CV Christian Zincke

Christian Zincke

Christian Zincke je žádaným sólistou a hráčem basso continua u předních evropských souborů jako Camerata Köln, La Stagione Frankfurt, Ricercar Consort, Bell’Arte Salzburg, Marais Consort, Capella Thuringia, Main-Barockorchester Frankfurt a další.

Christian Zincke

© Nelly Kufner

Hru na violu da gamba studoval u Jaapa ter Lindena, Rainera Zipperlinga a Philippa Pierlota. Je absolventem Královské konzervatoře v holandském Haagu. Pravidelně vystupuje na prestižních pódiích, jako jsou Concertgebouw Amsterdam, vídeňský Musikverein nebo Alte Oper Frankfurt, a na festivalech jako Wratislava Cantans, Semana de Música Religiosa de Cuenca a Festwochen der Alte Musik v Innsbrucku. Řada nahrávek dokládá jeho brilantní hru. Christian Zincke hraje na historickou violu da gamba vyrobenou v Sasku roku 1710 a na violon z jižního Německa, pocházející z konce 18. století.

V roce 1999 založil soubor Echo du Danube, pojmenovaný podle názvu sbírky gambových sonát Johanna Schencka z roku 1709. Z původního zaměření na komorní hudbu 17. století se vyvinul bohatý repertoár souboru, který dokládá šíři a životnost dědictví takzvané staré hudby.

Významnými mezníky pro působení Echo du Danube byly koncerty během turné pro Hesenský rozhlas na festivalu Resonanzen ve vídeňském Konzerthausu, na Feste Musicali  v Kolíně nad Rýnem, Carinthischer Sommer v Rakousku a Krakovském festivalu v Polsku, stejně jako koncertní turné v Libanonu, Maroku a Jižní Koreji.

[nggallery id=203]

Programy souboru Echo du Danube často původně vznikly jako novodobé premiéry děl, jimž předcházel rozsáhlý muzikologický výzkum. Ten podle vedoucího souboru Christiana Zinckeho patří k základním součástem a předpokladům provozování staré hudby.

Zpět na Pantaleon

Christian Zincke

Christian Zincke performs throughout Europe as a soloist and continuo player in a variety of ensembles including Camerata Köln, La Stagione Frankfurt, Ricercar Consort, Bell’Arte Salzburg, Marais Consort, Capella Thuringia, Main-Barockorchester Frankfurt, and others.

Christian Zincke

He studied with Jaap ter Linden, Rainer Zipperling, and Philippe Pierlot, earning his diploma at the Koninklijk Conservatorium in The Hague, Holland. He is a regular guest in such respected houses as the Concertgebouw Amsterdam, the Viennese Musikverein, the Alte Oper Frankfurt, and has performed at “Wratislava Cantans””, the “Semana de Música Religiosa de Cuenca”, and the “Festwochen der Alte Musik” in Innsbruck. Numerous recordings attest to the excellence of his playing. Christian Zincke plays a viola da gamba built in Saxony (1710) and a violone from southern Germany made in the late 18th century.

In 1999 he founded the ensemble Echo du Danube, the name of which is borrowed from the title of a collection of Sonatas published in 1709 by viola da gamba virtuoso, Johann Schenck. From its initial focus on 17th-century chamber music, the ensemble has developed a rich repertory in a few years, to which its all-round vitality bears witness.

[nggallery id=203]

Important events for Echo du Danube have been concerts in a tour for the Hessischer Rundfunk within the framework of the “Resonanzen Festival” in the Viennese Konzerthaus, the “Feste Musicali” in Cologne, the “Carinthischer Sommer” in Austria, and the Krakow Festival in Poland, as well as concert tours to Lebanon, Morocco, and South Korea.

The programs of Echo du Danube are frequently repeats of première performances that have required intensive research, which for Christian Zincke is a fundamental aspect of being part of the Early Music world.

Back to Pantaleon