu u dvora Ludvíka XIV., zachycenou na CD Les violes du Ciel et de l’Enfer (2011). Každá z těchto nahrávek byla kritikou vysoce ceněná pro strhující, emocemi pulsující pojetí.

V roce 2011 vystoupila Accademia del Piacere s originálním projektem Las Idas y las Vueltas, v němž se prolínají tradice španělského flamenca a barokní hudby. V roce 2012 byl projekt připravovaný ve spolupráci s flamencovým zpěvákem Arcángelem oceněn cenou Giraldillo na Flamenco Biennale v Seville. Nahrávka tohoto programu, již čtvrtá, kterou soubor uskutečnil pro společnost ALQHAI&ALQHAI, se ve Španělsku i jinde v Evropě setkala s obrovským úspěchem.

Stejně inovativní byla také další nahrávka Accademia del Piacere, přibližující improvizační praxi ve španělské hudbě 17. století (Rediscovering Spain, 2013), v níž Alqhai a Accademia del Piacere znovu spojili své síly, aby dnešnímu posluchači nabídli nový pohled na starou hudbu.  

[nggallery id=191]

Accademia del Piacere je žádaným hostem na prestižních pódiích nejen ve Španělsku, ale také jinde v Evropě ve světě. V posledních letech vystupoval soubor například v Konzerthausu v Berlíně, Kölner Philharmonie, Auditorio Nacional de Madrid a Festival International Cervantino v Mexiku, plány pro nadcházející sezony zahrnují vystoupení v Gulbenkian Foundation v Lisabonu, vídeňském Konzerthausu a na MAfestivalu v Brugách, stejně jako na řadě festivalů v Holandsku, Německu, Belgii, Švýcarsku a ve Španělsku. Koncerty Accademie del Piacere pravidelně vysílá v přímém přenosu Evropská vysílací unie, RNE (Španělský rozhlas), německá stanice NDR, Radio della Svizzera italiana, Český rozhlas a různé televizní programy.

Zpět na Barroco y flamenco

 

Accademia del Piacere

The uniqueness of its innovative projects, the technical ability of its musicians and the strong personality of its artistic director have made the Accademia del Piacere a vanguard group in Spanish early music, and one of the leading ensembles of this kind in Europe.

Academia del piacere

Since its formation in 2002, when it first specialized in the eighteenth-century German music, Accademia del Piacere has revealed its various facets in other fundamental repertoires of historical music, such as the Italian Seicento—to which the group has dedicated the recordings Le Lacrime di Eros (2009 Prelude Classical Music prize) and Amori di Marte, focused around Monteverdi’s Il Combattimento di Tancredi e Clorinda (2011 “Disco Excepcional Scherzo” and Tipp CD in Toccata Magazine, Germany)—and French chamber music at the court of Louis XIV in Les violes du Ciel et de l’Enfer (nominated for the 2011 International Classical Music Awards). Each of these recordings has been particularly appreciated by critics for the group’s fascinating and direct communication to its audience, and its conception of historical music as being alive and full of emotions.

In 2011, Accademia del Piacere moved the world of early music by presenting Las Idas y las Vueltas, an incursion into the universe of Flamenco and its relationship with Baroque music, collaborating with Flamenco vocalist Arcángel, and for which the group won the Giraldillo prize for Best Music at the 2012 Seville Flamenco Biennale. The recording of this program, their fourth for the record label ALQHAI&ALQHAI, has shown to be a success both in Spain and elsewhere in Europe.

Equally innovative was Accademia del Piacere’s next recorded project, which revived the passionate world of improvisation in Spain in the 1600s—Rediscovering Spain (2013)—in which Alqhai and Accademia del Piacere joined efforts again to offer new sounds to today’s listeners. 

[nggallery id=191]

National and European-level recognition has developed Accademia del Piacere’s presence on the most prestigious classical music stages in Europe and world-wide. Among those visited recently are the Berlin Konzerthaus, Colonia Philhamonie, the Auditorio Nacional de Madrid, Mexico’s International Cervantino Festival; and the ensemble will soon be performing at the Gulbenkian Foundation in Lisbon, the Konzerthaus in Vienna, and the Early Music Festival in Bruges, as well as at numerous festivals in the Netherlands, Germany, Belgium, Swizerland, and Spain. Accademia del Piacere’s concerts are regularly broadcast live by the European Broadcasting Union from its associated broadcasters, such as RNE (Spanish National Radio), the German NDR, Radio della Svizzera italiana, Czech Radio, and by various television channels.

Back to Barroco y flamenco